18.Yüzyıl Sonunda Tartılar ve Ölçüler

18.Yüzyıl Sonunda Tartılar ve Ölçüler

18.Yüzyıl Sonunda Tartılar ve Ölçüler

  • İtalyanca “Karato” veya halk ağzında Kırat : Altın tart­mak için kullanılır; altının ayarı 24 kırat olmalı, yani 24 kırat gelen altının içinde diğer madenlerden bir şey bulunmayıp 24 kırat altın bulunmalıdır.
  • Çekirdek: 4 buğdaydır.
  • Denk: 4 çekirdektir.
  • Dirhem: 4 denk, yahut 16 çekirdektir. Musul dirhemi İstanbul dirheminden iki buğday noksandır.
  • Miskal: Bir buçuk dirhem olup altın ve­ya inci tartmak için kullanılır. İtalyanca “Miticale” denir.

    Devamını Oku…

İnka imparatorluğu

İNKA İMPARATORLUĞU, Amerika’ da Kolombiya’nın güney kesiminde Şili’ de rio Maule’ye kadar, doğuya doğru ise Amazon ormanına kadar uzanan ve doruk noktasına XV. yy.’da ulaşan Kolomb öncesi imparatorluk.

* Tarih.

İspanyol kronik yazarlarına göre kavimler, kudretli Tahuantinsuyu impara-torluğu’na bağlı olduklarını söylüyorlardı. Efsaneye göre bu imparatorluk, dört kardeşin kanlarıyla birlikte Pacarl-tampu’daki dört mağarayı terk etmelerinden sonra kuruldu. Bunlardan biri, Ayar Manco, karısı Mama Ocllo’yla Cuzco vadisine geldi ve buraya yerleşerek kendi uygarlığını kurmaya girişti, inkalar’a göre Ayar Manco ya da Manco Câpac, inka hanedanının on iki ya da on üç hükümdarının ilkiydi. Ayar Manco’nun XII.

Devamını Oku…