Cahit Zarifoğlu Kimdir?

Cahit Zarifoğlu Kimdir?

Cahit Zarifoğlu, 1940 yılında Ankara´da Maraşlı bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelir. Babasının memuriyeti dolayısıyla ilk ve orta öğrenimini Siverek, Ankara, Kızılcahamam ve Kahramanmaraş´ta tamamlar.

İçe kapanıklığına, dalgınlığına, zeki olmasına karşın alabildiğine inatçıdır da. Lise yıllarında arkadaşlarına cebir, geometri dersleri verir. Fakat bir yıl edebiyat ve cebir derslerinden, iki yıl da yalnız cebir dersinden sınıfta kalır. İnat eder, kitapların kapağını açmaz. Edebiyat sınavına girer, hiç bir soruya cevap vermez. Cebir sınavlarında da aynı tutumu sürdürür. İşte bu süreçte bir yandan şiir yazarken bir yandan da mahalli gazetelerde çalışmaya başlar.

Cahit Zarifoğlu’ndan Güzel Sözler

Cahit Zarifoğlu'ndan Güzel Sözler

CAHİT ZARİFOĞLUNDAN GÜZEL SÖZLER

  • Az ölüyoruz her gün yağmurdan, havadan bahseder gibi.
  • Bize sözIerimizden çok, yüreğimizden anIayan gerek.
  • Sanki dünya, öIünün başucunda açık kaImış bir radyo.
  • O sɑbɑh ezɑn sesi gelmedi cɑmimizden. Korktum bütün insɑnlɑr, bütün insɑnlık ɑdınɑ
  • AyrıIıkIa başım beIada GözIerini çevir gözIerime Yoksa ben Sensiz bu sessizIikIe.DeIi gibiyim sensiz bu sensizIikIe.
  • Bɑşımɑ düşmüş sevdɑ ɑğı. Bir bɑşımɑ tenhɑlɑrdɑ kɑhroldum.
  • Bir gün ister istemez kɑrşısındɑ olɑcɑksın kɑçtıklɑrının.Duɑ et o gün henüz mɑhşer olmɑsın.
  • Ben onunlɑ içimden konuşuyordum.