Partisyon ve Partisyon Sıralaması Hakkında Bilgi


Son Güncelleme Zamanı:

Partisyon ve Partisyon Sıralaması Hakkında Bilg

Fransızca “partition” kelimesinden dilimize girmiştir. Bir orkestra eserinde bölümlerin bütününü içine alan nota defterine partisyon denir. Bunun yanında koro, bando gibi müzik toplulukları için yapılan nota defterlerine de partisyon denilmektedir. Partisyonda bulunan tek veya grup olarak çalınan bir enstrümanın notasına parti denir. Her bir Parti düzenli liste halinde sıralanarak karışıklık olmaması için orkestra şefi tarafından takip edilir.

Genel  partisyon sıralaması 

Nefesli Çalgılar
* Küçük flüt (Piccolo)
* Flüt
* Obua
* Korangle (İngiliz kornosu)
* Mi-bemol klarinet
* Klarinet
* Bas klarinet
* Fagot
* Kontrafagot
* Korno
* Trompet
* Kornet
* Trombon
* Euphonium
* Wagner tuba
* Tuba

Vurmalı çalgılar
* Timpani
* Büyük davul ve zil
* Klavyeli ya da telli çalgılar
* Piyano
* Arp
* Çelesta
* Vokal
* Koro
* Solist partisi

Yaylı çalgılar
* I. Keman
* II Keman
* Viyola
* Viyolonsel
* Kontrabas

Türk Halk Çalgıları Topluluğunda Partisyon Sıralaması
* Kaval
* Mey
* Kemane
* Kemençe
* Tar
* Ritim/ Vurmalı
* Cura
* Tambura
* Divan
* Bas Kopuz
* Bas Bağlama

Kaynak:
* Türk Dil Kurumu Sözlüğü
* Wikipedia
* Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 30 Yıl: 2011/1 (211-234 s.)

Yazar Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir