Rubai Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Rubai Nedir? Özellikleri Nelerdir?

Rubai Nedir?

Kendine özgü bir ölçüsü olan 4 dizelik (mısralık) nazım birimidir. Rubailerde birinci, ikinci, dördüncü dizeler uyaklı, üçüncü dize serbesttir. İki beyitlik kıtalar biçiminde yazılmış rubailer de vardır. Her dizesi birbiriyle uyaklı rubailere “rubai-i musarra” ya da “terane” adı verilir. Rubainin aruzun hezec bahrinden 24 kalıbı bulunur. Bunlardan mef’ulü birimiyle başlayan 12 kalıba “Ahreb“, mef’ulün birimiyle başlayan öbür 12 kalıba da “Ahrem” denir. Kalıpların sonu “faül” ya da “fa” birimiyle biter.

Rubainin her dizesi ayrı bir ölçüde olabildiği gibi, dört dizesi de aynı ölçüde olabilir. Türk divan şiirinde daha çok ahreb kalıbına rastlanır. Rubailer genellikle mahlassız şiirlerdir. Ve divan şairlerinin divanlarının sonunda rubaiyyat başlığı altında sıralanırlar. Bu türün tartışmasız en büyük şairi Ömer Hayyam’dır.

Devamını Oku…

İstiklal Marşımızın Türkçesi

iSTiKLAL MARŞI
Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak;
Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak.
O benim milletimin yıldızıdır, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Çatma, kurban olayım, çehreni ey nazlı hilal!
Kahraman ırkıma bir gül! Ne bu şiddet, bu celal?
Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal…
Hakkıdır, hakk’a tapan, milletimin istiklal!

Devamını Oku…

Bor Madeni Hakkında Bilgiler

 

Bor Madeni Hakkında Bilgiler

Bor Madeni

Dünyada toplam bor rezervi 1,176 milyon tondur. Dünyadaki bor yatakları Türkiye, Rusya ve ABD’de bulunmaktadır. Bu üç ülkenin rezerv dağılımına bakıldığında toplam rezervin %72’sinin Türkiye’de bulunduğu görülmektedir.

Bor madenleri bor elementi içeren minerallerdir. Periyodik sistemin üçüncü grubunun başında bulunan ve atom numarası 5 olan bor elementi, kütle numaraları 10 ve 11 olan iki karalı izotopdan oluşur. Elementel bor 1808 yılında Fransız kimyacı Gay-Lussac ile Baron Louis Thenard ve İngiliz kimyacı Sir Humpry Davy tarafından bulunmuştur.

Devamını Oku…

Mimar Sinan’ın Eserleri

Mimar Sinan'ın Eserleri

Toplam 365 eseri biz yazarken yorulduk, o yaparken yorulmamış… Büyük bir mimar olduğunu eserleri okurken daha da iyi anlayacaksınız. Allah razı olsun.

