Ebu Hureyre’den Nakledilen Bazı Hadisi Şerifler

Ebu Hureyre'den Nakledilen Bazı Hadisi Şerifler

  • Bir kimse bir müminin dünya üzüntülerini giderip ferahlandırırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir.
  • Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter.
  • Her kim eli dar olan borçluya kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir.
  • Bir kul din kardeşine yardımda bulundukça, Allah da ona yardım eder.
  • Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, bundan dolayı Allah ona Cennet yolunu kolaylaştırır.
  • Herhangi bir cemaat câmilerden birinde toplanıp, Kur’ân-ı kerîm okur, onların üzerine sükunet nazil olup, onları rahmet kaplar, melekler onları kuşatır. Cenabı Hak da onları, nezdinde olan melekler ve peygamberlerle zikreder.

    Devamını oku