Günümüzde Türk Boyları ve Anlamları

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK BOYLARI

  1. Abdal-Usta: Türkiye, İran, Türkistan
  2. Abakan-HAKAS-Sagay: Bağımsız Devletler Topluluğu-Rusya Federasyonu
  3. Ahiska-Mesket-Saka-İskit: Kafkasya, Türkistan
  4. Altay: Bağımsız Devletler Topluluğu
  5. Avşar-Afşar: Türkiye, İran
  6. Azeri: Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Türkiye
  7. Başkurt-Başkır-Başgort: Bdt
  8. Balkar-Balkır-Bolkar-Malkar: Kafkasya, İdil

Türkiye’nin Geliştirdiği Altay Tankı

Altay Tankı

ALTAY TANKI
Altay, Türkiye, ‘nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır. Şu anda detaylı tasarım aşamasındadır. Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) çerçevesinde 30 Mart 2007’de yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonucunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından proje ana yüklenicisi olarak Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. belirlenmiştir. İsmini Kurtuluş Savaşı’nda 5. Süvari Kolordusu’nu komuta eden Fahrettin Altay’dan almıştır. Fahrettin Altay’a ise soyismi Altay Spor Kulübü’nden esinlenerek Mustafa Kemal Atatürk tarafından

Türk mitolojisinde Yaratılış Destanı

Yaratılış Destanı

Orta Asya’da yaşayan Türk toplulukları arasında dünya ve insanın yaratılışı hakkında birçok efsane saptanmıştır. Bu efsaneler yakın çağlarda derlendikleri için İslamlık, Hıristiyanlık, Budizm, Maniheizm gibi dinlerden etkiler taşımaktadırlar. Ancak bunlar genel yapısıyla erken dönem Türk mitolojisinin izlerinin görüldüğü önemli ürünlerdir.

Türk Mitolojisinde Altay Tufan Efsanesi

Türk Mitolojisinde Altay Tufan Efsanesi

Türk mitolojisinde, tufan ile ilgili örnekler Altay Türkleri’nin efsanelerinde yaşamaktadır. Altay Türkleri’nde, tufan efsanesinin bir kaç söyleyişi vardır. Aşağıda bu söyleyişlerden birine yer verilmiştir. Aşağıda yer alan ve U. Harva Holmberg tarafından nakledilen Altay Tufan Efsanesi, İslam ve Hıristiyan dünyasının Nuh Tufanı anlatılarına oldukça benzemektedir.

Altay Tufan Efsanesi, özetle şöyledir:

Sel bütün yeri kapladığında, Tengiz (=Deniz) yerin üzerinde efendi idi. Tengiz’in yönetimi altında Nama adında iyi bir erkek yaşardı. Nama’nın Sozun Uul, Sar Uul ve Balık adlarında üç oğlu vardı.

Ülgen (Tanrı), Nama’ya bir kerep (=tahta sandık) yapmasını buyurdu.

Nama, sandığın yapılması işini üç oğluna bıraktı. Oğulları, kerepi bir dağ üzerinde yaptılar. Kerep yapıldıktan sonra Nama, onu her biri seksen kulaç olan sekiz halatla köşelerinden yere bağlamalarını söyledi. Böylece su seksen kulaç yükseldiğinde durum anlaşılacaktı. Bundan sonra Nama, ailesi ile çeşitli hayvanları, kuşları alarak kerepe girdi.

Super Lig Tarihi Gol Kralları

SezonGol KralıTakımGol
1959Metin  OktayGalatasaray11
1959-60Metin  OktayGalatasaray33
1960-61Metin  OktayGalatasaray36
1961-62Fikri ElmaAnkara Demirspor21
1962-63Metin  OktayGalatasaray38
1963-64Güven ÖnütBeşiktaş19
1964-65Metin  OktayGalatasaray17
1965-66Ertan AdatepeMKE Ankaragücü20
1966-67Ertan AdatepeMKE Ankaragücü18
1967-68Fevzi ZemzemGöztepe19
1968-69Metin  OktayGalatasaray17
1969-70Fethi Heper  Eskişehirspor13
1970-71Ogün AltýparmakFenerbahçe16
1971-72Fethi HeperEskişehirspor20
1972-73Osman ArpacýoðluFenerbahçe16
1973-74Cemil TuranFenerbahçe14
1974-75Ömer KanerEskişehirspor14
1975-76Cemil TuranFenerbahçe17
  Ali Osman RenklibayMKE Ankaragücü17
1976-77Necmi PerekliTrabzonspor18
1977-78Cemil TuranFenerbahçe17
1978-79Özer UmduAdanaspor15
1979-80Mustafa DenizliAltay12
  Bahtiyar YorulmazBursaspor12
1980-81Bora ÖztürkAdanaspor15
1981-82Selçuk YulaFenerbahçe16
1982-83Selçuk YulaFenerbahçe19
1983-84Tarýk HodzicGalatasaray16
1984-85Aykut YiðitSakaryaspor20
1985-86Tanju ÇolakSamsunspor33
1986-87Tanju ÇolakSamsunspor25
1987-88Tanju ÇolakGalatasaray39
1988-89Aykut KocamanFenerbahçe29
1989-90Feyyaz UçarBeşiktaş28
1990-91Tanju ÇolakGalatasaray31
1991-92Aykut KocamanFenerbahçe25
1992-93Tanju ÇolakFenerbahçe27
1993-94Bülent UygunFenerbahçe22
1994-95Aykut KocamanFenerbahçe27
1995-96şota ArveladzeTrabzonspor25
1996-97Hakan şükürGalatasaray38
1997-98Hakan şükürGalatasaray32
1998-99Hakan şükürGalatasaray19
1999-00Serkan AykutSamsunspor30
2000-01Okan YýlmazBursaspor23
2001-02Ýlhan MansýzBeşiktaş21
  Arif ErdemGalatasaray21
2002-03Okan YýlmazBursaspor24
2003-04Zafer BiryolKonyaspor25
2004-05Fatih Tekke  Trabzonspor31
2005-06Gökhan ÜnalKayserispor25
2006-07Alex de SouzaFenerbahçe19
2007-08Semih şentürkFenerbahçe17
2008-09Milan BarosGalatasaray20
2009-10Ariza MakukulaKayserispor21
2010-11Alex de SouzaFenerbahçe28
2011-12Burak YýlmazTrabzonspor33
2012-13Burak YýlmazGalatasaray24
2013-14Aatýf  ChahechouheSivasspor17
2014-15FernandaoBursaspor22
2015-16Mario Gomez  Beşiktaş26 
2016-17Vagner Love  Alanyaspor23 
2017-18Bafetimbi GomisGalatasaray  29
2018-19Mbaye Diagne  Galatasaray30 
2019-20Alexander Sörloth  Trabzonspor  24

