Çeşmeli Kilise – Surp Asvadzadzin – Karaman

Çeşmeli Kilise - Surp Asvadzadzin - Karaman

Çeşmeli kilise Karaman il merkezinde Tapucak Mahallesindedir.Kilise Surp Asvadzadzin olarak kayıtlarda geçmektedir.

17. ve 18. Yüzyılda yapıldığı tahmin edilen Çeşmeli Kilise düzgün kesme taşlarla yapılmış bir Ermeni Kilisesi’dir.Tapucak mahallesi o dönemlerde Ermeni ve Rum’ların yaşadığı bir mahalledir.Kilisenin avlusunda bulunan ve üzerinde melekler ve kabartmalar olan çeşme nedeniyle Çeşmeli