Bir Duada Siz Gönül Dostlarıma

Bir Duada Siz Gönül Dostlarıma 1 – dua eden cocuklar

Bir Duada Siz Gönül Dostlarıma

Ey Allah’ım! Peygamber’in Muhammed’in hürmetine, dostun İbrahim’in hürmetine, kurtardığın (veya seninle konuşan) kulun Musa hürmetine, kelime ve ruhundan olan İsâ hürmetine, Musa’nın Tevrat’ı, İsa’nın İncil’i, Davud’un Zebur’un ve Muhammed’in Furkan’ı hürmetine, kullarına gönderdiğin bütün vahiylerin hürmetine, yerine getirdiğin bütün kaza ve kaderin hürmetine, senden isteyip dileğine erişen kullarının hürmetine, fakir yaptığın zenginin, zengin yaptığın fakirin hürmetine veya hidayet ettiğin sapığın hürmetine ihtiyacımı senden istiyorum. (Beni mahrum eyleme).

Musa’ya inzâl buyurduğun isminin hürmetine, kullarının rızıklarını dağıtmakta rolü olan büyük isminin hürmetine, yeryüzünün karar bulması için, üzerine koyup da onda muvazeneyi temin eden isminin hürmetine, göklerin üzerine konup onların istiklâle kavuşmasını temin eden isminin hürmetine, dağların üzerine koydurup onlarda istikrarı t-min ettiren isminin hürmetine, o ismin ki, arşın onunla ayakta durmaktadır, işte onun hürmetine, senin Tuhûr, Tâhir, Tahhâr, Samed ve Vitr isimlerinin hürmetine, o mübarek ismin ki, Kitabında senin nezdinde apaçık nurdan inzâl buyurulmuştur, onun hürmetine.

O ismin ki, gündüzün üzerine onu koymuş, gündüzün nurlanmasına vesile olmuştur. Gecenin üzerine onu koymuş, gecenin kararmasına vesile olmuştur, onun hürmetine, senin azamet ve Kibriya’nın, Kerim zatının hürmetine, senden bana Kur’an ile onun bilgisini ihsân buyurmanı ister ve o bilgiyi etimle, kanımla, kulağımla, gözümle ayrılmaz bir şekilde karıştırmanı senden dilerim ve bütün bunların hürmetine senden isterim ki, kuvvet ve kudretinle benim vücudumu kendi yolunda çalıştırasın.

Çünkü günahtan dönüş ve ibadete yöneliş, ancak senin kuvvetin ve kudretinledir. Ey rahmet edenlerin en rahmet edicisi olan Allah’ım kardeşimin evlatlarımızın bizlerin tüm dualarını kabul et ve isteklerimizi kabul eyle Amin Allahümme salli ala seyyidina muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed bu duam benim çok gönül dostlarıma, sayfa arkadaşlarıma ve Ümmeti Muhammede olsun Amin ecmain.

Kardeşlerim, abilerim, bacılarım Allah razı olsun inşallah vermiş olduğunuz destekten ve bize ettiğiniz dualardan.

Ergün Küçüktopcu

Arkadaş İle Dost Arasındaki Fark

Arkadaş İle Dost Arasındaki Fark

Arkadaş: : evinize geldiğinde misafir gibi davranır.
Dost:: geldiğinde buzdolabını açıp istediğini alır.

Arkadaş: Senin ağladığını görmez.
Dost:unun omuzu ise senin gözyaşlarınla ıslanır.

Arkadaş: Davetine katılınca bir paket hediye ile gelir.
Dost: sana yardım etmek için erken gelir; toparlanman için geç gider.

Arkadaş: Onu o yattıktan sonra ararsan rahatsız olur.
Dost: neden bu kadar geciktiğini sorar, derdini anlatmak için.

Devamını oku

Eş Seçerken Nelere Dikkat Edeceğiz?

EŞ SEÇERKEN NELERE DİKKAT EDECEĞİZ

Kadın erkek için hayat arkadaşıdır. Bu arkadaşlık yan yana olmak değil, iç içe bulunmaktır. Eğer bu beraberliğin tatlı, kalıcı ve faydalı olması isteniyorsa, bunun için en önce fıtratların birbirine uyumuna dikkat edilmelidir.

Fıtratları ayrı, fikirleri farklı, zevkleri birbirine aykırı iki insanın kaynaşması ve dost olması düşünülemez. Onlar bir sebeple bedenleriyle zoraki beraber olsalar da kalpleriyle aynı sevgide, çizgide, zevkte ve hedefte buluşamazlar. Böyle bir yuva ancak idare ve sabır maharetiyle ayakta durabilir. Bu huzur değil, hazır bir azaptır. Bunun için baştan dikkat edilmelidir.

İnsanın fıtratını ahlâkı ortaya koyar. Ahlâkı güzel olanın insanlık cevheri temiz ve güzeldir. Ahlâk güzelliği de din ile ölçülür.
Dini tanımayan ve ciddîye almayan erkek veya kadın manen hastadır. İlâhî terbiyeyi bırakıp nefsinin keyfince giden, farklı fikir ve felsefelerden medet bekleyen kimse gerçek mânada akıllı değildir. Böyle bir kimsenin zengin ve güzel olması, halk içinde itibarlı bir aileden gelmesi bizi aldatmamalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.v) bu konuda şöyle buyurmuştur. Eş Seçerken;

Devamını oku