Mimar Sinan’ın Eserleri

Camiler

 • İstanbul Süleymâniye Câmii,
 • İstanbul Şehzâdebaşı Câmii,
 • Haseki Hürrem Câmii,
 • Mihrimah Sultan Camii (Edirnekapı’da),
 • Osman Şah Vâlidesi Câmii (Aksaray’da),
 • Sultan Bâyezîd Kızı Câmii (Yenibahçe’de),
 • Ahmed Paşa Câmii (Topkapı’da),
 • Rüstem Paşa Câmii (Tahtakale’de),
 • Mehmed Paşa (Sokullu) Câmii (Kadırga Limanında),
 • İbrâhim Paşa Câmii (Silivrikapı’da),
 • Bâli Paşa Câmii (Hüsrev Paşa Türbesi yakınında,
 • Hacı Evhad Câmii (Yedikule yakınında),
 • Kazasker Abdurrahmân Çelebi Câmii (Molla Gürânî’de),
 • Mahmûd Ağa Câmii (Ahırkapı yakınında),
 • Odabaşı Câmii (Yenikapı yakınında),
 • Hoca Hüsrev Câmii (Kocamustafapaşa’da),
 • Hamâmî Hâtun Câmii (Sulumanastır’da),
 • Defterdar Süleymân Çelebi Câmii (Üsküplü Çeşmesi yakınında),
 • Ferruh Kethüdâ Câmii (Balat Kapısı içinde),
 • Yunus Bey Câmii (Balat’ta),
 • Hürrem Çavuş Câmii (Yenibahçe yakınında),
 • Sinan Ağa Câmii (Kâdı Çeşmesi yakınında),
 • Ahî Çelebi Câmii (İzmir İskelesi yakınında),
 • Süleymân Subaşı Câmii (Unkapanı’nda),
 • Zâl Mahmûd Paşa Câmii (Eyüp’te),
 • Nişancı Paşa Çelebi Câmii (Kiremitlik’te),
 • Kasım Paşa Câmii (Tersâne yakınında),
 • Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Azapkapısı’nda),
 • Kılıç Ali Paşa Camii (Tophane’de),
 • Muhiddin Çelebi Câmii (Tophâne’de),
 • Molla Çelebi Câmii (Tophâne Beşiktaş arasında),
 • Ebü’l-Fazl Câmii (Tophâne üstünde),
 • Şehzâde Cihangir Câmii (Tophâne’de),
 • Sinan Paşa Camii (Beşiktaş’ta),
 • Mihrimah Sultan Câmii (Üsküdar’da, iskelede),
 • Eski Vâlide Câmii (Üsküdar’da),
 • Şemsi Ahmed Paşa Câmii (Üsküdar’da),
 • İskender Paşa Câmii (Kanlıca’da),
 • Çoban Mustafa Paşa Câmii (Geğbüze’de),
 • Pertev Paşa Câmii (İzmit’te),
 • Rüstem Paşa Câmii (Sapanca’da),
 • Rüstem Paşa Câmii (Samanlı’da),
 • Mustafa Paşa Câmii (Bolu’da),
 • Ferhad Paşa Câmii (Bolu’da),
 • Mehmed Bey Câmii (İzmit’te),
 • Osman Paşa Câmii (Kayseri’de),
 • Hacı Paşa Câmii (Kayseri’de),
 • Cenâbî Ahmed Paşa Câmii (Ankara’da),
 • Lala Mustafa Paşa Câmii (Erzurum’da),
 • Sultan Alâeddin Selçûkî Câmiinin (Çorum’da) yenilenmesi,
 • Abdüsselâm Câmiinin (İzmit’te)yenilenmesi,
 • Kiliseden dönme Eski Câminin (İznik’te)Sultan Süleymân tarafından yeniden
 • yaptırılması,
 • Hüsreviye (Hüsrev Paşa)Câmii (Haleb’de),
 • Sultan Murâd Câmii (Manisa’da),
 • Orhan Câmiinin (Kütahya’da)yenilenmesi,
 • Kâbe-i şerîfin kubbelerinin tâmiri,
 • Hüseyin Paşa Câmii (Kütahya’da),
 • Rüstem Paşa Câmii (Bolvadin’de),
 • Sultan Selim Câmii (Karapınar’da),
 • Sultan Süleymân Câmii (Şam, Gök Meydanda),
 • Sultan Selim Câmii (Edirne’de),
 • Taşlık Câmii (Mahmûd Paşa için, Edirne’de),
 • Defterdar Mustafa Çelebi Câmii (Edirne’de),
 • Haseki Sultan Câmii (Edirne, Mustafa Paşa Köprüsü başında),
 • Semiz Ali Paşa Câmii (Babaeski’de),
 • Sokullu Mehmed Paşa Câmii (Hafsa’da, Trakya),
 • Sokullu MehmedPaşa Câmii (Burgaz’da),
 • Semiz Ali Paşa Câmii (Ereğli’de),
 • Bosnalı MehmedPaşa Câmii (Sofya’da),
 • Sofu MehmedPaşa Câmii (Hersek’te),
 • FerhadPaşa Câmii (Çatalca’da),
 • Maktul Mustafa Paşa Câmii (Budin’de),
 • Firdevs Bey Câmii (Isparta’da),
 • Memi Kethudâ Câmii (Ulaşlı’da),
 • Tatar Han Câmii (Kırım, Gözleve’de),
 • Rüstem Paşa Câmii (Rodoscuk’ta),
 • Vezir Osman Paşa Câmii (Tırhala’da),
 • Rüstem Kethüdâsı Mehmed Bey Câmii (Tırhala’da),
 • Mesih Mehmed Paşa Câmii (Yenibahçe’de).

