Evlilik ve Aile Yapısı Grupları

Evlilik ve Aile Yapısı

Aile; kan bağıyla başlayıp evlilikle kurulan karı, koca, çocuklar arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Evlilikler genellikle iki grup olarak görülür.

  • İçten Evlilik (Endogami) Bu gruptaki bireyler genellikle kendi aile grubundaki üyeler ile evlilik yaparlar. Genellikle bir coğrafya içinde hayat tarzları ve ilişkileri kapalı bir gruptur.
  • Dıştan Evlilik (Egzogami) Sosyal tarihte çok görülen bir evlilik biçimidir.Eşler yabancılardan seçilirler.Bunun  da kendine has kuralları vardır.
  • A kabilesi B ‘den;
  • B kabilesi C’den;
  • C kabilesi D’den;
  • D kabilesi A’dan kız alırlar.Bir erkek ile bir kadın arasında kurulabileceği evliliklere monogami denir.Bunun yanısıra bazı ülkelerde bir erkek birden çok kadınla veya tam tersi bir kadın birden çok erkekle evlenebilir.Çok eşli bu tür evliliklere poligami denir.