Bireysel Emeklilikte Yeni Dönem

Bakanlar Kurulu’nun 16 Nisan 2012 tarihli toplantısında kabul edilerek Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) sevk edilen “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” (Kanun Tasarısı) 13 Haziran 2012 tarihinde TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.

Mevcut vergi teşviki uygulamasına ait değişiklikler

Mevcut vergi teşviki uygulamasında katılımcılar bireysel emeklilikleri için yapmış oldukları katkı paylarını kanunda belirtilen oranlarda gelir vergisinden indirim olarak gösterebilmekte ve bu durum, katılımcıların net maaşlarına artış olarak yansımaktadır.

Tasarlanan yeni uygulamada ise katılımcıların vergi mükellefi olup olmadıklarına bakılmaksızın doğrudan devlet katkısı teşvikinden yararlanabilmeleri öngörülmektedir. Bu sayede mevcut vergi teşviki sistemi yerine katılımcıların doğrudan devlet katkısı yöntemi ile daha etkin şekilde teşvik edilmesi hedeflenmektedir.