Medreseler

 • Sultan Süleymân Medresesi (Mekke’de),
 • Süleymâniye Medreseleri (İstanbul’da),
 • Yavuz Sultan Selim Medresesi (Halıcılar Köşkünde),
 • Sultan Selim Medresesi (Edirne’de),
 • Sultan Süleymân Medresesi (Çorlu’da),
 • Şehzâde Sultan Mehmed Medresesi (İstanbul’da),
 • Haseki Sultan Medresesi (Avratpazarı’nda),
 • Vâlide Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 • Kahriye Medresesi (Sultan Selim yakınında),
 • Mihrimah Sultan Medresesi (Üsküdar’da),
 • Mihrimah Sultan Medresesi (Edirnekapı’da),
 • MehmedPaşa Medresesi (Kadırga’da),
 • MehmedPaşa Medresesi (Eyüp’te),
 • Osman Şah Vâlidesi Medresesi (Aksaray yakınında),
 • Rüstem Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 • Ali Paşa Medresesi (İstanbul’da), 17i.lşiplş.ml.çmö)AhmedPaşa Medresesi (Topkapı’da),
 • Sofu MehmedPaşa Medresesi (İstanbul’da),
 • İbrâhim Paşa Medresesi (İstanbul’da),
 • Sinân Paşa Medresesi (Beşiktaş’ta),
 • İskender Paşa Medresesi (Kanlıca’da),
 • Kasım Paşa Medresesi,
 • Ali Paşa Medresesi (Babaeski’de),
 • Mısırlı Mustafa Paşa Medresesi (Geğbüze’de),
 • Ahmed Paşa Medresesi (İzmit’te),
 • İbrâhim Paşa Medresesi (Îsâ Kapısında),
 • Şemsi Ahmed Paşa Medresesi (Üsküdar’da),
 • Kapı Ağası Mahmûd Ağa Medresesi (Ahırkapı’da),
 • Kapıağası Câfer Ağa Medresesi (Soğukkuyu’da),
 • Ahmed Ağa Medresesi (Çapa’da),
 • Hâmid Efendi Medresesi (Filyokuşu’nda),
 • Mâlûl Emir Efendi Medresesi (Karagümrük’te),
 • Ümm-i Veled Medresesi (Karagümrük’te),
 • Üçbaş Medresesi (Karagümrük’te),
 • Kazasker Perviz Efendi Medresesi (Fâtih’te),
 • Hâcegizâde Medresesi (Fâtih’te),
 • Ağazâde Medresesi (İstanbul’da),
 • Yahya Efendi Medresesi (Beşiktaş’ta),
 • Defterdar Abdüsselâm Bey Medresesi (Küçükçekmece’de),
 • Tûtî Kâdı Medresesi (Fâtih’te),
 • Hakîm Mehmed Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 • Hüseyin Çelebi Medresesi (Çarşamba’da),
 • Şahkulu Medresesi (İstanbul’da),
 • Emin Sinân Efendi Medresesi (Küçükpazar’da),
 • Yunus Bey Medresesi (Draman’da),
 • Karcı Süleyman Bey Medresesi,
 • Hâcce Hâtun Medresesi (Üsküdür’da),
 • Defterdar Şerifezâde Medresesi (Kâdıçeşmesi’nde),
 • Kâdı Hakîm Çelebi Medresesi (Küçükkaraman’da),
 • Kirmasti Medresesi,
 • Sekban Ali Bey Medresesi (Karagümrük’te),
 • Nişancı MehmedBey Medresesi (Altımermer’de),
 • Kethüdâ Hüseyin Çelebi Medresesi (SultanSelim’de),
 • Gülfem Hâtun Medresesi (Üsküdar’da),
 • Hüsrev Kethüdâ Medresesi (Ankara’da),
 • Mehmed Ağa Medresesi (Çatalçeşme’de).

