Tag: Akaid

İmâmı A’zam: Fıkıh Usulü ve Akaidin Öncüsü

Ebu Hanife Numan Bin Sabit İmamı Azam

İmâmı A’zam: Fıkıh Usulü ve Akaidin Öncüsü

İmâmı A’zam, 699 yılında Kûfe’de doğdu. Babası Sabit, bir tüccar ve İranlı bir köleydi. Annesi ise, İslam peygamberi Muhammed’in soyundan gelen bir kadındı. Dedesi Zuta, Afganistan civarında yaşayan Fars asıllı bir uçbeyi idi. … Devamını Oku

İslami İlimler Nelerdir?

İslami İlimler Nelerdir?

İslami İlimler 

Müslümanların bilmeleri, öğrenmeleri gereken ilimlere “Ulum-i İslamiyye (İslâmi İlimler)” denir. İslâmi ilimler, “Akli” ve “Nakli” ilimler olmak üzere ikiye ayrılır.

  • Nakli ilimler, alelade insanların akıllarının üstünde olup bunlar Tefsir, Hadis, Kelam
Devamını Oku