Soba Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

Soba Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

Soba Kullanımında Dikkat Edilecek Hususlar

 • Kömüre göre yakma sistemi/soba kullanılmalıdır
 • Sobayı kurmadan önce mutlaka baca temizliği yaptırılmalı.
 • Isı verimi en az % 70 olmalı
 • Soba yanarken yanma havası ve duman klapeleri kapatılmamalıdır
 • Sobanın havalandırma sistemleri, yanma için yeterli oksijeni sağlamalıdır
 • Soba verimli yanma için en fazla 2/3 oranında kömürle doldurulmalıdır
 • Soba, ağzına kadar kömür ile doldurulmamalı.
 • Sobanın dirsek ve boru ekleme yerleri ve baca giriş ağzı hava sızdırmaz olmalı, boru ve baca üzerinde herhangi bir delik veya çatlak olmamalı
 • Verimli bir yanma için sobalar günlük temizlenmeli, küllük dolmadan kül alınmalı, küllük kapağı sık aralıklarla açılmamalı
 • Yatarken yanmakta olan “kömür koru” üzerine taze kömür konmamalı.
 • Yatarken sobanın baca klapesi tamamen açık, alt ve üst kapak kapalı tutulmalı.
 • Sobanın kurulduğu odada mümkünse yatılmamalı, yatılmak mecburiyeti varsa ise soba sönmüş olmalı
 • Yanan sobanın içine herhangi alüminyum, gazete parçası, poşet v.s gibi atık maddeler atmayınız. Bu gibi durumlarda bacanızın çabuk kurum yapmasına ve bacaların tıkanmasına sebep verebilir.
 • Fırtınalı ve lodoslu havalarda soba yakılmamalı, yanıyorsa söndürülmelidir.
 • Soba odanın içinde uygun yere yerleştirilmeli, sobanın altlığı olarak yanıcı
  olmayan bir maddeden altlık kullanılmalıdır.
 • Mümkün olduğunca az dirsek kullanılmalı, boru bacayı daraltmamalıdır.
 • Soba, dirsek ve eklem yerleri duman sızdırmamalı, eklem yerleri birbirine uygun bir şekilde geçirilmelidir.
 • Sobanın alt kısmında ve yakın çevresinde yanıcı malzeme bulundurulmamalıdır.
 • Sobalarda kaliteli yakıtlar kullanılmalıdır.
 • Sobaların kullanıldığı yerlere yeterli hava girişi sağlanmalı, bunun için öncelikle ortam sık sık havalandırılmalıdır. (Çünkü yakıtlar yanarken ortamın oksijenini de tüketmektedir.)
 • Sobalar tavandan, duvarlardan ve diğer eşyalardan emniyetli bir uzaklıkta olmalıdır.
 • Soba üzerine ve yakınına çamaşır asılmamalıdır.
 • Banyo ya da yatak odalarına soba monte edilmemelidir.
 • Sönen sobalara yanıcı ve parlayıcı sıvı dökülmemelidir.
 • Alınan sobaların mutlaka TSE’ye uygunluk belgeleri aranmalıdır. Yetkili firmaların, bakım firmalarının olup olmadığı, ülke genelinde örgütlü olup olmadığı, servislerinin bulunup bulunmadığı araştırılmalı ve soba ona göre seçilmelidir.
 • Odalarda mangal kullanılmamalıdır.
 • Katalitik sobaların bulunduğu odaların pencerelerine de doğalgaz sobaları için şart koşulan havalandırma menfezi mutlaka açılmalıdır.
 • Katalitik sobalar baş ağrıtıyor bu da elektrikli sobalar gibi havayı kuruttuğundan oluyor zannı ile üzerine nem vermesi için çaydanlık konulmaktadır. Bunun hiçbir faydası yoktur, baş ağrısı oksijen oranının azalmasından kaynaklanmaktadır.
 • Elektrikli sobaların ve kaloriferlerin havayı kurutma etkisi olup odadaki nem azlığı başta sinüzit rahatsızlığı olanlar olmak üzere yaşam koşullarını olumsuz etkilemektedir. Buna çare olarak suluk kullanmak veya daha iyisi odanın bir köşesine konulacak olan ıslak bir süngerle ortamın nem dengesinin sağlanması mümkün olacaktır.

