Su’yun Kimyasal Özelikleri ve Etkileri

Sponsorlu Bağlantılar

 

 1. Sertlik:  Sertlik kalsiyum ve magnezyum iyonlarından oluşur.(+2 ve +3 değerlikli metallerde suya sertlik verir.) Ca++ kireç taşının çözünmesi Mg++ ise dolomit ve magnesitin çözünmesiyle suya geçer.
 2. Alkalilik:  Başlıca suda bulunan CO3 ve HCO3 iyonlarından bazı durumlarda ayrıca fosfat,borat ve hidroksil iyonlardan kaynaklanır.500 mgCaCO3/L’ ye kadar müsaade edilir.
 3. pH:  Korozyon açısından 5 – 8.5 arasında olması istenir. Klorlama yapıldığında THM oluşumu artar.
 4. Serbest Oksijen:  Korozyon açısından alkalilik 100 mg CaCO3/l altında ise,5 mg/l’ den az üzerinde ise 10 mg/l’ den az olması istenir.
 5. Çözünmüş Oksijen:  2-3 mg/l bulunması suya iyi tat verir,koku oluşumunu yavaşlatır. Havalandırma ile arttırılabilinir.Ancak kazan besleme sularında korozyon oluşturduğundan giderilmesi gerekir.
 6. Klorür:  Genelde kirlenme yoksa 4-5 mg/l bulunur.Deniz suyunda 30000 mg/l, kanalizasyon sularında 20-50 mg/l bulunabilir.Suyun tadını etkilemesi yanında Sodyum (Na) ile birlikte hipertansiyon hastaları için zararlıdır.
 7. Sodyum:  TSE’ de limiti olmamakla beraber kalp hastaları için önerilen limit 20 mg/l’ dir. Taze sularda 10-100 mg/l bulunur.
 8. Sülfat:  CaSO4 ve MgSO4 kalıcı sertliğe,NaSO4 kazanlarda köpürmeye neden olur.
 9. Toplam Çözünmüş Madde:  Genelde 500 mg/l’ nin altında olması istenir.1 g/l’ nin üstünde ise tuzlu su sınıfına girer.Tadı kötüdür ve korozyona neden olabilir. Giderimi,TO,ED ile.
 10. Demir:  0.1 mg/l’ de tekstil boyamada leke oluşturur.1 mg/l’ den fazlaysa tat bozulur. İyon değiştirici reçineyi bloke ederek iş görmez hale getirir.Boruları ve filtreleri tıkar.
 11. Mangan:  0.01 mg/l gibi çok küçük oranda dahi olsa tekstil boyamasında leke yapar,tadı etkiler.
 12. Florür:  Cam ve çelik sanayi çevre kirlenmesi ve minerallerden kaynaklanır.1-2.5 mg/l diş mineralleri için optimal kabul edilir.Fazlası dişte leke yapar.
 13. Alüminyum:  Minerallerden suya geçer. Alzheimer (erken bunama) hastalığına neden olduğu ileri sürülmektedir.
 14. Nitrat:  Suyun katı madde miktarını arttırır. İçme suyunda yüksek konsantrasyonda olması halinde, çocukların kanındaki HEMOGLOBİN maddesine zarar verir
 15. Nitrit:  Organik atıkların (insan ve hayvan dışkıları,leşler) varlığını gösterir.Kanserojendir.
 16. Amonyum:  Organik madde bozunmas.Kanserojendir.