Dârülkurrâlar

 • SultanSüleymanHanDârülkurrâası (İstanbul’da),
 • Vâlide Sultan Dârülkurrâsı (Üsküdar’da),
 • Hüsrev Kethüdâ Dârülkurrâsı (İstanbul’da),
 • Mehmed Paşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 • Müftü Sa’di Çelebi Dârülkurrâsı (Küçükkaraman’da),
 • Sokullu MehmedPaşa Dârülkurrâsı (Eyüp’te),
 • Kâdızâde Efendi Dârülkurrâsı (Fâtih’te).

Türbeler

 • Sultan Süleymân Türbesi (Süleymaniye’de),
 • Şehzâde Sultan MehmedTürbesi (Şehzâdebaşı’nda),
 • SultanSelim Türbesi (Ayasofya civârında),
 • Hüsrev Paşa Türbesi (Yenibahçe’de),
 • ŞehzâdelerTürbesi (Ayasofya’da),
 • Vezir-i âzam RüstemPaşa Türbesi (Şehzâde Türbesi yakınında),
 • Ahmed Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • MehmedPaşa Türbesi (Topkapı’da),
 • Çocukları için inşâ ettiği türbe,
 • Siyavuş Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • Siyavuş Paşanın çocukları için yapılan türbe (Eyüp’te),
 • Zâl Mahmûd Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • Şemsi Ahmed Paşa Türbesi (Üsküdar’da),
 • Yahya Efendi Türbesi (Beşiktaş’ta),
 • Arap AhmedPaşa Türbesi (Fındıklı’da),
 • HayreddinPaşa Türbesi (Beşiktaş’ta),
 • Kılıç Ali Paşa Türbesi (Tophâne’de),
 • Pertev Paşa Türbesi (Eyüp’te),
 • Şâh-ı Hûban Türbesi (Üsküdar’da,
 • Haseki Hürrem Sultan Türbesi (Süleymaniye’de).

İmâretler

 • SultanSüleymân İmâreti (Süleymaniye’de),
 • Haseki Sultan İmâreti (Mekke’de),
 • Haseki Sultan İmâreti (Medîne’de),
 • Mustafa Paşa Köprüsü başında bir imâret (Edirne’de),
 • SultanSelim İmâreti (Karapınar’da),
 • SultanSüleymân İmâreti (Şam’da),
 • Şehzâde Sultan Mehmed İmâreti (İstanbul’da),
 • SultanSüleymân İmâreti (Çorlu’da),
 • Vâlide Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 • Mihrimah Sultan İmâreti (Üsküdar’da),
 • Sultan Murâd İmâreti (Manisa’da),
 • Rüstem Paşa İmâreti (Rodoscuk’ta),
 • Rüstem Paşa İmâreti (Sapanca’da),
 • MehmedPaşa İmâreti (Burgaz’da),
 • MehmedPaşa İmâreti (Hafsa’da),
 • Mustafa Paşa İmâreti (Geğbüze’de),
 • MehmedPaşa İmâreti (Bosna’da).

Dârüşşifâlar

 • SultanSüleymân Dârüşşifâsı (Süleymaniye’de),
 • Haseki Sultan Dârüşşifâsı (Haseki’de),
 • Vâlide Sultan Dârüşşifâsı (Üsküdar’da)

Su Yolları Kemerleri

 • Bend Kemeri (Kağıthâne’de),
 • Uzun Kemer (Kemerburgaz’da),
 • Muglava Kemeri (Kemerburgaz’da),
 • Gözlüce Kemer (Cebeciköy’de),
 • Müderris köyü yakınındaki kemer (Kemerburgaz’da).

