Nureddin Mahmut Zengi Kimdir?

Nureddin Mahmut Zengi Kimdir?

Nureddin Mahmud Zengi ya da Nureddin Mahmud  (Şubat 1118, Musul – 15 Mayıs 1174, Şam), Büyük Selçuklular’ ın Halep Atabeyi. Zengi hanedanının bir üyesi olan Nureddin 1118 yılında dünyaya geldi.

1146 yılında babası İmadeddin Zengi’nin ölümü üzerine devlet eski Türk geleneklerine göre varisler arasında bölündü, bu paylaşım sonunda Musul Seyfeddin Gazi’ye bırakılırken, Nureddin Mahmud’un payına da Halep ve yöresi düştü. 1150 yılında Anadolu Selçuklu sultanı I. Rükneddin Mesud’ un kızıyla evlendi. Oğuzların Avşar boyundandır.

Devamını Oku…

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Türk Devletleri'nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Türk Devletleri’nin Kuruluş ve Yıkılış Tarihleri

Büyük Türk Devletleri

 • Büyük Hun İmparatorluğu/M.Ö. 4. asır * M.S. 48
 • Avrupa (Batı) Hun İmparatorluğu/374-496
 • Ak Hun (Eftalit) İmparatorluğu/4. asır sonları * 577
 • Birinci Göktrük İmparatorluğu/552-582
 • Doğu Göktürk İmparatorluğu/582-630
 • Batı Göktürk İmparatorluğu/582-630
 • İkinci Göktürk İmparatorluğu/681-744
 • Uygur İmparatorluğu/744-840
 • Avrupa Avar İmparatorluğu/6. asır * 805
 • Hazar İmparatorluğu/7. asır * 965
 • Karahanlılar Devleti/840-1042
 • Gazneliler Devleti/962-1187
 • Büyük Selçuklu İmparatorluğu/1038-1194
 • Harezmşahlar Devleti/1097-1231
 • Osmanlı İmparatorluğu/1299-1922
 • Timur İmparatorluğu/1370-1506
 • Bâbür (Gürgâniyye) İmaparatorluğu/1526-1858

  Devamını Oku…