18.Yüzyıl Sonunda Tartılar ve Ölçüler

İtalyanca karato veya halk ağzında kırat : Altın tart­mak için kullanılır; altının ayarı 24 kırat olmalı, yani 24 kırat gelen altının içinde diğer madenlerden bir şey bulunmayıp 24 kırat altın bulunmalıdır.
* Çekirdek: 4 buğdaydır.
* Denk: 4 çekirdektir.
* Dirhem: 4 denk, yahut 16 çekirdektir. Musul dirhemi İstanbul dirheminden iki buğday noksandır.
* Miskal: Bir buçuk dirhem olup altın ve­ya inci tartmak için kullanılır. İtalyanca Miticale denir.