Osetleri Tanıyormusunuz?

Aslen Alanlardan geldikleri kabul edilen Osetlerin dilleri de İranlıların diline çok yakındır. Ancak Kafkas dillerinin etkisinde kaldıkları için birtakım değişiklikler yaşamışlardır. Kafkasya’da Daryal Geçidi’nin güney ağzında otururlar. Doğularında Çeçenler kuzeylerinde İnguşlar ve Kabartaylar batılarında Abazalar ve Gürcüler bulunur. Güneyden de yine Gürcülerle komşudurlar. Onlara Çerkesler Kuşha kendileri ise Iron derler. Daryal Geçidi’nden başka Liakkva ve Ksa vadilerinde güneyde Kura’ya doğru Uruk Fiag-Don ve Ardon ile Yukarı Terek boylarında da yaşarlar.

1- İron
2- Digor.

Bir ayrı grupları da Yukarı Kura’nın sağ kıyısı ile Trialet Dağı’nda ve Borjom’un doğusunda oturuyor. Osetlerin çoğunluğu Hıristiyan olduğu için ne Rusya’ya karşı olan mücadeleye ne de göç hareketine etkili bir şekilde