Ahilik Teşkilatı Kuralları ve Özellikleri

Ahilik Teşkilatı Kuralları ve Özellikleri

Ahilik Teşkilatı

Ahilik, Anadolu’da 13. yüzyılda ortaya çıkan ve Osmanlı’nın kuruluş döneminde yaygınlaşan bir esnaf örgütüdür. Ahilik sözcüğünün kökeni hakkında iki farklı görüş vardır. Birinci görüşe göre, Ahilik sözcüğü Arapça “ahi” kelimesinden gelir ve “kardeşim” anlamına … Devamını Oku

Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Machiavelli Sözleri: Machiavelli felsefesi

Niccolo Machiavelli, 15. ve 16. yüzyılda yaşamış İtalyan siyasetçi, yazar ve düşünürdür. Devlet, siyaset, iktidar, ahlak ve tarih üzerine eserler vermiştir. En ünlü eseri Prens adlı kitabıdır. Bu kitapta, bir hükümdarın nasıl davranması gerektiğini anlatmıştır. Machiavelli’nin … Devamını Oku

Ahlak Işığında Yaşamak: Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak Işığında Yaşamak: Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak ile İlgili Sözler

Ahlak, insanın yaşamını anlamlı kılan ve ona yön veren bir kavramdır. Ahlakın ne anlama geldiği ve nasıl yaşanması gerektiği, tarih boyunca pek çok düşünür, bilge, peygamber ve alim tarafından farklı bakış açılarıyla tanımlanmıştır. Bu yazıda, ahlak … Devamını Oku

Takvalı Olmak Nedir? Ne Değildir?

Takvalı Olmak

Takvalı olmak …

  • Çarşaflı, peçeli olmak ya da cübbeli olmak değildir.!
  • Sakalının uzunluğu ile alakalı da değildir…
  • Takva dişlerini temizlemek için kullandığın misvakla hiç bir ilgisi yoktur…

Özetle, takvalı olmak kişilerin kostümüyle, şekliyle ilgili değil, erdemli olmayı yaşam biçimi haline … Devamını Oku

Babanın Evlatlarına Son Öğüdü

Babanın Son Öğüdü

Babanın Son Öğüdü

Bir adamın on iki erkek evladı varmış. Yıllarca çalışmış, didinmiş evlatlarını yetiştirmiş. Evlatlarına iyiyi, doğruyu, güzel ahlakı aşılamaya çalışmış. Ne yazık ki oğlanlar sürekli birbirleriyle didişiyorlarmış. Elbette ki kimseye kalmayan dünya ona da kalmayacakmış. Baba hastalanıp ölüm … Devamını Oku

Osmanlı Sultanlarının Ahlakları

Osmanlı Sultanlarının Ahlakları

Sual: Mısırlı bir yazar, “Osmanlıların savaşlarda kazandığı zaferler, İslam’a şeref vermiştir. Ancak Osmanlı elinde İslam, manasından çok şey kaybetmiş, gelişmesi durdurulmuş, ilme gereken önem verilmemiş, ictihad durdurulup fıkıh ilmi de dondurulmuştur. Nihayet İslam, Osmanlıların bağlayıcı kaydından kurtulup bağımsızlığını kazanmıştırDevamını Oku

Gıybet Gaybettir, Haramdır

Gıybet Gaybettir

Gıybet Gaybettir, Haramdır

Belli bir mümin veya zimmi kâfirin ayıbını, onu kötülemek için arkasından söylemek, gıybet olur. Gıybet, haramdır. Dinleyen, o kimseyi tanımıyorsa, gıybet olmaz.

Gıybet olunan kimse, bedeninde, nesebinde, ahlakında, işinde, sözünde, dininde, dünyasında, hatta elbisesinde, evinde, hayvanında bulunan … Devamını Oku

Etik Nedir?

Etik Türkçe de “Ahlak”ile eş anlamlı olarak kullanılmaktadır.Bunun yanında “ahlâk felsefesi” veya “ahlâk bilimi” olarak ta anıldığı görülmektedir.Etik, insanın bütün davranış ve eylemlerinin temelini araştırır.Her ne kadar ahlak ile birlikte eşdeğer olarak görünsede,ahlak yöresel değişiklikler gösterebilmektedir.Oysa Etik evrensel yazılı olmayan … Devamını Oku