Abdurrahman Bin Avf’dan Güzel Bir Kıssa

Aşere-i Mübeşşere’den, zenginliği ve cömertliği ile meşhur olan Abdurrahman b. Avf (ra) oruçluydu. İftar vakti geldiğinde önüne çeşit çeşit yemeklerin bulunduğu bir sofra getirildi.
Abdurrahman b. Avf, sofraya şöyle bir baktı ve bir süre daldı. İslam’ın ilk yıllarını hatırladı. Sonra şunları söyledi:

Aşere-i Mübeşşere ve Ashab-ı Suffa Kimlerdir?

AŞERE-İ MÜBEŞŞERE

1.Hz. Ebu Bekir
2.Hz. Ömer bin Hattab
3.Hz. Osman bin Affan
4.Hz. Ali Bin Ebu Talib
5.Talha bin Ubeydullah
6.Zübeyr bin Avvam
7.Sa’d bin Ebi Vakkâs
8.Abdurrahman bin Avf
9.Ebu Ubeyde bin el-Cerrah
10.Said bin Zeyd