Köprüler

 • Büyükçekmece Köprüsü,
 • Silivri Köprüsü,
 • Mustafa Paşa Köprüsü (Meriç üzerinde),
 • Sokullu MehmedPaşa Köprüsü (Tekirdağ’da),
 • Odabaşı Köprüsü (Halkalıpınar’da),
 • Kapıağası Köprüsü (Harâmidere’de),
 • MehmedPaşa Köprüsü (Sinanlı’da),
 • Vezir-i âzam Mehmed Paşa (Mostar) Köprüsü (Bosna’da, Vişigrad kasabasında).

Kervansaraylar

 • Kervansaray (Sultan Süleymân İmâreti yakınında),
 • Kervansaray (Büyükçekmece’de),
 • RüstemPaşa Kervansarayı (Rodosçuk’ta),
 • KebecilerKervansarayı (Bitpazarı’nda),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Galata’da),
 • Ali Paşa Kervansarayı (Bursa’da),
 • Ali Paşa Kervansarayı (Bitpazarı’nda),
 • Pertev Paşa Kervansarayı (Vefâ’da),
 • Mustafa Paşa Kervansarayı (Ilgın’da),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Sapanca’da),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Samanlı’da),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Karışdıran’da),
 • RüstemPaşa Kervansarayı (Akbıyık’ta),
 • Rüstem Paşa Kervansarayı (Karaman Ereğlisi’nde),
 • Hüsrev Kethüdâ Kervansarayı (İpsala’da)
 • MehmedPaşa Kervansarayı (Hafsa’da),
 • Mehmed Paşa Kervansarayı (Burgaz’da),
 • RüstemPaşa Kervansarayı (Edirne’de),
 • Ali Paşa Çarşısı ve Kervansarayı (Edirne’de),
 • İbrâhim Paşa Kervansarayı (İstanbul’da).

Saraylar

 • Saray-ı atîk tâmiri (Beyazıt’ta),
 • Saray-ı cedîd-i hümâyûn tâmiri (Topkapı’da),
 • Üsküdar Sarayının tâmiri (Üsküdar’da),
 • Galatasarayın eski yerine yeniden inşâsı (Galatasaray’da),
 • Atmeydanı Sarayının yeniden inşâsı (Atmeydanı’nda),
 • İbrâhim Paşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 • Yenikapı Sarayının yeniden inşâsı (Silivrikapı’da),
 • Kandilli Sarayının yeniden inşâsı (Kandilli’de),
 • Fenerbahçe Sarayının yeniden inşâsı (Fenerbahçe’de),
 • İskender Çelebi Bahçesi Sarayının yeniden inşâsı (İstanbul şehir dışında),
 • Halkalı Pınar Sarayının yeniden inşâsı (Halkalı’da),
 • Rüstem Paşa Sarayı (Kadırga’da),
 • MehmedPaşa Sarayı (Kadırga’da),
 • Mehmed Paşa Sarayı (Ayasofya yakınında),
 • MehmedPaşa Sarayı (Üsküdar’da),
 • Rüstem Paşa Sarayı (Üsküdür’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (Üsküdar’da),
 • Siyavuş Paşa Sarayı (yine Üsküdar’da),
 • Ali Paşa Sarayı (İstanbul’da),
 • AhmedPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 • Ferhad Paşa Sarayı (Bâyezîd civârında),
 • Pertev Paşa Sarayı (Vefâ Meydanında),
 • SinânPaşa Sarayı (Atmeydanı’nda),
 • Sofu MehmedPaşa Sarayı (Hocapaşa’da),
 • Mahmûd Ağa Sarayı (Yenibahçe’de),
 • MehmedPaşa Sarayı (Halkalı yakınında Yergöğ’de),
 • Şâh-ı Hûbân Kadın Sarayı (Kasımpaşa Çeşmesi yakınında),
 • Pertev Paşa Sarayı (şehrin dışında),
 • AhmedPaşa Sarayı (şehrin dışında),
 • AhmedPaşa Sarayı (Taşra Çiftlik’te),
 • AhmedPaşa Sarayı (Eyüp’te),
 • Ali Paşa Sarayı (Eyüp’te),
 • MehmedPaşa Sarayı (şehrin dışında, Rüstem Çelebi Çiftliğinde),
 • Mehmed Paşa Sarayı (Bosna’da),
 • Rüstem Paşa Sarayı (İskender Çelebi Çiftliğinde).

