Peygamberimizin Gayb’dan Haberleri

Peygamberimizin Gayb'dan Haberleri

Peygamberimizin Gayb’dan Haberleri

Allah-u teâlâ bildirirse, Resulullah da gaybı, gelecekte olan şeyleri bilir. “(Cin suresi 27)

 • Bir zaman gelecek» diye başlayan hadis-i şeriflerden bazıları şunlardır:
 • Bir zaman gelecek, insanlar, yalnız parayı düşünüp, helal haram düşünmeyecekler (Buhari)
 • Rüşvet, hediye adı altında verilecek, gözdağı için suçsuz kişiler öldürülecek (İ. Gazali)
 • Âmirler, imamlar, namazı öldürecek, vaktinden sonraya bırakacaklar (Müslim)
 • Peygamberim diyen yalancılar çıkacak, benden sonra peygamber gelmeyecek (Mişkat) (Peygamberim diyen birçok yalancı çıkmıştır.)
 • Sünnetimi öldürerek dini bozmaya çalışan kimseler çıkacak (Deylemi)
 • Kurân’dan başka bir şeye uymayız diyenler çıkacak (Ebu Davud)
 • Benden bir hadis söylenince, “Resulullah böyle söylemez, hadisi bırak, Kurân’a bak” diyerek beni yalanlayanlar çıkacak (Ebu Ya’la)
 • Kurân’dan başka (sünneti, icmayı ve kıyası) delil kabul etmem diyenler çıkacak (Ebu Davud)
 • Kâfirler için gelmiş olan âyetleri, Müslümanları kötülemek için delil olarak kullanacaklar (İbni Ömer) (Vehhabiler, müşrikler hakkında inen âyetleri Müslümanlar için, rafiziler de münafıklar hakkında inen âyetleri Ashab-ı kiram için delil gösterdiler. Resulullah’ın mucizesi meydana çıktı.)
 • Sünnet, bidat gibi çirkin, bidat da sünnet gibi rağbet görecek. Sünnete uyan garip olacak, yalnız kalacak. Bidate uyan, çok yardımcı bulacaktır (Şir’a)
 • Kurân, dünyalık için okunacaktır (Ebu Davud)
 • Camilerde binden fazla kişi namaz kılacak, içlerinde bir mümin bulunmayacak (Deylemi)
 • Âlimler fitne unsuru olacak, camiler ve hafızlar çoğalacak, ama, hakiki âlim hiç bulunmayacak (Ebu Nuaym)
 • Sonra gelenler, önceki âlimleri cahillikle suçlayacak (Asakir)
 • Din adamları, ince meseleleri ele alıp, halkı şaşırtacaklar (Taberani)
 • Din âlimi kalmayacak, din adamı yerine geçirilen cahiller, bilmeden fetva verecek, herkesi, doğru yoldan çıkarmaya çalışacak (Buhari)
 • Din adamları, halkın istediği yönde fetva verecek, helale haram, harama helal diyecekler, dini ticarete, menfaate alet edecekler (Deylemi)
 • Hacca, hükümdarlar gezi için, zenginler ticaret, fakirler dilenmek, din görevlileri de gösteriş için gidecekler (Hatib)
 • Kişi dinini ve dünyasını ancak para ile ayakta tutabilecek, altını gümüşü (parası pulu) olmayan rahat edemeyecek (Taberani)
 • İnsanın bütün kaygısı midesi olacak, şerefi mal, kıblesi kadın, dini para olacak (Sülemi)
 • Her asır, öncekinden daha kötü olacak, böylece Kıyamete kadar hep bozulacak (Hadika)
 • İstanbul fethedilecektir. Bunların kumandanı ne güzel emir, askerleri ne güzel askerdir (Hakim, İ. Ahmed, İ. Süyuti)
 • Ey dağ, sallanma, üstünde bir peygamber, bir sıddık, iki de şehit var (Buhari) (Hazret-i Ömer ve Hazret-i Osman’ın şehit olacağını haber verdi.)
 • Ya Osman halife olacaksın, hilafet gömleğini çıkarmak isteyecekler, sakın çıkarma! O gün oruçlu olacak, benim yanımda iftar edeceksin (Hakim) (Aynen vaki olmuştur.)
 • İnsanlar temizlikte fazla titiz olacak, vesvese edip dinde haddi aşacaklar (Ebu Davud)
 • Çeşitli isimler altında şaraplar çıkacak, helal sayılacak (İ.Ahmed)
 • Ortalık bozulacak, dine uymak avuçta ateş tutmak gibi zor olacak (Hakim)
 • Köpek beslemek, evlat yetiştirmekten daha cazip olacak (Hakim)
 • Kötü kadınlar, çoğalıp, zina bir toplum içinde yayılırsa, halk, daha önce görülmemiş (frengi, AIDS gibi) bulaşıcı hastalıklara maruz kalır. Ölçüde, tartıda hile yapılırsa, geçim darlığı baş gösterir (Beyheki)
 • Erkekler azalacak, kadınlar çoğalacak (Buhari)
 • Çalgı her yere yayılacak, güvenlik güçleri çoğalacak (Beyheki)
 • Anarşi ve ölüm çoğalacak (İbni Mace)
 • İşler, ehli olmayana verilecek (Buhari)
 • Bu dinin başlangıcı gibi, sonu da garip olacak!» (Tirmizi)
 • Sadece tanıdıklara selam verilecek ve yazarlar çoğalacak (Hakim)
 • Zengine malı için tazim edilecek, fuhuş yayılacak, gayri meşru çocuklar çoğalacak. Büyüğe hürmet, küçüğe de merhamet edilmeyecek. Kurtlar, kuzu postuna bürünecek (Hakim)

