Hz. Muhammed (s.a.v) Efendimizin Hayat Kronolojisi

* 569 Hz. Muhammed’in doğumu (hicretten önce 12 Rebîülevvel 53/17 Haziran 569 Pazartesi veya hicretten önce 9 Rebîülevvel 51/20 Nisan 571 Pazartesi)

* 574 Sütannesi tarafından Mekke’ye getirilerek annesi Âmine’ye teslim edilmesi.

* 575 Annesi Âmine’nin Ebvâ’da vefatı üzerine Hz. Muhammed’in dadısı Ümmü Eymen tarafından Mekke’ye getirilip dedesi Abdülmuttalib’e teslim edilmesi.

* 577 Dedesi Adülmuttalib’in vefatı ve amcası Ebû Tâlib’e emanet edilmesi.

* 578 Amcası Ebû Tâlib ile yaptığı Suriye seyahati.

* 589Ficâr Savaşı’na katılması.