Osmanlı Kronolojisi


En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 9 Ocak 2020 Kerim Usta

1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması
1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.
1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede karizmatik lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun
kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalçık)
1302 – Köprühisar’ın Fethi
1303 – İznik kuşatması
1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi
1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi.
1306 – İlk askeri antlaşma
1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.
1308 – Koçhisar’ın Fethi
1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi
1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı
1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı
1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması
1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı
1337 – Kocaeli’nin Fethi
1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı
1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı
1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
1362 – Kadıaskerliğin teşkili
1363 – Pençik Kanununun çıkışı
1364 – Sırpsındığı Savaşı
1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı
1371 – Çirmen Savaşı
1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi
1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı
1388 – Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
1389 – I. Kosova Savaşı
1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi
1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması
1390 – Gelibolu tersanesi’nin inşası
1391 – İstanbul’un kuşatılması
1396 – Niğbolu Savaşı
1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü
1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı
1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi
1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar
1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı
1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı
1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
1416 – Şeyh Bedreddin isyanı
1416 – Macaristan Seferi
1417 – Avlonya’nın fethi
1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması
1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi
1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı
1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması
1425 – Molla Fenari’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
1430 – Selanik’in Fethi
1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu
1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması
1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı
1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı
1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi
1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması

Lütfen Dikkat:Konu uzun olduğu için  sayfalara bölünmüştür. Bu sizin daha hızlı olarak konuya erişebilmenizi sağlayacaktır. Devamı için Tıkladığınızda sonraki sayfaya gidebilir veya sayfa numaraları ile seçim yapabilirsiniz.Aşağıda verilen link ise sizi yazının başlangıcına getirecektir.
Paylaşabilirsiniz
Avatar

Yazar Ergunca

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

“Osmanlı Kronolojisi” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir