Şair Fahri (Fahrî) hakkında bilgi ve Eseri


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 13 Mayıs 2020 Kerim Usta

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı
Asıl adı Fahrüddîn Ya’kûb bin Muhammed olan “Fahrî ” 718/1318 tarihinde Aydıneli’nin Ayaslug (Selçuk) kasabasında doğmuştur. Anadolu sahasında ilk “Hüsrev ü Şîrîn”i Aydınoğlu Îsâ Bey adına 768’de (12 Mart 1367) “Fahrî ” mahlası kullanarak kaleme almıştır. Nizâmî’nin eserini tercüme eden Fahrî ayrıca Şâhnâme’den de faydalanmış ve mesnevinin konusunda bazı değişiklikler yapmıştır.Bilgiler arasında üç oğlunun olduğunu fakat üçününde kendinden önce öldüğünü anlıyoruz.Hakkındaki bilgiler kendi eserinden yola çıkılarak belirlenmiştir.Ölüm tarihi ise henüz tesbit edilememiştir.

Eseri:

Bilinen tek eseri 4683 beyitli Aruz vezninin “mefâ’îlün mefâ’îlin fe’ûlün” kalıbıyla hazırladığı “Hüsrev ü Şîrîn” adlı mesnevîsidir.

 

 

Kaynak:

Fahrî’nin husrev u şîrîn’i-Selçuk Üniversitesi

 

Konuyu Paylaş
Avatar

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir