Peygamberimizin Gayb’dan Haberleri

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 31 Mart 2019 Kerim Usta

Peygamberimizin Gayb'dan Haberleri

Soru: Mucizeye, keramete inanmayanlar, * Resulullah da gaybı bilemez» diyorlar. Bu hususta âyet ve hadis yok mu da böyle diyorlar?

CEVAP: Allah-u teâlâ bildirirse, Resulullah da gaybı, gelecekte olan şeyleri bilir. (Cin suresi 27)

Resulullah efendimizin mucize olarak gelecekten haber verdiği

* Bir zaman gelecek» diye başlayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:

* Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler (Buhari)

* Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek (İ. Gazali)

* Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar (Müslim)

* Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek (Mişkat) (Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.)

* Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak (Deylemi)

* Kurân’dan başka bir şeye uymayız diyenler çıkacak (Ebu Davud)

* Benden bir hadis söylenince, “Resulullah böyle söylemez, hadisi bırak, Kurân’a bak” diyerek beni yalanlayanlar çıkacak (Ebu Ya’la)

* Kurân’dan başka (sünneti, icmayı ve kıyası) delil kabul etmem diyenler çıkacak (Ebu Davud)

* Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar (İbni Ömer) (Vehhabiler, müşrikler hakkında inen âyetleri Müslümanlar için, rafiziler de münafıklar hakkında inen âyetleri Ashab-ı kiram için delil gösterdiler. Resulullah’ın mucizesi meydana çıktı.)

* Sünnet, bidat gibi çirkin, bidat da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidate uyan, çok yardımcı bulacaktır (Şir’a)

* Kurân, dünyalık için okunacaktır (Ebu Davud)

* Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak (Deylemi)

* Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hafızlar çoğalacak, ama, hakiki âlim hiç bulunmayacak (Ebu Nuaym)

* Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak (Asakir)

* Din adamları, ince meseleleri ele alıp, halkı şaşırtacaklar (Taberani)

* Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak (Buhari)

* Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler (Deylemi)

* Hacca, hükümdarlar gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler (Hatib)

* Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü (parası pulu) olmayan rahat edemeyecek (Taberani)

* İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak (Sülemi)

* Her asır, öncekinden daha kötü olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak (Hadika)

* İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel emir, askerleri ne güzel askerdir (Hakim, İ. Ahmed, İ. Süyuti)

* Ey dağ, sallanma, üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var (Buhari) (Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehit olacağını haber verdi.)

* Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin (Hakim) (Aynen vaki olmuştur.)

* İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar (Ebu Davud)

* Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak (İ.Ahmed)

* Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak (Hakim)

* Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak (Hakim)

* Kötü kadınlar, çoğalıp, zina bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş (frengi, AIDS gibi) bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Ölçüde, tartıda hile yapılırsa, geçim darlığı baş gösterir (Beyheki)

* Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak (Buhari)

* Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak (Beyheki)

* Anarşi ve ölüm çoğalacak (İbni Mace)

* İşler, ehli olmayana verilecek (Buhari)

* Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!» (Tirmizi)

* Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak (Hakim)

* Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, gayri meşru çocuklar çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek (Hakim)

Kıyametin kopması ile ilgili hadis-i şerifler:

* Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmayacak (Hatib)

* Lutilik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmayacak (Deylemi)

* Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmayacak (Buhari)

* Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmayacak (Deylemi)

* Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmayacak (Tirmizi)

* Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak (Müslim)

* Allah’a inanan Müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak (Müslim)

Yukarıda bildirilen küçük alametlerin çoğu çıktı. Henüz çıkmamış olan küçük alametlerden bazıları şunlardır:

* Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak (Hakim)

* Konuşan hayvanlar olacak (Tirmizi)

* Kıyamet alametidir ki, erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir (İ. Ahmed)

Kıyametin büyük alametleri de şunlardır:

* Mehdi gelecek (Ebu Nuaym)

* Deccal gelecek (İ.E. Şeybe)

* İsa gökten inecek, duman çıkacak, Kâbe yıkılacak (Buhari)

* Dabbet-ül-arz çıkacak» (Tirmizi)

* Yecüc ve Mecüc çıkacak (İbni Cerir)

* Ateş çıkacak, güneş batıdan doğacak (Müslim)

Güneşin batıdan doğmasını, Bâtıniler, batılıların Müslüman olması diye tevil etmişlerse de, bu tevilleri bâtıldır. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki:

* Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Fakat bu imanları fayda vermez (Buhari)

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir