C ve Ç Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

  • C->Cilt
  • Cad.->Cadde, caddesi
  • CBÜ->Celâl Bayar Üniversitesi
  • CC->Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
  • CD->1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
  • CGS->Uluslararası fizik birimleri sistemi
  • CİGM->Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
  • CIP->1. Taşıma ve sigorta bedeli
Devamını Oku