Preveze Zaferinin Fetihnamesi

Preveze Zaferinin Fetihnamesi

PREVEZE ZAFERİNİN FETİHNAMESİ
Mel’un Andre Dorya donanmasıyla hemen hareket ederek, Preveze’ye gelmişti.Bu donanmada elli iki parça kendisinin, otuz kadırga da Papa’nın idi.Mel’un Venedik devleti de seksen kadar kadırga ile bu savaşa katılmıştı.Ayrıca dinsiz ve namussuz İspanya’nın ise seksen parça gemi ile geldiği apaçık belli idi.Yine Venedik on tane kalyon hazırlayarak hemen onları da Preveze’ye göndermişti.Hayreddin Paşa hemen sevinçli bir halde, gece yarısı abdest aldı.İki rekat namaz kılarak harekete hazırlandı. Bundan sonra neler olduğuna şimdi bir

Andrea Dorya Kimdir?

ANDREA DORYA (1468-1560)

Osmanlı tarihinde Ceneviz diye anılan Ceneve Cumhuriyetinin en şöhretli denizcilerindendir. Doryalar XIII. yüzyıldan itibaren şöhretli denizciler yetiştirmekle ün salmış bir aileydi. Muhakkak ki bu ailenin en ünlü ferdi Andrea Dorya oldu.

Andrea Dorya, asilzade olduğu için, daha küçük yaşta memleketin siyasetine karıştı. O sırada Ceneve Cumhuriyeti Fransa ve Almanya’nın müdahalelerine uğramıştı. Papalık da bu küçük cumhuriyetin işlerine karışıyordu.

Andrea Dorya bu karışıklıklara dayanamadı, memleketten ayrılarak bir müddet Papa’ nın ve Napoli Kralının