Esma’ül-Hüsna

ESMA’ÜL-HÜSNA

Allah Teâlâ’nın 99 mübarek ismi vardır ki bunlara Esmâ’ül-Hüsnâ denilir. Bu hususta Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır:

“Allah Teâlâ’nın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayarsa (okur ezberler ve manalarını öğrenirse) cennete girer.” (Tirmizi)

Hadis-i şerifin Arapça metninde geçen ahsa kelimesine üç mana verilmektedir. Saymak ezberlemek manalarını anlamak. Demek ki Allah Teâlâ’nın isimlerini sadece okumak ezberlemek değil aynı zamanda manalarını da öğrenmek gerekir. Allah Teâlâ’nın bütün isimleri sadece bu 99 ismi değildir. Gerek Kur’an-ı Kerim’de ve gerekse hadis-i şeriflerde başka isimleri de zikredilmiştir. Meselâ Mevla Nâsır Rabb Kâhir gibi bir kısım isimleri Kur’an-ı Kerim’de geçmektedir.

Hadis-i şeriflerde zikri geçen isimleri de Hannân ve Mennân’dır.