şems hz.’lerinin felsefecilere cevabı

Bir gün Mevlana’ya felsefeyle meşgul olan bir grup insan geldi. İmani konularda soruları vardı.Mevlana bu felsefecileri Şems’e gönderdi.Felsefeciler Şems’e geldiklerinde O, talebelerine bir kerpiç üzerinde nasıl teyemmüm edileceğini gösteriyordu.Gelenlerden biri,en çok takıldıkları üç soruyu peş peşe sıralayıverdi:

1)ALLAH var dersiniz,ama görünmez gösteremezsiniz;gösterinde inanalım!

2)Şeytanın ateşten yaratıldığını söylersiniz,sonrada cehennemde ateşle ceza verilecek dersiniz.Ateşten yaratılmış olan Şeytana ateş acı verebilir mi?

3)Ahirette herkes hakkını alacak yaptıklarının karşılığını görecek diyorsunuz.Rahat bırakın şu insanları istediklerini yapsınlar…

Sorular biter bitmez Şems elindeki kerpici soruları soran felsefecinin kafasına vurdu.

Amme Suresinin Tefsiri,Meali ve Okunuşu

Amme Suresinin Tefsiri
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
Manası: Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.
Er-Rahman: Dünyada müminleri ve kafirleri rahmet eden; kıyamet gününde ise sadece müminleri rahmet eden.
Er Rahim: Ahirette sadece müslümanlara rahmet eden.
Lafzi Celaleh “اللّه: Uluhiyyet ile mevsuf olan. Yani yanlız Allah’u Teala ibadete layıktır Allah tan başkası ibadete mustehak değildir.
1.Âyet:
عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ
Manası: Onlar birbirlerine neyi soruşturuyorlar?

Çocuklarda Manevi İslam Eğitimi

Dinî hayat, çocuğun küçük yaşlardan itibaren kendini adapte etmesi gereken kurallara tabidir. Vaktini ayarlamak, işinde düzen, işini tam yapma, hakka hukuka riayet etme, işini sevme, erkenden uyanma, yatsı namazından sonra istirahat ve uyumayı sevme, zamanını iş, muaşeret ve istirahata bölme ve bunun gibi onlarca konu çocukluk dönemlerinde oturmalıdır. Ayrıca hayâ ve utanmanın ölçüsü çocuğa açıklanmalıdır; çünkü bunların birçoğu aptalca ve tehlikelidir. Veya vesveseyle karışık ihtiyatlar gelecekte yıkımlara sebep olur. Süslenmeler, giyim tarzı, yeme, içme, uyuma, muaşeret tarzı, sevgi, hizmet, fedakârlık, doğru amel, kendine hâkimiyet, müdüriyet, kendini koruma, bunların tümü çocuğun dinî eğitimi hakkında dikkate alınması gereken konulardır. İşte burada dinin ahlakla ilişkisini anlayabiliriz.
Öğrendiklerimizin bir bölümü hayat felsefesi bağlamındadır. Şöyle ki; neden hayattayız ve niçin yaşıyoruz? Anne babalar çocuklarıyla geçen müşterek dönemlerinde hayatlarından çeşitli ve farklı yorumlar sunarak çocuklarını yetiştirebilirler.