Türklerin kullandığı Alfabeler

Türklerin kullandığı Alfabeler

Tarih boyunca farklı yerlerde, farklı isim ve topluluklar ile devletler kurmuş olan Türkler yine tarih boyunca 5 farklı alfabe kullanmışlardır. Bunlar sırayla ;

Göktürk Alfabesi

Göktürk Alfabesi, 4’ü sesli olmak üzere 38 harf içermektedir. Sağdan sola doğru yazılan bu alfabeyi Göktürkler, Hunlar, Kırgızlar ve birçok Türk Kavmi tarafından kullanmıştır. Orhun yazıtlarında kullanıldığı için Orhun