Günümüzde Türk Boyları ve Anlamları

Gününümüzde Türk Boyları ve Anlamları

GÜNÜMÜZDEKİ TÜRK BOYLARI

  • Abdal-Usta: Türkiye, İran, Türkistan
  • Abakan-HAKAS-Sagay: Bağımsız Devletler Topluluğu-Rusya Federasyonu
  • Ahiska-Mesket-Saka-İskit: Kafkasya, Türkistan
  • Altay: Bağımsız Devletler Topluluğu
  • Avşar-Afşar: Türkiye, İran
  • Azeri: Azerbaycan, Nahçıvan, İran, Türkiye
  • Başkurt-Başkır-Başgort: Bdt
  • Balkar-Balkır-Bolkar-Malkar: Kafkasya, İdil
Devamını Oku

Türkiye’nin Geliştirdiği Altay Tankı

Altay Tankı

ALTAY TANKI
Altay, Türkiye, ‘nin geliştirdiği 3+ nesil ana muharebe tankıdır. Şu anda detaylı tasarım aşamasındadır. Milli Tank Üretim Projesi (MİTÜP) çerçevesinde 30 Mart 2007’de yapılan Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısı sonucunda Savunma Sanayii Müsteşarlığı tarafından proje ana yüklenicisi olarak … Devamını Oku

Türk mitolojisinde Yaratılış Destanı

Yaratılış Destanı

Türk mitolojisinde Yaratılış Destanı

Orta Asya’da yaşayan Türk toplulukları arasında dünya ve insanın yaratılışı hakkında birçok efsane saptanmıştır. Bu efsaneler yakın çağlarda derlendikleri için İslamlık, Hıristiyanlık, Budizm, Maniheizm gibi dinlerden etkiler taşımaktadırlar. Ancak bunlar genel yapısıyla erken dönem Türk mitolojisinin … Devamını Oku

Super Lig Tarihi Gol Kralları

Super Lig Tarihi Gol Kralları

Süper lig Tarihi Gol Krallarını yıllara, takımına ve gol sayısına göre 2021 yılına kadar sizler için sıraladık…

Sezon
Gol Kralı
Takım
Gol
1959
Metin  Oktay
Galatasaray
11
1959-60
Metin  Oktay
Galatasaray
33
1960-61
Metin  Oktay
Galatasaray
36
1961-62
Fikri Elma
Devamını Oku

Kaşkayiler-Kaşkay Türkleri

Kaşkayiler ''Kaşkay Türkleri''

Kaşkayiler -Kaşkay Türkleri

Tasarladığımız araştırma plânını atlı göçebe Türk medeniyeti zemininde ele alacağız. Bu itibarla Anadolu’dan yapabileceğimiz tespitleri İran’dan Kaşkaylar; Gürcistan, Azerbaycan, İran ve Anadolu’dan Karapahları; İran coğrafyasından Hazara Türkleri ile birlikte alıyoruz.

Böylece Vatan – İran-Turan hattında başlattığımız Türk … Devamını Oku

Dünyaya Kök Salan Türk Kağanlığının Doğuşu

Dünyaya Kök Salan Türk Kağanlığının Doğuşu

Türk Kağanlığının Kuruluşu

Altıncı yüzyılın ortalarında Altaylarda (Güney Sibirya ve Kuzey Moğolistan), göçebe bir devlet olan Türk Kağanlığı kuruldu (551-744). Bu devlet daha sonra Orta Asya’da önemli roller oynayacaktır.

Kaynaklarda “Türk” isminden ilk defa 542 yılında bahsedilmiştir. Yazılı … Devamını Oku

Türk’ün Ana Yurdu Neresidir?

Türk'ün Ana Yurdu Neresidir?

Türk’ün Ana Yurdu

Eski Türklerin tarihi göçlerden önce oturdukları ana yurdun neresi olduğu problemi, geçtiğimiz yüzyıldan itibaren tartışılan bir konudur. Batılı araştırmacıların çoğu problemi kendi uğraştıkları bilim dalları açısından ele aldıklarından bu konuda farklı sonuçlara varmışlardır. Tarihçiler Çin kaynaklarına dayanarak … Devamını Oku