Tala-al Bedru Aleyna (Aydoğdu Üzerimize)

Tala-al Bedru Aleyna (Aydoğdu Üzerimize)

Ay Doğdu Üzerimize

Ay doğdu üzerimize
Veda tepesinden
Şükür gerekti bizlere
Allah’a davetinden

Sen güneşsin sen aysın
Sen nur üstüne nursun
Sen süreyya ışığısın
Ey sevgili Ey Rasul