S.O.S Nedir?

Bu Konuyu Yazdır
yunusÇok kişi SOS kelimesinin anlamını “Save our ship” “Gemimizi

kurtar”; “Save our soul” “Ruhumuzu kurtar”; “Stop Other Signals”

“Diğer sinyalleri durdur” sözcüklerinin kısaltılmışı sanır.

Oysa hiçbiri değildir.Tamamen telgraf zamanından kalma mors alfabesiyle ilgilidir.

İmdat çağrısının çok kolay akılda tutulabilmesi için 1908 de üç

nokta, üç çizgi, üç nokta olan S.O.S seçildi.