Oruç ve Oruçluya Müstehab Olan Şeyler

Oruçluysan!

Ramazan orucu nefsi meylettiklerinden men eden kudretli bir farizadır. Oruç tutmakla masiyetlerden kurtulunur, çünkü oruç takvaya ulaştıran ilahi bir ibadettir.

Ey müminler, oruç denilince kalbinize bir şüphe gelip de heyecana kapılmayın. Öyle korkulacak uzun bir müddet değil, sayılı günlerdir. Uzun zaman veya bütün yıl değildir. Sadece bir ay. Ramazan ayında (bir ay) oruç tutmak sizin için hayırlı oldu. Ramazan gün değil aydır. Bazen 29 bazen de otuz olur. Mutlaka otuz olacak diye bir şart yoktur. Ayın gelişine göre oruç tutulur.

Orucu Bozup Kaza Ve Kefaret Gerektiren Şeyler

  •  İsteyerek yemek içmek ve cinsi temasta bulunmak
  • İsteyerek ilaç almak
  • Ağzına giren yağmur, kar ve doluyu isteyerek yutmak
  • Çiğ et yemek
  • Pastırma yemek
  • Buğday tanesini yahut arpa tanesini yemek ve yutmak, tadını almak. Yalnız çiğnediği halde tadını almazsa orucu bozulmaz.
  • Dışarıdan ağzına aldığı susam tanesi veya benzeri bir şey yutmak,
  • Yemeyi adet edindiği bir çamuru yemek