Müslümanlar Arasındaki İlk Fitne-Cemel Vakası

Müslümanlar Arasındaki İlk Fitne-Cemel Vakası

Talha ile Zübeyr’in Biati Bozmaları. Muaviye şam vilâyeti üzerinde tam bir egemenlik kurmuştu. şam bölgesini istekleri ve amaçları doğrultusunda yönlendirecek mekanizmalara sahipti. şam halkıyla da bir problemi yoktu. çünkü şam bölgesi İslâm’ı benimsediği günden beri, halife tarafından Ebu Süfyan ailesinden birinin başında vali olmasına alışmıştı ve bu aileyi