Selman-ı Farisi (r.a.) Diyor ki


Allah bir kulun kötülüğünü, helak olmasını dilediğinde ondan haya (UTANMA) duygusunu çeker. Bunun için böyle birisinin kimse tarafından sevilmediğini görürsün. Sevilmeyen birisi de acıma hissinden yoksun bırakılır, kaba ve sert olur. Kaba ve sert adamdan da EMANETE RİAYET hissi alınır. Kişi hain olunca da boynundan

İSLAM BAĞI ÇIKARILIR… Artık bu kimse herkesçe lanetlenmiştir…

Beni üç şey güldürür, üç şey ağlatır.

1 – Ölüm peşinden gittiği halde dünya için emeller besleyen
2 – Gaflet üzere hayat yaşayan
3 – Rabbini kızdırdığını bilmediği halde katıla katıla gülen
İşte bu üç sınıf kimsenin haline gülerim…

1 – Muhammed (s.a.v.) ile onun fırkası olan dostlardan ayrı kalışım
2 – Ölümün şiddetli anlarında beklenen korku
3 – Cehenneme mi yoksa cennete mi götürüleceğimi bilmeden Alemlerin Rabbi huzurunda duracağım an

İşte bu üç durumda da ağlarım…

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?