Soba Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

Soba Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

  • Kömüre göre yakma sistemi/soba kullanılmalıdır
  • Sobayı kurmadan önce mutlaka baca temizliği yaptırılmalı.
  • Isı verimi en az % 70 olmalı
  • Soba yanarken yanma havası ve duman klapeleri kapatılmamalıdır
  • Sobanın havalandırma sistemleri, yanma için yeterli oksijeni sağlamalıdır
  • Soba verimli yanma için en fazla 2/3 oranında kömürle doldurulmalıdır
  • Soba, ağzına kadar kömür ile doldurulmamalı.
  • Sobanın dirsek ve boru ekleme yerleri ve baca giriş ağzı hava sızdırmaz olmalı, boru ve baca üzerinde herhangi bir delik veya çatlak olmamalı
  • Verimli bir yanma için sobalar günlük temizlenmeli, küllük dolmadan kül alınmalı, küllük kapağı sık aralıklarla açılmamalı