Astronom Uluğ Bey Kimdir?

Uluğ Bey Kimdir?

Asıl adı Mehmet Torgay olan Uluğ Bey  22 Mart 1395 tarihinde Semerkant´ta doğdu. Timurlenk´in torunlarından olup hükümdar Muînüddin Şah Ruh´un oğlu olan Uluğ Bey ,dünyaca ünlü Türk matematikçisi ve astronomi bilgini olan hükümdar olarak tarihte yer alır.

Uluğ Bey, babası Şah Ruh ölünce, 1446’da hükümdar oldu. İlk işi olarak devletini güçlendirerek ülkesini parçalanmaktan kurtardı.

Uluğ Bey hakan olunca, Osmanlı Devleti ile münasebetlerini sıklaştırmaya ve geliştirmeye gayret etti. İki Türk ülkesi arasında elçiler, bilim adamları gidip gelmeye başladı. O, savaştan çok kendisini bilime adamış bir hükümdardı. Sarayına zamanın bilginlerini topladı ve onları korudu. İnceleme için Çin’e kadar heyetler gönderdi. Uluğ Bey Semerkant’ta bir medrese, bir de rasathane yaptırdı. Astronomi ilminin gelişmesine çalıştı. Bu rasathane orta çağdaki astronomi bilgisini en yüksek düzeye ulaştırdı.