Ham Congeyle – Hasan Demirci

Kır toprağı ham cöngeyle
Ekilmez ki ekilmez ki
Koca kaya ip kendirle
Çekilmez ki çekilmez ki

Kuşkanatsız havalanmaz
Ağır yüke can dayanmaz
Çakıldaktan iplik olmaz
Bükülmez ki bükülmez ki