Peygamberimizin Gayb’dan Haberleri

Son Güncelleme Zamanı:

Peygamberimizin Gayb'dan Haberleri

Soru: Mucizeye, keramete inanmayanlar, * Resulullah da gaybı bilemez» diyorlar. Bu hususta âyet ve hadis yok mu da böyle diyorlar?

CEVAP: Allah-u teâlâ bildirirse, Resulullah da gaybı, gelecekte olan şeyleri bilir. (Cin suresi 27)

Resulullah efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği

* Bir zaman gelecek» diye başlayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

* Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler (Buhari)

* Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek (İ. Gazali)

* Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar (Müslim)

* Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek (Mişkat) (Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.)

* Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak (Deylemi)

* Kurân’dan başka bir şeye uymayız diyenler çıkacak (Ebu Davud)

* Benden bir hadis söylenince, “Resulullah böyle söylemez, hadisi bırak, Kurân’a bak” diyerek beni yalanlayanlar çıkacak (Ebu Ya’la)

* Kurân’dan başka (sünneti, icmayı ve kıyası) delil kabul etmem diyenler çıkacak (Ebu Davud)

* Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar (İbni Ömer) (Vehhabiler, müşrikler hakkında inen âyetleri Müslümanlar için, rafiziler de münafıklar hakkında inen âyetleri Ashab-ı kiram için delil gösterdiler. Resulullah’ın mucizesi meydana çıktı.)

* Sünnet, bidat gibi çirkin, bidat da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidate uyan, çok yardımcı bulacaktır (Şir’a)

* Kurân, dünyalık için okunacaktır (Ebu Davud)

* Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak (Deylemi)

* Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hafızlar çoğalacak, ama, hakiki âlim hiç bulunmayacak (Ebu Nuaym)

* Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak (Asakir)

* Din adamları, ince meseleleri ele alıp, halkı şaşırtacaklar (Taberani)

* Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak (Buhari)

* Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler (Deylemi)

* Hacca, hükümdarlar gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler (Hatib)

* Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü (parası pulu) olmayan rahat edemeyecek (Taberani)

* İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak (Sülemi)

* Her asır, öncekinden daha kötü olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak (Hadika)

* İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel emir, askerleri ne güzel askerdir (Hakim, İ. Ahmed, İ. Süyuti)

* Ey dağ, sallanma, üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var (Buhari) (Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehit olacağını haber verdi.)

* Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin (Hakim) (Aynen vaki olmuştur.)

* İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar (Ebu Davud)

* Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak (İ.Ahmed)

* Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak (Hakim)

* Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak (Hakim)

* Kötü kadınlar, çoğalıp, zina bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş (frengi, AIDS gibi) bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Ölçüde, tartıda hile yapılırsa, geçim darlığı baş gösterir (Beyheki)

* Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak (Buhari)

* Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak (Beyheki)

* Anarşi ve ölüm çoğalacak (İbni Mace)

* İşler, ehli olmayana verilecek (Buhari)

* Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!» (Tirmizi)

* Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak (Hakim)

* Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, gayri meşru çocuklar çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek (Hakim)

Kıyametin kopması ile ilgili hadis-i şerifler:

* Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmayacak (Hatib)

* Lutilik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmayacak (Deylemi)

* Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmayacak (Buhari)

* Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmayacak (Deylemi)

* Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmayacak (Tirmizi)

* Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak (Müslim)

* Allah’a inanan Müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak (Müslim)

Yukarıda bildirilen küçük alametlerin çoğu çıktı. Henüz çıkmamış olan küçük alametlerden bazıları şunlardır:

* Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak (Hakim)

* Konuşan hayvanlar olacak (Tirmizi)

* Kıyamet alametidir ki, erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir (İ. Ahmed)

Kıyametin büyük alametleri de şunlardır:

* Mehdi gelecek (Ebu Nuaym)

* Deccal gelecek (İ.E. Şeybe)

* İsa gökten inecek, duman çıkacak, Kâbe yıkılacak (Buhari)

* Dabbet-ül-arz çıkacak» (Tirmizi)

* Yecüc ve Mecüc çıkacak (İbni Cerir)

* Ateş çıkacak, güneş batıdan doğacak (Müslim)

Güneşin batıdan doğmasını, Bâtıniler, batılıların Müslüman olması diye tevil etmişlerse de, bu tevilleri bâtıldır. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki:

* Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Fakat bu imanları fayda vermez (Buhari)

Sevdiyseniz Paylaşabilirsiniz
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir