Seyyid Kutup Sözleri

Seyyid Kutup Sözleri

Seyyid Kutup Sözleri

 • Şüphesiz ki İslam Kelime-i Şehadet getirmek ve Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahitlik etmektir.
 • Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahitlik ise; evrende sadece yüce Allah’ın tasarrufta bulunduğuna, kulların ibadet kasıtlı davranışlarını ve hayatla ilgili tüm meselelerini ona sunacaklarına, kulların yasa ve hükümlerini sadece ondan edineceklerine, hayatlarına ilişkin konularda tek başına onun hükümlerine boyun eğeceklerine inanmakla gerçekleşir.
 • Kim -bu anlamı ile- Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahitlik getirmezse hiç bir zaman şehadet getirmemiş ve İslam dinine girmemiş demektir.
 • Adı ne olursa olsun…Soyu ve lakabı ne olursa olsun değişmez…
 • Ve hangi bölgede – bu anlamı ile- Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına şahitlik etme gerçeği gerçekleşmezse, o bölge hiçbir zaman Allah’ın dinini din edinmemiş ve asla İslam sınırları içerisine girmemiş demektir.
 • Biz bu dinin akideden asıl kastettiğini en iyi biçimde kavramadan, Allah’tan başka ibadete layık ilah olmadığına ve Muhammed (s.a.v)’in Allah’ın Kul’u ve Rasul’ü olduğuna şahitlik etmenin anlamını bilip öğrenmeden, Kur’an’ın anlatmaya çalıştığı mesajları kavrayamayız.
 • Bu şehadetin anlamının sadece O’na boyun eğmek demek olduğunu, sırf namaz esnasında değil, hayatta karşılaşılan her meselede -bu şehadetin-geçerli olduğunu anlamadan Kur’an’ı anlamamız mümkün olmayacaktır.
 • İtikada ilişkin doğru söz kekelenerek söylenmemeli, kem küm edilmemelidir. Tersine açık açık, dobra dobra söylenmelidir. Düşmanlar ne söylerse söylesinler. Ne dilerse onu yapsınlar. İtikad konusunda söylenecek hak söz insanların hevalarına ve arzularına göre belirlenmez. İnsanların istek ve durumları gözetilmez. Gözetilmesi gereken tek husus, tek hakikat, onu kalblere işlemek ve etkili hale gelinceye dek haykırmaktır.
 • İnanca ilişkin hak söz bu şekilde haykırılınca hidayete meyilli olan kalblerin en ücra köşelerine kadar işler. Şayet hak söz evelenip gevelendiği, kem küm ederek anlatılmaya çalışıldığı zaman iman etme kabiliyeti olmayan kalbler yumuşamaz. Oysa kimi zamanlarda İslam davetçisi gerçeği yumuşatarak, hakikatleri süsleyerek, bu iman etme kabiliyeti olmayan kalblerden iyi bir karşılık alabileceğini umar.
 • Dönemin cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır, Seyyit Kutup idam edilmeden edilmeden önce kendisine şu teklifte bulunur “Şimdiye kadarki söz ve hareketlerinde yanıldığını beyan ederek, cumhurbaşkanı Cemal Abdunnasır’dan özür dilediğin taktirde idam hükmünü bozacak ve seni serbest bırakacaktır “ Seyyit Kutup bu teklif karşısında şu cevabı verir “Eğer idamı hak etmiş olarak hakkın emri ile ipe çekiliyorsam buna itiraz etmek haksızlıktır eğer batılın zulmune kurban gidiyorsam batıldan merhamet dileyecek kadar alçalamam” Seyyit Kutub’un bu sözleri onu ebedileştirdi ve tüm İslam aleminde örnek ve önder bir mücahit olarak tanınmasına vesile oldu
 • Mahkeme heyeti onu idama mahkum ettiğinde Kutub’un ağzından şu sözler dökülmüştü: “Eğer  kanunu ile mahkum edilmişsem ben Hakk’ın hükmüne razıyım. Eğer batıl kanunlarla mahkum olmuşsam ondan çok daha üstün bir düşünceye sahip olduğum için batıldan ve münafıklardan merhamet dilemem. ‘a şükürler olsun ki on beş sene cihat ettikten sonra bu mertebeye ulaştım. Ben  yolunda yaptığım iş için asla özür dilemem. Namazda‘ ın birliğine şehadet eden parmağım asla bir tağutun hükmünü onaylayan tek bir harf bile yazmayacaktır.”
 • Şirin görünmek için İslam’ı onlara asla olduğundan başka göstermeyeceğiz.
 • Ben Allah yolunda yaptığım bir iş için asla özür dilemem.
 • Irkçılığa değil, taassuba değil, toprağa değil, bayrağa değil, menfaate değil, ganimete değil Allah’a davet et!
 • Kalem sahipleri büyük işler başarabilirler, ancak yazdıklarını kanlarıyla ve canlarıyla beslemek şartıyla.
 • Kardeşim şayet ben ölürsem şehidim ve Allah’a giden yol üzerindeyim, ister beni affetsinler ister beni cezalandırsınlar, muhakkak ki ben verilen söze eminim.
 • Kim için öldüyseniz, ödülünüzü ondan bekleyin.

 

Yorum yapın