Baca ve Borularla ilgili Bilgiler

 • Soba duvardan en az 50 cm uzakta kurulmalıdır. Böylece boru ve bacada katran oluşumu ve tıkanma önlenebilir.
 • Baca giriş haznesine giren boruyu fazla içeriye sokup dikey çıkan haznenin çapını daraltmayın.
 • Baca haznesine giren borunun etrafını yanmaz folyo bant yada alçı ile hava çıkışı olmayacak şekilde iyice kapatın.
 • Sobanın kurulumu esnasında boruların ek yerlerini yanmaz folyo bantla sarın.
 • Soba boruları mümkün olduğunca kısa ve düşey doğrultuda olmalıdır. Yatay borular bacaya hafif bir eğimle döşenmelidir
 • Fazla dirsek (ikiden fazla) ve borudan kaçınılmalıdır. Böylece tıkanma ve sızma olasılığı azalır
 • Soba borusu pencere veya duvar delinerek uzatılmamalı. Uzatılmışsa hava ile temasta olan kısımları mutlaka yalıtılmalı
 • Baca temiz ve çatıdan 1m. Yüksekte olmalı ve çıkan gazların dağılabilmesi için en yakın binadan 6 m. Uzaklıkta olmalıdır
 • Baca rüzgardan fazla etkilenmeyecek şekilde iyi çekişli olmalıdır
 • Soba tepmesini ve zehirli gazların oda içine gitmesini önlemek için baca başlığı kullanılmalı
 • Soba kurulmadan önce bacalar mutlaka temizlenmeli
 • Baca çapının 13 cm. olması tavsiye edilir
 • Baca üzerinde yarık ve çatlak olmamalı. Baca iç yüzeyi pürüzsüz olmalı
 • Yılda en az bir defa bacanızı temizletiniz. Bacanızın iyi çektiğinden emin olunuz
 • Bacalarda mutlaka baca başlığı kullanılmalı, aksi durumda rüzgarlı havalarda zararlı ve zehirli gazlar geri tepilerek zehirlenmelere neden olurlar.
 • Özellikle başlıksız bacalar binalar arasında kalmamalıdır.
 • Bacalar yeterli oranda yalıtımlı olmalıdır. Yalıtılmamış bacalar hızlı şekilde soğur. Soğuyan bacaların çekişi düşer.
 • Ekonomik olsun diye kömürü azar azar yakmayınız. 1 günde yakmak istediğiniz kömürün tamamını bir defada kovaya doldurunuz, ısınma ihtiyacınıza göre uyutarak yakınız. Azar azar yakarsanız kömür sarfiyatınızı artırdığınız gibi daha az ısınırsınız.
 • Mümkün olduğu kadar boruları , sobayı ve bacaları temiz tutunuz. Arada sırada boruları ve sobaları temizleyiniz. Boruları temizleyen kimyasal maddeler var piyasada kısmende olsa faydası vardır.
 • Kömürü poşet, çuval vb… ambalajların içine koyarak yakmayınız. Bu kömürün doğru hava almasını engelleyeceğinden verimli yanmasını önler.
 • Asla yanmakta olan kömürün üzerine yeni kömür ilave etmeyiniz. Bu; is, koku ve cüruf oluşumuna neden olur, yanma verimini düşürür. Yanan kömür kül haline dönüştükten sonra külün üstüne kömür ilave ediniz.
 • Sobanızda kırık-hasarlı ızgara veya delik-yırtık kova kullanmayınız. Bu; kömürün doğru şekilde hava almasını engeller, verimli yanmasını önler.
 • Özelikle Lodoslu havalarda soba yakılmamalı.
 • Sobanızı mutlaka üstten, odun veya tahta ile tutuşturunuz. Bu, kömürün daha verimli yanmasını sağlar is, koku ve kurum oluşmasını önler.
 • Konulan kömür ve odunun yaş olmamasına dikkat edin. Verimli bir yanma için kömürün cinsi önemlidir Sibirya kömürleri kaliteli kömürlerdir. Ayrıca kalorifer kazanı için üretilen kömürlerinin ısı değeri yüksek olduğu için sobalarda kullanılması uygun olmaya bilir. Kavak odunu yanması zor olduğu için tercih edilmez. Çok kalın odunlar geç yanacağı gibi ince odunlar kömürü tutuşturmaz.
 • Tutuşturmak için çıra kullanılabilir. Kömürün üstüne konulan odunlar arasına konularak verimli bir biçimde yakılabilir soba.
 • Çıra veya pürmüz gibi aletler bulunmadığı zaman benim taktiğim şöyle idi: Kömür üzerinde normal boyutlu odunlar koyardım onun üzerine kağıt parçası koyardım. onun üzerine daha ince odunlar ve odun kıymıkları koyardım ve yakardım. Genelde nasıl yakarsanız yakın odun tutuştuktan bir süre sonra az bir miktar kömür ilave etmek kömürün tutuşmasına fayda eder. Miktar fazla olursa soba boğulabilir.
 • Soba boğulursa alt kapağı ve üst kapağı açın yine tutuşmazsa üzerine bir miktar odun atıp tekrar yakmayı deneyin

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et