Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm, Amerika’da doğan ve dil ve düşüncenin pratik işlevlerine odaklanan bir felsefi akımdır. Pragmatizme göre, bir kavramın veya teorinin anlamı ve değeri, onun pratik sonuçlarına ve faydasına göre belirlenir. Pragmatistler, bilginin, deneyim ve eylem yoluyla … Devamını Oku

Şüphesiz Allah İyiliği Emreder

Şüpesiz Allah İyiliği Emreder

Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl, 16/90)

Yüce Allah, bu ayet-i kerimede toplumsal huzurun yapı taşlarından en önemlilerini sayarak bunları yerine … Devamını Oku

Şüphesiz Allah İyiliği Emreder

Şüphesiz Allah İyiliği Emreder

Şüphesiz Allah İyiliği Emreder. Kur’an’dan Öğütler:

Şüphesiz Allah, adaleti, iyilik yapmayı, yakınlara yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor.” (Nahl, 16/90)

Devamını Oku

Osmanlının Adaletinden Örnekler

Osmanlının Adaletinden Örnekler

Fatih Sultan Mehmed’le Rum Mimar İpsilanti’nin duruşması

Fatih Sultan Mehmed, adını taşıyan camiin inşaatında kullanılacak mermer sütunları kestiren Rum mimarlardan İpsilanti’nin elini kestirmiştir.

Bunun üzerine İpsilanti, ilk İstanbul Kadısı Sarı Hızır Çelebi’ye başvurur. Haksızlığa uğradığını belirtip, hakkının Padişah’tan alınmasını ister.… Devamını Oku

Osmanlı Ecdadımızın Adaleti

Ecdadımızın Adaleti

Osmanlı Ecdadımızın Adaleti

İstanbul’un fethinden sonra, Osmanlı askerleri, Bizans hapishanelerini kontrol ettiler. En ücra bir mahzende üç papaz buldular. Alıp Fatih Sultan Mehmed Han’a götürdüler. Sultan, onlara hapsedilmelerinin sebebini sordu. Papazlar, “Biz, Bizans’ın en ileri gelen papazları idik. İmparatorun zulüm … Devamını Oku

İdareci ve İdarecinin Vasıfları

İdarecinin Vasıfları

İdareci için çok önemli ve değerli hasletlerden bazıları şöyle: Adaletli, akıllı, cesur, cömert, yumuşak huylu, vefalı, şefkat ve merhametli, sabırlı, affedici, şükredici, itidalli, bilgili, namuslu ve vakarlı olmak.

Adalet: İdarecide bulunması gereken özelliklerin en değerlisi adalettir. Adalete, iyiliğe itaate sebeptir … Devamını Oku

Medine Vesikası: Barış ve Adalet Anlaşması

Medine Vesikası: Barış ve Adalet Anlaşması

Medine Vesikası: Medine’ye Barış ve Adalet Getiren Tarihi Anlaşma

Medine Vesikası, hicretten sonra Hz. Muhammed’in önderliğinde Medine’de yaşayan müslümanlar, yahudiler ve müşrik Araplar arasında imzalanan siyasi, sosyal ve anayasal bir belgedir. Bu belge sadece bir antlaşma olmanın ötesinde, Medine’yi bir … Devamını Oku

Mesnevi’den Aslanın Adaleti Hikayesi

Aslanın Adaleti

Aslanın Adaleti

Bir aslan, bir kurt, bir tilki avlanmak için dağlara düşmüşler. Birbirlerine yardım ederek av hayvanlarını adamakıllı yakalamayı, onların yolunu kesmeyi kurmuşlardı.

Üçü de beraberce o geniş ovada birçok av elde etmek niyetindeydiler.

Aslan, onlarla beraber avlanmaktan utanmaktaysa da … Devamını Oku

Nuşirevan’ın Adaleti Nasıldı

Nuşirevan'ın Adaleti Nasıldı

Hazreti Ömer ve Sa’d İbni Vakkas Hazretleri, İran’a at satmaya gitmişlerdi. İran’a vardıkları zaman şehrin girişinde cirit oynayan bir kısım genç görüp seyre daldılar. Bir ara yabancıların kendilerini seyretmekte olduğunun farkına farkına varan gençlerden birisi yanlarına gelip “Bedeviler” gibi sözlerle … Devamını Oku