Mahzenler

 • Buğday mahzeni (Galata Köşesinde),
 • Zift Mahzeni (Tersâne-i Âmirede),
 • Anbar (sarayda),
 • Anbar (Has Bahçe Yalısında),
 • Mutbak ve kiler (sarayda),
 • Mahzen (Unkapanı’nda),
 • İki adet anbar (Cebehâne yakınında),
 • Kurşunlu Mahzen (Tophâne’de).

Hamamlar

 • SultanSüleymân Hamamı (İstanbul’da),
 • Sultan Süleymân Hamamı (Kefe’de),
 • Üç Kapılı Hamam (Topkapısarayında),
 • Üç Kapılı Hamam (Üsküdar Sarayında),
 • Haseki SultanHamamı (Ayasofya yakınında),
 • Haseki Sultan Hamamı (Bahçekapı’da),
 • Haseki Sultan Hamamı (Yahudiler içinde),
 • Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da),
 • Vâlide SultanHamamı (Karapınar’da),
 • Vâlide SultanHamamı (Cibâli Kapısında),
 • Mihrimah SultanHamamı (Edirnekapı’da),
 • Lütfi Paşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 • MehmedPaşa Hamamı (Galata’da),
 • MehmedPaşa Hamamı (Edine’de),
 • Kocamustafapaşa Hamamı (Yenibahçe’de),
 • İbrâhim Paşa Hamamı (Silivrikapı’da),
 • Kapıağası Yâkub Ağa Hamamı (Sulumanastır’da),
 • Sinân Paşa Hamamı (Beşiktaş’ta),
 • Molla Çelebi Hamamı (Fındıklı’da),
 • Kaptan Ali Paşa Hamamı (Tophâne’de),
 • Kaptan Ali Paşa Hamamı (Fenerkapı’da),
 • Müfti Ebüssü’ûd Efendi Hamamı (Mâcuncu Çarşısında),
 • Mîrmirân Kasımpaşa Hamamı (Hafsa’da),
 • Merkez Efendi Hamamı (Yenikapı dışında),
 • Nişancı Paşa Hamamı (Eyüp’te),
 • Hüsrev Kethüdâ Hamamı (Ortaköy’de),
 • Hüsrev Kethüdâ Hamamı (İzmit’te),
 • Hamam (Çatalca’da),
 • RüstemPaşa Hamamı (Sapanca’da),
 • Hüseyin Bey Hamamı (Kayseri’de),
 • Sarı Kürz Hamamı (İstanbul’da),
 • Hayreddin Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 • Hayreddin Paşa Hamamı (Karagümrük’te),
 • Yâkub Ağa Hamamı (Tophâne’de),
 • Haydar Paşa Hamamı (Zeyrek’te),
 • İskender Paşa Hamamı,
 • Odabaşı Behruzağa Hamamı (Şehremini’de),
 • Kethüdâ Kadın Hamamı (Akbaba’da),
 • Beykoz Hamamı,
 • Emir Buhârî Hamamı (Edirnekapı dışında),
 • Hamam (Eyüp’te),
 • Dere Hamamı (Eyüp’te),
 • Sâlih Paşazâde Hamamı (Yeniköy’de),
 • Sultan Süleymân Hamamı (Mekke’de),
 • HayreddinPaşa Hamamı (Tophâne’de),
 • Hayreddin Paşa Hamamı (Kemeraltı’nda),
 • Rüstem Paşa Hamamı (Cibâli’de),
 • Vâlide SultanHamamı (Üsküdar’da) olmak üzere

Toplam 365 eseri vardır.

