Etiket: anlamları

C ve Ç Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • C->Cilt
 • Cad.->Cadde, caddesi
 • CBÜ->Celâl Bayar Üniversitesi
 • CC->Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
 • CD->1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
 • CGS->Uluslararası fizik birimleri sistemi
 • CİGM->Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • CIP->1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2. Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
 • cm->Santimetre Okumaya Devam Ediniz…

B Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • B->1. Batı 2. Bay
 • BADET->Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
 • BAE->Birleşik Arap Emirlikleri
 • bağ.->Bağlaç
 • BAĞ-KUR->Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
 • BAKB->Batı Afrika Kalkınma Bankası
 • BASAGM->Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • BATO->Batı Afrika Takas Odası
 • BAÜ->Balıkesir Üniversitesi
 • BAY ÜNİ->Bayburt Üniversitesi
 • BBC->İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation) Okumaya Devam Ediniz…

A Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • A ->Alay
 • AA->Anadolu Ajansı
 • AAET->Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
 • AB->1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
 • ABB->Avrupa Birliği Bankası
 • ABD->Ana bilim dalı
 • ABGS->Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • ABKF->Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
 • ABÖ->Afrika Birliği Örgütü
 • ABS->Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
 • ACÜ->Acıbadem Üniversitesi Okumaya Devam Ediniz…