 

Kaşkayiler -Kaşkay Türkleri

Kaşkayiler ''Kaşkay Türkleri''
Tasarladığımız araştırma plânını atlı göçebe Türk medeniyeti zemininde ele alacağız. Bu itibarla Anadolu’dan yapabileceğimiz tespitleri İran’dan Kaşkaylar; Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Anadolu’dan Karapahları; İran coğrafyasından Hazara Türkleri ile birlikte alıyoruz. Böylece Vatan – İran-Turan hattında başlattığımız Türk halk inançları çalışmalarına bir ilmek daha eklemiş olacağız. Küreselleşen dünyada medeniyetler çatışması yaşanırken Türk bozkır medeniyetinin Türk dünyasının bu kültür savaşında çıkış noktası olabileceğini düşünüyoruz. Türk dünyasının yegâne ortak paydası bu medeniyetin kalıntıları ve ümidi de bize göre medeniyetin çağımıza taşınmasıdır.

Bu itibarladır ki, rahmetli İbrahim Kafesoğlu’nun ve rahmetli Osman Turan’ın yaptığı tespitlerden yararlanacağız. Bozkır kültürü diye ifade ettiğimiz kültür tipi, atlı göçebelikten ibaret değildir. Merkezinde at yetiştiriciliği ve çobanlık vardır. Faaliyet alanı Karadeniz’in kuzey düzlüğü ile Kuzey Türkistan arasındaki İskit sahasıdır. Göçebe sanat türü olan hayvan uslûbü burada doğup gelişmiştir. Bu kültür M.Ö. 5-9 asırda teşekkül etmiş, Avrasya’ya buradan yayılmıştır. Avrasya bozkırlarında M.Ö. 1. yüzyıl başlarında yaşayan atlı kavimlerin, İskitlerdeki kültür belirtilerini Türklerden alınmış olabileceği belirtilmiştir.

Dünyaya Kök Salacak Türk Kağanlığının Doğuşu

Türk Kağanlığının Kuruluşu
Altıncı yüzyılın ortalarında Altaylarda (Güney Sibirya ve Kuzey Moğolistan), göçebe bir devlet olan Türk Kağanlığı kuruldu (551-744). Bu devlet daha sonra Orta Asya’da önemli roller oynayacaktır. Kaynaklarda “Türk” isminden ilk defa 542 yılında bahsedilmiştir. Yazılı kaynaklar bu kelimeyi farklı şekillerde adlandırmışlardır: Çince kaynaklarda “tutszue” şeklinde, İran el yazmalarında “Türk”, günümüze kadar gelen yazıtlarında ise, “tyurk” şeklinde geçmektedir.

“Türk” (güçlü, sarsılmaz, kuvvetli) ismi esas olarak, etnik değil, sosyal bir anlama sahiptir. Sadece Mongoloid Aşin boyunun asil ve askeri aristokrasisinin temsilcileri ve yeni devletin çekirdeğini oluşturan alt akraba boyları bu şekilde adlandırılabilir. Daha sonraları boyların daha fazla genişleyen birimleri ve onların alt boyları Türk olarak adlandırılmıştır. Eski Aşin ismi yönetimdeki ailenin hanedan ismi haline gelmiştir.

Türk’ün Ana Yurdu

TÜRKÜN ANA YURDU

Eski Türklerin tarihi göçlerden önce oturdukları ana yurdun neresi olduğu problemi, geçtiğimiz yüzyıldan itibaren tartışılan bir konudur. Batılı araştırmacıların çoğu problemi kendi uğraştıkları bilim dalları açısından ele aldıklarından bu konuda farklı sonuçlara varmışlardır. Tarihçiler Çin kaynaklarına dayanarak Altay Dağları‘nı ve etrafını Türklerin ilk ana yurdu olarak kabul etmişlerdir. Sanat tarihçileri Tanrı dağları – kuzeybatı Asya sahasını ana yurt olarak belirtmişlerdir. Bazı kültür tarihçileri ise İrtiş Nehri – Urallar arasını veya Altaylar – Kırgız bozkırları arasını veya Baykal Gölü’nün güneybatısını ana yurt olarak göstermişlerdir.