Karaman Tarihi Hakkında Bilgi

Karaman Tarihi Hakkında Bilgi

BEYLİKLER DÖNEMİNDE KARAMAN

Oğuzların Afşar boyuna mensup olan Karamanlıların Anadolu’ya ne zaman ve hangi yoldan geldikleri çok kesin olarak bilinemiyor. Oğuz boylarının muhtelif tarihlerde Anadolu’ya geldikleri ve yerleştirildikleri malumdur. Tarihçi Reşidüddin, Karaman ve Menteşeogullarının 20.000 çadır kadar kalabalık bir kütle halinde Tuğrul Bey ile birlikte Anadolu’ya geldiklerini, Tuğrul Beyin geri dönmesinden sonra burada kaldıklarını söyler.

Devamını oku

Osmanlı’nın Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun

Osmanlı'nın Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun
600 Yıl dünyaya hükmeden Osmanlı’nın Kuruluş Yıldönümü Kutlu Olsun

27 Ocak 1299 büyük kahramanlıklarla dolu Osmanlı Devletinin tarih sahnesine çıkışı için toprağa filizlerin atıldığı tarihtir. Ata yurdumuz Orta Asya’dan Anadolu’ya gelip, 400 çadırlık bir beylikle dünyaya 6 asrı aşkın bir sürede hak, adalet ve hoşgörüyü veren Osmanlı Devleti için bu tarih, cihana hakim olacağı olayların başlangıç tarihidir.

Devamını oku

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Büyük Türk Devletleri

 • Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır * M.S. 48
 • Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496
 • Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları * 577
 • Birinci Göktrük İmparatorluğu/552-582
 • Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
 • Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
 • İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
 • Uygur İmparatorluğu/744-840
 • Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır * 805
 • Hazar İmparatorluğu/7. asır * 965
 • Karahanlılar Devleti/840-1042
 • Gazneliler Devleti/962-1187
 • Büyük Selçuklu İmparatorluğu/1038-1194
 • Harezmşahlar Devleti/1097-1231
 • Osmanlı İmparatorluğu/1299-1922
 • Timur İmparatorluğu/1370-1506
 • Bâbür (Gürgâniyye) İmaparatorluğu/1526-1858

  Devamını oku