Abdulhâlik Gücdevânî Hazretleri Sözleri ve Nasihatleri

Abdulhâlik Gücdevânî Hazretleri Sözleri ve Nasihatleri

* Geçmişlerin eserlerini oku, ehl-i beyt ve ehl-i sünnet vel-cemaat yolundan git!
* Fıkıh ve hadîs öğren ve câhil sofîlerden bucak bucak kaç!
* Namazlarını, mutlaka cemaatle kıl!
* Kalbinde şöhrete meyil varsa imam ve müezzin olma!
* Şöhretten gücünün yettiği kadar uzaklaş! Şöhrette âfet vardır Makamlarda da gözün olmasın; dâima kendini aşağılarda tut!