Muhteşem İrsâl Hakkında Bilgiler

Muhteşem İrsâl

Muhteşem İrsâl

  • “Nokta”, irsâl oldu âlemlere “beyin” adıyla da…
  • “Beyin” aynasında seyreyledi kendini!
  • “Beyin”le seyredince kendini, “Beni gören Hakk’ı görmüştür” şeklinde açık etti vechini!
  • BEYİN aynasında seyreyledi kendini!
  • “Hakikat-i Muhammedî” irsâl olduğunda, Muhammedî hakikat zâhir oldu; Muhammed Mustafa adıyla isimlendi, dillendi, “ALLÂH Rasûlüyüm” dedi… “İman” edilmesini talep etti açıkladıklarına!
  • Şuurlarında, “Lâ ilâhe…” anlayışı açığa çıkmayanlar, ya peygamber kabul ettiler O’nu ya da işitmediler kulakları olduğu hâlde!
  • Göğe, ötelere, ötelerine attılar “Hakikat-i Muhammedî”yi “fesemme vechullâh”tan bîhaber; tıpkı “tanrı”ları gibi!