Origami Kağıt Katlama Sanatı

Origami Kağıt Katlama Sanatı

Origami hakkında bilgi:

Bu kelimenin Japoncada “katlamak” anlamına gelen “ori” kelimesi ile “kağıt” anlamına gelen “gami” sözcüklerinden oluştuğu söylenebilmektedir. Kağıt katlama sanatı olan origami hakkında bazı kaynaklar Çin’den çıkmış olan bir sanat dalı olduğunu bazı kaynaklar da isminin Japonca olmasından kaynaklı olarak Japonya’dançıkmış bir sanat olduğunu iddia etmektedir.

Bu sanatla uğraşılırken kağıtlar herhangi bir kesme yada yapıştırma işlemine maruz tutulmadan sadece katlanarak canlı ve cansız figürler yapılarak ortaya bazı eserler çıkartılır. Kare kağıtlar, dikdörtgen kağıtlar ve üçgen kağıtlar bu sanat için oldukça kullanışlı bir yapı oluşturmaktadır. Bazı denemelerde kağıdın kesildiği de görülmekte, o tip sanatlara da “kirigami” adı verilmektedir.

Origami Kağıt Katlama Sanatı

Tarih sürecinde origamiyle ilgili kesin ve net bilgiler bulunmasa da, söylentiler genel olarak kağıdın ilk olarak Çin’de bulunmuş olması sebebiyle Çin’den dünyaya yayılmış bir el sanatı olduğu söylenmektedir. Bunun yanında Japonya’da da oldukça yaygın olan origaminin zamanında Budist rahipler tarafından ülkede yapılıp tanıtılmaya başlandığı iddia edilmektedir. Origaminin gelişme tarihleri de Japonya’da yaşanmıştır.

Milattan önce 250 yılında kağıt bulunduktan sonra, origaminin ismi henüz belirlenmemiş bir şekilde sanat olarak ortaya çıkması ve sadece zengin zümrenin bu uğraşa vakit ayırdığı söylenmektedir. Hediye kaplamasında ve dini törenlerde zenginliği temsil edecek şekilde yapılan origamiler, zamanla kağıt üretimi fazlalaştıkça daha yaygınlaşmaya ve fiyat olarak küçülmeye gitmiştir.

Origami Kağıt Katlama Sanatı

17. yüzyıla gelindiğinde ise origami artık bir sanat olarak değil bir eğlence aracı olarak görülmeye başlanmıştır. Bu sanatla ilgili ilk kitap 1797 yılında basılmış; 19. yüzyıla gelindiğinde de artık okullarda origami sanatı dersi verilmeye başlanmıştır. Bunun en büyük sebebi origaminin çocuklar üzerinde zeka geliştirici bir rol oynamasıdır.
Origaminin çeşitleri nelerdir?

Origami sanatı; parçalı origami ve klasik origami olmak üzere iki ana gruptan oluşmuştur. Piyasada dolaşan diğer başlıklar tamamen bu iki başlığın alt dalları olarak değerlendirme altına alınmalıdır. Klasik origaminin nasıl bir tür olduğuna bakıldığında, bu origami çeşidinin tek parça kağıttan yapıldığı görülür. İki ya da üç parça kağıtla bazen eşya figürleri bazen de hayvan figürleri yapılmaktadır.

Origami Kağıt Katlama Sanatı

Diğer bir tür olan parçalı origami ise “modüler origami” olarak da adlandırılabilmektedir. Birbirine benzeyen kağıt parçalarının birleştirilmesinden oluşmaktadır. Üç boyutlu olacak şekilde geometrik bir takım şekillerin yapım aşamasında parçalı origamiden yararlanılır. Hiç bir sınırlaması olmayan bu türde hayvan ve eşya yapımından çok daha fazla seçenek ve hayal gücüne bağlı olarak oluşturulabilecek her türlü şekil kapsanmaktadır.

Bu iki türün özetine bakıldığında, her ne kadar farklı türlerde ve özelliklerde ürünler ortaya konulsa da ürünlerin özü olan kağıt maddesi açısından hiç bir sınırlama tanınmadığı durumu karşımıza çıkmaktadır.

Origami Kağıt Katlama Sanatı

Origami ne işe yarar? Günümüzde en çok origami sanatından çocukların faydalandırılmaya çalışıldığı görülmektedir. Çünkü çocukların erken yaşta origami öğrenmesi ve belirli ürünler ortaya çıkartabilmesi, onların tamamen matematiksel zekasını geliştirmesine yardımcı olacak bir alışkanlıktır. Bununla birlikte çocuğunuzla birlikte origami öğrenirken hem çocuğunuzun zeka gelişimini tamamlamasına yardımcı olmanız hem de yüksek meblağlarda ücretler ödemeden çocuğunuzla yanyana bir sanat dalıyla ilgilenmesini sağlayabilirsiniz.

Ayrıca origami beyin jimnastiği yaptırmasının yanında aynı zamanda gözlerin ve ellerin beyinle olan koordinasyonunu da çocuk yaştaki bireylerde oldukça geliştirmektedir. Çocuk her origamisini tamamladığında ruhsal olarak da bir işi başarabilmenin ve bu işi zekasıyla bitirebilmenin tadına varabilecektir. Tüm bu bilgilerin ardından origami sanatı hakkındaki görüşler hakkında şu video da örnek olarak okuyuculara gösterilebilmektedir;

KAYNAK

  • Wikipedia-Origami

Yorum yapın