Kıyametin kopması ile ilgili hadis-i şerifler:

 • Erkek erkekle, kadın kadınla yetinmedikçe, kıyamet kopmayacak (Hatib)
 • Lutilik mubah sayılmadıkça kıyamet kopmayacak (Deylemi)
 • Deprem, fitne, katillik artmadıkça, kıyamet kopmayacak (Buhari)
 • Kardeşler farklı dinden olmadıkça kıyamet kopmayacak (Deylemi)
 • Kötüler dünyaya hakim olmadıkça kıyamet kopmayacak (Tirmizi)
 • Müslümanlarla Yahudiler savaşmadıkça kıyamet kopmayacak (Müslim)
 • Allah’a inanan Müslüman kaldığı müddetçe kıyamet kopmayacak (Müslim)

Yukarıda bildirilen küçük alametlerin çoğu çıktı. Henüz çıkmamış olan küçük alametlerden bazıları şunlardır:

 • Kişi yol kenarında kadınla beraber olacak (Hakim)
 • Konuşan hayvanlar olacak (Tirmizi)
 • Kıyamet alametidir ki, erkek evde yokken kadının yaptıklarını ayakkabısı haber verecektir (İ. Ahmed)

Kıyametin büyük alametleri de şunlardır:

 • Mehdi gelecek (Ebu Nuaym)
 • Deccal gelecek (İ.E. Şeybe)
 • İsa gökten inecek, duman çıkacak, Kâbe yıkılacak (Buhari)
 • Dabbet-ül-arz çıkacak» (Tirmizi)
 • Yecüc ve Mecüc çıkacak (İbni Cerir)
 • Ateş çıkacak, güneş batıdan doğacak (Müslim)

Güneşin batıdan doğmasını, Bâtıniler, batılıların Müslüman olması diye tevil etmişlerse de, bu tevilleri bâtıldır. Çünkü hadis-i şerifte buyruluyor ki:

 • Güneş batıdan doğmadıkça kıyamet kopmaz. Güneş batıdan doğunca, insanlar onu görür ve hepsi de iman ederler. Fakat bu imanları fayda vermez (Buhari)

Yorum yapın