Hazreti Mevlana’dan Güzel Sözler

* Eğer daima cennette olmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma! Fazla bir şey isteme ve hiç kimseden de fazla olma! Merhem ve mum gibi ol! İğne gibi olma! Eğer hiç kimseden sana kötülük gelmesini istemiyorsan; kötü söyleyici, kötü öğretici, kötü düşünceli olma! Çünkü bir adamı dostlukla anarsan, daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç cennetin ta kendisidir. Eğer bir kimseyi düşmanlıkla anarsan, daima üzüntü içinde olursun. İşte bu dert de cehennemin ta kendisidir. Dostlarını andığın vakit gönül bahçen çiçek açar, gül ve fesleğenlerle dolar. Düşmanları andığın vakit, gönül bahçen, dikenler ve yılanlarla dolar; canın sıkılır, içine pejmürdelik gelir.
* Cahil kimsenin yanında, kitap gibi sessiz ol.

Devamını Oku…

Hz. Muhammed’in Güzel Sözleri

Hz.Muhammed'in Güzel Sözleri

Sevgili peygamberim Hz. Muhammed’in  sözleri harf sırasına göre dizilmiştir.

 • Abdest üzerine abdest, nur üzerine nurdur.
 • Acı da olsa doğruyu söyleyiniz.
 • Ağız tadını bozan ölümü çok hatırlayınız.
 • Ahir zamanda pek az bulunan şey, güvenilecek kardeş ve helal yoldan kazanılan paradır.
 • Akıllı kişi nefsine hâkim olup ölümden sonrası için iş yapandır. Akılsız kişi ise nefsini arzularına tabi kılıp sonrada Allah’a karşı Temennide bulunandır.
 • Alimlere sorun; hekimlerle konuşun ve fakirlerle oturun.

  Devamını Oku…

Ondalık Sayılar-Kesirler

Ondalık Sayılar-Kesirler

ONDALIK SAYILARLA ARİTMETİKSEL İŞLEMLER

Ondalık Kesirler (Sayılar):
m Є Z ve n Є Z+ olmak üzere, m / 10n şeklinde yazılabilen kesirlere Ondalık Kesir, sayılara da Ondalık Sayılar denir. Yani, paydası 10′ un kuvveti olan kesirler (sayılar) dır.

Örnekler:

 • 1/10 = 0,1 sıfır tam onda bir
 • 2/10 = 0,2 sıfır tam onda iki
 • 3/10 = 0,3 sıfır tam onda üç
 • 25/100 = 0,25 sıfır tam yüzde üç
 • 2/1000 = 0,002 sıfır tam binde iki
 • 25/10 = 2,5 iki tam onda beş
 • 15/10 = 1,5 bir tam onda beş
 • 103/100 = 1,03 bir tam yüzde üç
 • 2345/1000 = 2,345 iki tam binde üçyüzkırkbeş

Bir ondalık kesir, ondalık sayı şeklinde yazıldığında, virgülden önceki kısma ondalık sayının tam kısmı, virgülden sonraki kısma da ondalık sayının ondalık kısmı denir.

Devamını Oku…

Hazreti Mevlana ve Su Felsefesi

Hazreti Mevlana ve Su Felsefesi

Hazreti Mevlana ve Su Felsefesi

BİR AN İÇİN SEN SU OLDUĞUNU DÜŞÜN;

Su denli özel, su denli yararlı ve su denli çok, tükenmez… İnanıyorum ki gerçekten de öylesin. Ama ister çeşmelerden dökül, ister göklerden yağ, ister nehirler dolusu ak; dibi olmayan bir kovayı dolduramazsın. Yani seni
dinlemeyenlere sesini duyuramazsın. Unutma daha çok bağırdığında daha çok dinlenmezsin, gürültünün parçası olursun yalnızca!…

Devamını Oku…

Sami Özdağ- Karaman Türküsü

Sami Özdağ- Karaman Türküsü 1 – Sami Ozdag

Güzelliğine insanlığına dayanamam
Büyük Mevlana’yı kucaklayan Karaman

Mevlana’ya kurban olam
Türkmen Bey’i Karamanoğluna olsun Selam

Yunus Emre Efendi’nin yurdu bu Toprak
İnsanlığa yüzyıllarca açmıştır kucak

Atatürk’ü Edebali’yi Piri Reis’i yetiştirdi
Karamanlı dünyaya kültürüyle erişti

Devamını Oku…

1 424 425