Etiket: Abdülhak

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı ve Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan Hayatı ve Eserleri

Abdülhak Hamit Tarhan(1937-1852)
2 Ocak 1852’de İstanbul Bebek’te dünyaya geldi. Babası tarihçi Hayrullah Efendi, annesi ise Müntehâ Nasib Hanım’dır. İlkokula Bebek’teki mahalle okulunda başladı. Evliya Hoca ile Hoca Tahsin Efendi gibi zamanın en ünlü alimlerinden dersler aldı. 1863 yılında ağabeyi Nasûhi Bey ile birlikte Paris’e gitti ve özel bir okula yazıldı. 1864 yılı sonlarına doğru ülkeye tekrar geri döndü. 1865’te Tahran’a elçi tayin edilen babasıyla birlikte İran’a gitti. Fakat bir yıl sonra babasının İran’da ölmesiyle birlikte tüm ailesiyle birlikte tekrar İstanbul’a döndü.Önce Maliye Mühimme Kalemi’nde, bir müddet sonra da Şûrâ-yı Devlet ve Sadâret Mektûbî Kalemi’nde görev aldı. Maliye Daha Fazlasını Oku