Etiket: anlamları

Biribiriyle Karıştırılan Sözcükler

Biribiriyle karıştırılan sözcükler farkında olmadan  anlatım bozukluğuna sebep olmaktadır.Bu sözcükleri belirli aralıklarla güncelleme yaparak anlamlarını belirteceğim.Her zaman yaptığım  gibi sözcükleri harf sırasına göre hazırlamaya özen gösteriyorum.Lütfen hata görürseniz yorum yaparak bizi uyarınız.Çok sevdiğim Türkçe’mize katkısı olması dileğimle…

Alem <<->> Âlem
-Alem (1. Bayrak. 2. Minare, kubbe, sancak direği vb. yüksek şeylerin tepesinde bulunan, madenden yapılmış ay yıldız veya lale biçiminde süs, ayça.)
-Âlem (1. Gök,evren. 2. Dünya, cihan. 3. Aynı konu ile ilgili kimseler. 4. Bu kimselerin uğraşlarının bütünü. 5. Belli bir grupraki canlıların bütünü. 6. Durum ve şartlar. 7. Herkes, başkaları. 8. Ortam, çevre. 9. Kendine özgü birçok niteliği bulunan şey. 10. Farklı davranış içinde bulunan kimse. 11. Eğlence.)
**********************************************
Bekar <<->> Bekâr
-Bekar (Diyezli veya bemollü bir sesin eski durumuna getirilmesini gösteren nota işareti.)
-Bekâr (Evlenmemiş veya evli olduğu hâlde ailesinden ayrı, yalnız yaşayan kimse.)
**********************************************
Berat <<->> Beraat
-Berat (1-Bir buluştan, bir haktan yararlanmak için devletçe verilen belge, patent. 2. Osmanlı Devleti’nde bir Okumaya Devam Ediniz…

C ve Ç Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • C->Cilt
 • Cad.->Cadde, caddesi
 • CBÜ->Celâl Bayar Üniversitesi
 • CC->Konsolosluk birimi (Corps Consulaire)
 • CD->1. Kordiplomatik (Corps Diplomatique) 2. bk. YD (Compact Disc)
 • CGS->Uluslararası fizik birimleri sistemi
 • CİGM->Ceza İşleri Genel Müdürlüğü
 • CIP->1. Taşıma ve sigorta bedeli ödenmiş olarak teslim. 2. Ticaretle uğraşan önemli kişiler (Commercially Important Person)
 • cm->Santimetre Okumaya Devam Ediniz…

B Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • B->1. Batı 2. Bay
 • BADET->Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu
 • BAE->Birleşik Arap Emirlikleri
 • bağ.->Bağlaç
 • BAĞ-KUR->Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu
 • BAKB->Batı Afrika Kalkınma Bankası
 • BASAGM->Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
 • BATO->Batı Afrika Takas Odası
 • BAÜ->Balıkesir Üniversitesi
 • BAY ÜNİ->Bayburt Üniversitesi
 • BBC->İngiliz Radyo Televizyon Kurumu (British Broadcasting Corporation) Okumaya Devam Ediniz…

A Harfi ile Başlayan Kısaltmalar ve Anlamları

 • A ->Alay
 • AA->Anadolu Ajansı
 • AAET->Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu
 • AB->1. Adalet Bakanlığı 2. Amerikan Borsası 3. Avrupa Birliği
 • ABB->Avrupa Birliği Bankası
 • ABD->Ana bilim dalı
 • ABGS->Avrupa Birliği Genel Sekreterliği
 • ABKF->Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
 • ABÖ->Afrika Birliği Örgütü
 • ABS->Motorlu taşıtlarda fren sistemi (Antilock Braking System)
 • ACÜ->Acıbadem Üniversitesi Okumaya Devam Ediniz…