Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 12 Nisan 2021 Kerim Usta

Osmanlı İmparatorluğu Kronolojisi

 • 1299 – Söğüt’de Osmanlı’nın Osman Gazi tarafından kurulması
 • 1300 – Yondhisar ve Yenişehir kalelerin fethi.
 • 1300 – Yenişehir’in başşehir yapılması.
 • 1302 – Koyunhisar Muharebesi Osman’ın bölgede karizmatik lider olması. Osmanlı İmparatorluğunun
 • kuruluşu (Devlet-i Aliyye, Halil İnalçık)
 • 1302 – Köprühisar’ın Fethi
 • 1303 – İznik kuşatması
 • 1303 – Marmaracık Kalesi’nin Fethi
 • 1306 – Dinboz Savaşı sonucunda Kestel, Kete ve Ulubad kalelerinin ferthi.
 • 1306 – İlk askeri antlaşma
 • 1307 – İznik’in sıkıştırılması ve Yalova akını.
 • 1308 – İmralı Adası’nın Fethi ve Osmanlıların Marmara Adası’na dayanmaları.
 • 1308 – Koçhisar’ın Fethi
 • 1313 – Harmankaya Tekfuru Köse Mihail’in Müslüman olması, kalesi ve taraftarları ile birlikte Osmanlılara katılması.
 • 1326 – Orhan Gazi’nin tahta geçişi
 • 1326 – Bursa’nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 – İznik’in Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1331 – İlk Osmanlı medresesinin İznik’te Orhan Gazi tarafından kurulması
 • 1334 – Karesi Beyliği’nin ilhakı
 • 1337 – Kocaeli’nin Fethi
 • 1346 – Orhan Gazi’nin Kantakuzenos’un kızı ile evliliği ve Bizans ile ittifakı
 • 1349-1352 – Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesi’nin Osmanlılar tarafından üs olarak alınışı
 • 1352 – Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri
 • 1354 – Gelibolu’nun Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1362 – Orhan Gazi’nin vefatı ve I. Murat’ın tahta çıkışı
 • 1362 – İlk müzikli spor gösterisi: Edirne Kırkpınar yağlı güreşleri
 • 1362 – Kadıaskerliğin teşkili
 • 1363 – Pençik Kanununun çıkışı
 • 1364 – Sırpsındığı Savaşı
 • 1366 – Gelibolu’nun Osmanlıların elinden çıkışı
 • 1371 – Çirmen Savaşı
 • 1376 – Bulgar Krallığı’nın Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1377 – Gelibolu’nun Osmanlılar’a iadesi
 • 1385-1386 – Niş ve Sofya’nın Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1388 – Ploşnik Savaşı ve Balkan ittifakının teşekkülü
 • 1389 – I. Kosova Savaşı
 • 1389 – I. Murat’ın ölümü, Yıldırım Bayezid’in tahta geçişi
 • 1390 – Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı
 • 1390 – Karaman Seferi, Konya’nın kuşatılması
 • 1390 – Gelibolu tersanesi’nin inşası
 • 1391 – İstanbul’un kuşatılması
 • 1396 – Niğbolu Savaşı
 • 1397-1398 – Karaman Beylerbeyliği’nin Osmanlı hakimiyetini kabulü
 • 1398 – Kadı Burhaneddin’in ölümü
 • 1398 – Karadeniz beyliklerinin ilhakı
 • 1400 – Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; İlk Osmanlı Darü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi
 • 1402 – Ankara Savaşı ve Yıldırım Bayezid’in esir düşmesi
 • 1402 – 1413 – Fetret Devri, iç karışıklıklar
 • 1409 – Süleyman Çelebi tarafından Türk Edebiyatı’nda ilk mevlid örneği olan Vesiletü’n-Necat adlı eserin yazılışı
 • 1411 – I. Mehmed’in tahta çıkışı
 • 1413 – I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu
 • 1416 – Şeyh Bedreddin isyanı
 • 1416 – Macaristan Seferi
 • 1417 – Avlonya’nın fethi
 • 1418-1420 – Samsun bölgesinin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1419-1424 – Bursa’da Hacı İvaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Cami’nin yaptırılması
 • 1421 – Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın tahta geçişi
 • 1422 – Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı
 • 1422 – Osmanlılar tarafından yapılan ilk kapsamlı İstanbul Kuşatması
 • 1425 – Molla Fenari’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini
 • 1425 -1426 – Tekeoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1427-1428 – Germiyanoğulları Beyliği’nin topraklarının Osmanlılara geçmesi
 • 1430 – Selanik’in Fethi
 • 1432 – Fatih Sultan Mehmed’in doğumu
 • 1434 – Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması
 • 1439 – Semendire’nin Osmanlılar tarafından alınışı
 • 1444 – II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in tahta geçişi ve Varna Savaşı
 • 1445 – II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa geçişi
 • 1447 – Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

1 yorum

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir