Prof. Dr. Mustafa Çakır Hakkında Bilgi

Özgeçmiş:
1963 yılında Düzce’de dünyaya geldi; ilkokulu Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde; Ortaokulu Bolu 50. Yıl Ortaokulu’nda; liseyi ise Bolu Endüstri Meslek Lisesi Makine Bölümü Tesviye kolundan dereceyle bitirdi. Bir süre Avusturya ve Liechtenstein’da bulundu. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, program ise Almanca Öğretmenliği programından birincilikle mezun oldu. Buradaki öğrenimi süresince devam ettiği Viyana Üniversitesi Yaz Yüksekokulu (Sommerhochschule der Universität Wien in Strobl am Wolfgangssee) Alman Dili ve Avusturya Kültürü Bölümünden Diploma derecesi aldı.
Anadolu üniversitesi’nde Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerinde, Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini Prof.Dr. Nevin Selen danışmanlığında Almanca ve Türkçedeki Zamanların Ayrımsal Karşılaştırmalı Analizi adlı bilim uzmanlığı tezi ile tamamlayarak bilim uzmanı unvanını aldı. 2547 uyarınca doktora öğrenimi için gönderildiği Viyana Üniversitesinde, Alman Dili ve Edebiyatı Enstitüsü Alman Dilbilimi Bölümünde Prof. Dr. Günter Lipold ve Prof. Dr. Peter Wiesinger yönetiminde yazdığı Almancanın İkinci Dil Olarak Ediniminde Kültürün ve Kimliğin Rolü (Die Rolle von Kultur und Identität beim Erwerb des Deutschen als Zweitsprache) konulu teziyle doktora (Dr.phil.) derecesi aldı.
1990 yılında Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde önce Öğretim Görevlisi, daha sonra Yardımcı Doçent kadrolarına yükseltilerek atandı. Aynı yıl Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevine getirildi. Fakültede, Yabancı Diller Eğitimi Bölümü Başkan Yardımcılığı, fakülte kurulu ve fakülte yönetim kurulu içinde seçilmiş yardımcı doçent temsilcisi olarak görev yaptı; üç yıl süreyle fakültenin sportif koordinatörlüğü görevini yaptı. İki yıl süreyle Eğitim Fakültesi satınalma komisyonu başkanlığında bulundu.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesinin MEB ile birlikte uzaktan öğretim yöntemiyle hazırladığı Almanca Öğretmenliği Lisans Tamamlama Programı çerçevesinde konu alanı ders kitabı yazarlığı ve editörlük görevlerinin yanı sıra, Televizyon için hazırlanan alan derslerinin metin yazarlığı, program hazırlama ve sunulması görevlerinde bulundu. Ölçme ve değerlendirme alanında aldığı hizmetiçi eğitime bağlı olarak, Açıköğretim Fakültesi Test Araştırma Biriminde Almanca bilim danışmanlığı ve soru editörlüğü görevlerini yaptı.

1996 Üniversitelerarası Kurul Doçentlik Sınav Merkezince atanan jürinin İstanbul Üniversitesinde yaptığı sınavla doçent unvanı aldı.

1998 yılında Anadolu Üniversitesinin Kölnde bulunan Batı Avrupa Bürosunda görevlendirildi. Burada Batı Avrupa ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımıza sunulan her türlü açıköğretim hizmetlerinin (MEB Açık İlköğretim Okulu, MEB Açıköğretim Lisesi, Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesine bağlı açık yükseköğretim programları) yeniden yapılandırılması çalışmalarında bulundu. Açık İlköğretim Okulu Batı Avrupa Programı ve Köln Üniversitesi ile Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle açılan II. Öğretim İşletme Tezsiz Yükseklisans Programının başlatılmasını sağladı. Bütün programların tanıtım, basın ve halkla ilişkiler, öğrenci işleri, yüz yüze eğitim ve sınav organizasyonu gibi çalışmalarda bulundu. Üniversitenin Batı Avrupa ülkelerindeki Hagen, Köln, Münster, Stuttgart, Frankfurt, Berlin, Bern vd. gibi üniversitelerle ilişki kurması veya mevcut ilişkilerin geliştirilebilmesi için çalışmalarda bulundu. Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Bürosu hizmet binasının satınalınmasında ve hizmete sunulmasında görev aldı. Batı Avrupa ülkelerindeki Türk misyon temsilcilikleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile Batı Avrupa ülkelerindeki Türklere yönelik ortak eğitim-kültür çalışmaları yaptı. 2002 yılında Eğitim Fakültesi Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalında Profesörlüğe yükseltildi ve atandı. Batı Avrupada görevlendirildikten beş, profesörlük kadrosuna yükseltilerek atandıktan bir yıl sonra kendi isteğiyle Türkiyeye döndü ve 2547 sayılı yasanın ilgili hükümleri gereği yeniden Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevine getirildi.
2004 yılında Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atanması nedeniyle, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevinden kendi isteği ile ayrıldı. Eski bir tütün deposunun çağdaş bir Meslek Yüksekokulu’na dönüştürülmesi için büyük bir özveriyle çalışan personele öncülük etti. Yetiştirdiği akademik kadro, Bilecik Üniversitesi bünyesindeki teknik programların kurucu kadrosunu oluşturmuştur.
2005 yılında Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü görevine atandı. Turizm ve Otel işletmeciliği görevi sırasında örgün ve uzaktan eğitim sistemine göre eğitim verilen önlisans, lisans ve lisansüstü programların yeniden yapılandırılması; programların program yeterliklerinin belirlenmesi ve Bologna sürecine uyum çalışmaları kapsamında Avrupa Kredi Transfer Sistemine (ECTS) hazırlık çalışmalarında bulundu. Açıköğretim Fakültesi bünyesinde “Kültürel Miras ve Turizm”, “Turizm ve Seyahat Hizmetleri” programlarının açılmasını sağladı ve bu programların genel koordinatörlüğü görevlerinde bulundu.
Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği yüksekokulu müdürlüğü görevlerinin yanı sıra, beş yıl süreyle Anadolu Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyeliği görevlerinde bulundu.
Anadolu Üniversitesi bünyesinde Almanca öğretmenliği programında ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulunda lisans ve lisansüstü düzeylerde Dilbilim, Almancanın yabancı/ikinci dil olarak öğretilmesi/edinimi, kültürler arası ilişkiler dersler alanındaki dersleri veriyor.
2009 yılında, Avusturya Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın önerisi ve Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından akademik çalışmaları ile bu ülkeye yaptığı katkılardan dolayı,  Avusturya Devleti Büyük Liyakat Nişanı ile onurlandırlan Prof. Çakır, evli ve iki çocuk babasıdır.

Yayınlar:
1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇAKIR, Mustafa. “Graphographemische Fehler deutschlernender TürkInnen” .Estudios Filológicos Alemanes (Sevilla 2008) Volumen 16, pp. 419-430, ISSN: 1578-9438.

ÇAKIR, Mustafa. “Die aktuelle Lage und Zukunftperspektive des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei” Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Jahrgang 7, Nr. 2, (September) 2002, http://www.spz.tu-darmstadt.de/ projekt_ejournal/jg_07_2/beitra20.htm (ISSN 1205-6545). http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-07-2/beitrag/cakir1.htm (02.11.2007).

ÇAKIR, Mustafa: “Muttersprachliche Defizite türkischer Remigrantenkinder an der Anadolu Universität zu Eskişehir” LernSprache Deutsch. JG 2 (1994) Heft 1, ss. 59-74.
2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

ÇAKIR, Mustafa. “Toplumsal Beklentilerimiz İle Yabancı Dil Öğretimi İlişkisi” İçinde: Cemal Yıldız, Latif Beyreli. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri: Cilt I, Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları. Ankara: Pegem-A Yayıncılık, 2006, ss. 269-277.

ÇAKIR, Mustafa. “So nach und doch so fern: Türkisch-deutsche pragmatische Unterschiede im universitären Milieu” In: Michaela Auer / Ulrich Müller (Hrsg.) Kanon und Text in interkulturellen Perspektiven: Andere Texte anders lesen, 4. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik und der Universität Salzburg (Kaprun 23.-27.9.1998). Stuttgart: Heinz, 2002. ss. 295-305.

ÇAKIR, Mustafa: “Vor allem brauchen wir gebildete Mitarbeiter: Entwicklungsmöglichkeiten und -grenzen der türkischen Germanistik” Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland – Türkei: 25.9.-29.9.1994. Dokumentation der Tagungsbeiträge . Bonn: DAAD, 1995, ss. 37-51.
3. Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

ÇAKIR, Mustafa. “Die Bezüge zwischen Aussprache und Schreibung von Diphtongen und Affrikaten im Deutschen und Türkischen” in: Christiane M. Pabst (Yay.): Sprache als System und Prozess: Festschrift für Günter Lipold zum 60. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, 2005. ss.425-433.

ÇAKIR, Mustafa: Göçün Kırkıcı Yılında Almancanın İkici Dil Olarak Edinimini Etkileyen Kültürlerarası Olgular. Köln: Ultima Ratio Dizisi 01, 2001 (ISBN: 975-93537-0-9).

ÇAKIR, Mustafa: Almanya’daki Türkler Üzerine Eğitim Kültür Monografileri. Köln: Ultima Ratio Dizisi 02, 2001 (ISBN: 975-93537-1-7).

ÇAKIR, Mustafa: Soziale und bildungspolitische Rahmenbadingungen der Migration und der Stellenwert des Deutschen unter den Türken. Aachen: Shaker, 2001 (ISBN: 3-8265-9385-5).

4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇAKIR, Mustafa: “Kültürlerarası İletişimin Bir Yönü: Özün Ötekileştirilerek Yabancılaştırılması”. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Işın Dener Özel Sayısı. Cilt: 21, Sayı: 1, Bahar 2010, ss. 75-84. (ISSN 1300-4220), 2010.

ÇAKIR, Mustafa: “Almanya’daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımı” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, 2002, ss. 39-57 (ISSN 1303-0876).

ÇAKIR, Mustafa: “Almanya’daki Türk Çocuklarının Okulöncesi Eğitim Sürecinde Almancayı İkinci Dil Olarak Edinmelerini Etkileyen Olgular” TÖMER Dil Dergisi. Sayı: 107, Ekim 2001, ss. 34-43.

ÇAKIR, Mustafa: “Almanya’daki Türk çocuklarının interkültürel etkileşime dayalı sorunları ve çözüm önerileri” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 133-142.

ÇAKIR, Mustafa: ÇELİKER, Behiye: “Öğrenci Görüşüne Göre Yabacı Dil Öğretmeninin Özellikleri” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C.7, S. 1-2, 1997, ss. 113-126.

ÇAKIR, Mustafa: “Çeviride Eşdeğerlik İlişkileri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6:1, (Bahar) 1996, ss. 93-107.

ÇAKIR, Mustafa & Kenan OTURAN: “Sesbilim ve Sesbilgisi Alanlarında Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar” Dilbilim Araştırmaları 1995. ss. 205-213.

ÇAKIR, Mustafa: “Zur Frage des Zweitspracherwerbs”. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, hrsg. v. der Abt. f.dt. Sprache und Literatur an der Philosophischen Fakultät der Universität İstanbul, VIII (1993), ss. 225-233.
5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Kasılan Bildiriler

ÇAKIR, Mustafa. “Quo vadis, homo academicus? Turizmin Bilim Dalı Olarak Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar”. Mersin Üniversitesi TİOYO. 10. Ulusal Turizm Kongresi-21-24 Ekim 2009, Mersin. ss. 1239-1254.

ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretimi ve Edebiyat İlişkisi” Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 22-23 Kasım 2007 Ankara. Bildiriler(eds. Suna Ağıldere, Nurettin Ceviz), Ankara: Bizim Büro, 2008, ss.255-258.

ÇAKIR, Mustafa: “Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Hizmetleri”. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir: Web Sitesi: http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm

ÇAKIR, Mustafa: “Öğrencilerin Meslek Alanlarına Yönelik Sözcük Bilgisi”. Bekir ÖZER v.d. (Yay.): 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri (1997: Eskişehir), ss. 312-325.

ÇAKIR, Mustafa – GÜLTEKİN, Ali: “Türkçe Almanca ve Almanca Türkçe Mahkeme Metinlerinin Çevirisinde Örtüşebilirlik Sorunu”. TÖMER Çeviri Dergisi: Çeviri Eğitiminde edebiyat Dışı Metinlerin Çevirisinde Yanlışlar ve Kabul Edilebilirlik Gramatiği Sempozyum Bildirileri Özel Sayısı. Yıl: 3, Sayı: 10, Kış 1997, ss. 79-92.

ÇAKIR, Mustafa: “Übergangskompetenz und Interimsprache bzw. Instabilität und Variabilität der Lernersprache”. Der Beitrag der türkischen Germanistik zu der internationalen Germanistik: Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik-Symposiums, 1.-2. Juni 1995, veranstaltet von der Abt.f. DaF-Lehrerausbildung an der Pädagogischen Fakultät der Anadolu Universität in Eskişehir. Eskişehir: 1996, ss. 255-262.

ÇAKIR, Mustafa: “Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Eğitimi” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: IV. Ulusal Çeviri Semineri Özel Sayısı . C.VIII, S. 1, 1993. ss. 17-24.

ÇAKIR, Mustafa: “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı On Yaşında” Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara: Beiträge des Symposiums “Perpektiven des Germanistikstudiums in der Türkei” in Silivri/İstanbul, 1991, ss. 103-113.

ÇAKIR, Mustafa: “Türkiye’de Almanca Öğretmeni Eğitimindeki Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir Birinci Eğitim Kongresi Bildirileri, 25-26-27 Kasım 1991, İzmir. ss. 188-193.

ÇAKIR, Mustafa: “Identifikationsprobleme der ausländischen bzw. türkischen Arbeitnehmer im deutschsprachigen Raum”. Österreichisch Türkische Beziehungen aus sozio-kultureller Sicht: Beiträge der Österreich-Woche an der Anadolu Universität Eskişehir (5-8 Juni 1990), Eskişehir: Anadolu Ün. Ya.No: 543, 1991, ss. 54 – 58

ÇAKIR, Mustafa: “Die kulturellen und sozialen Bedingungen der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit und Sprachlernen von Türken in Deutschland”. Germanistik für das Jahr 2000: Tagungsbeiträge des VII. türkischen Germanistik-Symposiums, 29.-31. März 2000, veranstaltet von der Abt.f. deutsche Sprache und Literatur an der Philosophischen Fakultät der Hacettepe Universität in Ankara. Eskişehir: 1996, ss. 255-262. ss. 253-262.
6 Diğer Yayınlar
6.1. Ulusal Düzeyde Yayımlanan Kitaplar ve Kitap Bölümleri

ÇAKIR, Mustafa.”Öğretmen Yetiştirme Sürecine Eleştirel Bir Bakış”. Feruzan Gündoğar, Güler Mungan, Cemal Yıldız (Yay.):         Semahat Yüksel Armağan Kitabı. Ankara: Pegem Akademi, 2009, ss.47-64. (ISBN 978-605-5885-91-5)
ÇAKIR, Mustafa.”Avrupa İdeali Bağlamında Türk-Alman İlişkileri” Içinde: Nazmi Kozak (Yay.). Prof.Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1885 – TOİYO Yayın No: 13, 2009, ss. 81-97.(ISBN 978-975-06-0582-6)
ÇAKIR, Mustafa. “Yabancı Dil Yetisi Üzerine”. İçinde: Yüksel Kocadoru (Ed.). Günümüz Alman Dili Eğitimi ve Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayıncılık, 2009. ss.33-39. (ISBN 978-9944-223-97-3),
ÇAKIR, Mustafa: Deutsch als Berufssprache in Hotel- und Gaststättengewerbe [Turizm ve Otelcilik Almancası]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 929 – Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 500, 1996 (İkinci Baskı: Temmuz 1996). (ISBN: 975-492-654-9)
ÇAKIR, Mustafa: Meslek Gruplarına Yönelik Almanca Sözcük Bilgisi: Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Eskişehir: ETAM, 1996.
ÇAKIR, Mustafa: Die Verbvalenz im Gastarbeiterdeutsch: Eine Repräsentativuntersuchung zur interaktionalen Kompetenz türkischer Arbeitnehmer in Wien. Eskişehir: ETAM, 1995.
ÇAKIR, Mustafa: Semantik der deutschen Gegenwartssprache. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 682 – Eğitim Fakültesi Yay. No: 33, 1993.
ÇAKIR, Mustafa: Grammatik und Methodik der deutschen Sprache [Almanca Dilbilgisi ve Öğretimi], Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 599-Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 293, 1992. ss. V-209. (ISBN: 975-492-326-4).
6.2. Uluslararası Kitap Editörlükleri

ÇAKIR, Mustafa; ÖZTÜRK, İlyas; YILDIZ, Cemal (Yay.): Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei. Band I ve Band II: Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistikkongresses-22-23 Mai 2002. Aachen: Shaker, 2003. (ISBN Band I: 3-8322-1589-1; Band II: 3-8322-1607-3; ISSN 1430-7782)

ÇAKIR, Mustafa (Yay.): mehr Sprache – mehrsprachig – mit Deutsch: didaktische und politische Perspektiven aus türkischer Sicht. Aachen: Shaker, 2002 (ISBN: 3-8322-1048-2).

ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei. Aachen: Shaker, 2001 (ISBN: 3-8265-9385-2).

6.3. Yurtiçinde Yayımlanan Kitap Editörlükleri

ÇAKIR, Mustafa ve İrfan ARIKAN (Ed.): Turizm İçin Almanca [Deutsch für den Tourismus]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 1982 – Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 1058, 2009 (Birinci Baskı: Ekim 2009). (ISBN: 978.975.06.0670.0).

ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Der Beitrag der türkischen Germanistik zu der internationalen Germanistik: Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik-Symposiums, 1.-2. Juni 1995 veranstaltet von der Abt. f. DaF Lehrerausbildung an der Pädagogischen Fakultät der Anadolu Universität in Eskişehir. Eskişehir: 1996.

ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Çağdaş Avusturya Edebiyatı Seçkisi. Eskişehir: ETAM, 1994.

ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Linguistik und Methodik [Dil Bilimi ve Dil Öğretimi]. (Yazar: Nevin SELEN), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 602 – Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 296, 1992. ss. V-187. (ISBN: 975-492-316-7).

6.4. Yurtiçinde Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Makaleler

ÇAKIR, Mustafa: “Bilgisayar Destekli Sözdizimi Çalışması ve PROLOG” TÖMER Dil Dergisi. 30 (Nisan) 1995, ss. 32-41.

ÇAKIR, Mustafa: “Syntax (restringiert/elaboriert) bei türkischen Gastarbeiterfrauen” TÖMER Dil Dergisi. 26 (Aralık) 1994, ss. 32-48.

ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Anadilinden Kaynaklanan Çeviri Sorunları” TÖMER Dil Dergisi. 23 (Eylül) 1994, ss. 23-30.

ÇAKIR, Mustafa: “Dil Kirlenmesi: Türkçede Yabancı Sözcüklerin Kullanımı”. Cogito: Üç Aylık Düşünce Dergisi: Kirlenen Çağ . Sayı: 2 , Güz 1994, ss. 93 – 98.

ÇAKIR, Mustafa: “Kalkınma Süreci İçinde Öğretmen Yetiştirme” Çağdaş Eğitim 205 (Aralık) 1994. ss. 13-15.

ÇAKIR, Mustafa: “Çocuk Yazınında Kurgu ve Alılmama” Kurgu 12 (Aralık) 1993. ss. 1-8.

ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Metin Okuma”. Kurgu 12 (Aralık) 1993. ss. 9-18.

ÇAKIR, Mustafa: “Basın Dili ve Dilbilimi” Çağdaş Eğitim. 191 (Eylül) 1993. ss. 13-14.

ÇAKIR, Mustafa: “Österreichisches Deutsch im DaF-Unterricht” Anadolu Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi , 5:1-2 (1992),-ss. 183-193.

ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Ayrımsal – Karşılaştırmalı Çalışmanın Önemi” Kurgu, 9, (1991) ss. 347-350.

ÇAKIR, Mustafa: “Avusturya Okul Sistemi” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4:1-2 (1991), ss. 211-218.

ÇAKIR, Mustafa: “Selbsteinschätzung türkischer Gastarbeiter in sozialer und sprachlicher Hinsicht” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4:1-2 (1991), ss. 219-239.

ÇAKIR, Mustafa: “Arbeit mit Video im DaF-Unterricht” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3:2 (Güz-Bahar) 1990, ss. 135-148.

ÇAKIR, Mustafa: “Das unterschiedliche Sprachverhalten der türkischen Arbeitnehmer in deutschsprachigen Ländern” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3:2 (Güz-Bahar) 1990, ss.149-181.

ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri: Metin Okuma ve İnceleme Dersi İçin Öneriler”, Kurgu, 8, (1990), ss. 595-601.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et