Atilla: Avrupa’yı Titreten Hun Hükümdarı

Atilla: Avrupa'yı Titreten Hun Hükümdarı

Atilla: Avrupa’yı Titreten Hun Hükümdarı

5. yüzyılın karanlığında, Avrupa’yı titreten bir lider yükseldi: Attila… Hun İmparatorluğu’nun kudretli hükümdarı, sadece savaşçı kimliğiyle değil, siyasi dehasıyla da tarihe adını yazdı. Babası Muncuk Han, amcası Rua ve kardeşi Bleda ile birlikte Hunları birleştiren Attila, Roma İmparatorluğu’nun en büyük kabusu haline geldi. Vergiye bağladığı Roma’yı dize getiren Attila, Batı Roma İmparatoru’nun kız kardeşi Honoria ile evlenme teklifiyle de Avrupa’nın siyasi dengelerini sarstı.

Devamını oku

Kazan Hanlığı: Kuruluşu, Yükselişi ve Yıkılışı

Kazan Hanlığı: Kuruluşu, Yükselişi ve Yıkılışı

Kazan Hanlığı’nın kuruluş tarihi konusunda iki farklı görüş vardır. Birinci görüşe göre hanlık, 1437 yılında Uluğ Muhammed Han’ın Saray’dan ayrılarak Kazan iline gelmesiyle kurulmuştur. İkinci görüşe göre ise 1445’te Uluğ Muhammed Han’ın oğlu Mahmud’un hanlığın başına geçişiyle ortaya çıkmıştır. Hanlığın kuruluş süreci 1437-1445 yılları arasında tamamlanmış ve 1445’ten itibaren bağımsız bir devlet statüsüne kavuşmuştur.

Devamını oku

Pomaklar Hakkında Bilgiler

Pomaklar Hakkında Bilgiler

Pomaklar

Balkanlar’da Türklüğün ayrılmaz bir parçasını teşkil eden Pomak Türkleri’nin esas çoğunluğu Bulgaristan’da, bir kısmı ise Batı Trakya’da Rodop Dağları üzerinde “Yasak Bölge” de yaşamaktadır.

Çeşitli dönemlerde, toplu katliamlara varan yöntemlerle Bulgarlar tarafından asimile edilmek istenen Pomak Türkleri, 1960’lı yıllardan bu yana da Batı Trakya’daki kısımları itibarıyla Yunanlıların aynı amaçlı sistematik planlarıyla karşı karşıya bulunmaktadır.

Balkanlar’da, özellikle 1877-78 yıllarında Rus-Bulgar ikilisi tarafından uygulanan mezalimi en yoğun şekilde yaşayan bu Türk boyu; Bulgaristan’daki ve Batı Trakya’daki azınlıklarımızın “dinamik unsuru“nu oluşturmaktadır.

Devamını oku