Türkiye Maden Rezervleri

Türkiye Maden Rezervleri

 

Türkiye Maden Rezervleri (Görünür + Muhtemel)
Maden CinsiRezerv (Gör+Muh) (Ton)Açıklamalar
Altın700Au İçeriği
Alünit4000000%7.54 K2O
Antimuan103306Sb içeriği
Asfaltit82000000AİD.2896-5536 Kcal/kg
Asbest29646379Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ‘ un üzerinde
Bakır1786000Metal Cu

Devamını Oku…

Bor Madeni Hakkında Bilgiler

 

Bor Madeni Hakkında Bilgiler

Bor Madeni

Dünyada toplam bor rezervi 1,176 milyon tondur. Dünyadaki bor yatakları Türkiye, Rusya ve ABD’de bulunmaktadır. Bu üç ülkenin rezerv dağılımına bakıldığında toplam rezervin %72’sinin Türkiye’de bulunduğu görülmektedir.

Bor madenleri bor elementi içeren minerallerdir. Periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunan ve atom numarası 5 olan bor elementi, kütle numaraları 10 ve 11 olan iki karalı izotopdan oluşur. Elementel bor 1808 yılında Fransız kimyacı Gay-Lussac ile Baron Louis Thenard ve İngiliz kimyacı Sir Humpry Davy tarafından bulunmuştur.

Devamını Oku…