Nobel Fizik Ödülleri

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 8 Kasım 2020 Kerim Usta

Nobel Fizik Ödülleri

NOBEL FİZİK ÖDÜLLERİ

1901
RÖNTGEN, WILHELM CONRAD
Almanya, Münih Üniversitesi, d.1845, ö.1923:
“Sonradan adıyla anılmaya başlayacak olan önemli ışın tipini buluşuyla olanaklı kıldığı üstün hizmetler için”

1902
LORENTZ, HENDRIK ANTOON
Hollanda, Leyden Üniversitesi, d.1853, ö. 1928
ZEEMAN, PIETER
Hollanda, Amsterdam Üniversitesi, d.1865, ö. 1943:
“Manyetizmanın radyasyon üzerine etkileri konusundaki çalışmalarıyla verdikleri üstün hizmetler için”

1903
BECQUEREL, ANTOINE HENRI
Fransa, Ecole Polytechnique, Paris, d.1852, ö.1908:
“Kendiliğinden radyoaktiflik olgusunu keşfiyle sağladığı üstün hizmetler için”
CURIE, PIERRE
Fransa, Ecole municipale de physique et de chimie industrielles, Paris, d.1859, ö. 1906; ve eşi:
CURIE i MARIE, nee SKLODOWSKA
Fransa, d.1867 (Varşova, Polonya), ö.1934:
“Profesör Henri Becquerel tarafından bulunan radyasyon olgusu üzerine yaptıkları ortak çalışmalarla sağladıkları üstün hizmetler için”

1904
RAYLEIGH, Lord (J. W. STRUTT)
İngiltere, Royal Institution, Londra, d.1842, ö.1919:
“Önemli gazların çoğunun yoğunluklarını buluşu ve bu çalışmaları sırasında argonu keşfedişi için”

1905
LENARD, PHILIPP EDUARD ANTON
Almanya, Kiel Üniversitesi, d. 1862, ö. 1947:
“Katot ışınları üzerine çalışmaları için”

1906
THOMSON, Sir JOSEPH JOHN
İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1856, ö.1940:
“Gazların elektrik iletkenliği üzerine yaptığı kuramsal ve uygulamalı çalışmaların üstün değeri için”

1907
MICHELSON, ALBERT ABRAHAM,
A.B.D., Chicapo Üniversitesi, d. 1852 (Strelno, o dönemde Almanya’da), ö. 1931:
“Duyarlı optik düzenekleri ve bunların yardımıyla gerçekleştirilen spektroskopik ve metrolojik araştırmalar için”

1908
LIPPMANN, GABRIEL
Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Paris, d. 1845(Hollerich, Lüksemburg), ö. 1921:
“Girişim olgusu aracılığıyla, renklerin fotografik yollarla yeniden üretilebilmesini sağlayan yöntemi için”

1909
MARCONI, GUGLIELMO
İtalya, Marconi Wireless Telegraph Co. Ltd., Londra, İngiltere, d. 1874, ö.1937; ve
BRAUN, CARL FERDINVE
Almanya, Strasbourg Üniversitesi, Alsace (o dönemde Almanya’da), d.1850, ö.1918:
“Telsiz telgrafın geliştirilmesine katkıları için”

1910
VAN DER WAALS, JOHANNES DIDERIK
Hollanda, Amsterdam Üniversitesi, d. 1837, ö. 1923:
“Gaz ve sıvı hal denklemleri konusundaki çalışmaları için”
1911
WIEN, WILHELM
Almanya, Würzburg Üniversitesi, d. 1864, ö. 1928:
“Isının yayılımı ile ilgili yasalar konusundaki keşifleri için”

1912
DALEN, NILS GUSTAF
İsveç, Swedish Gas-Accumulator Co., Lidingö-Stokholm, d. 1869, ö. 1937:
“Fener kuleleri ve şamandıralarda kullanılan gaz akümülatörlerinde kullanılan otomatik regülatörleri keşfi için”

1913
KAMERLINGH-ONNES, HEIKE
Hollanda, Leyden Üniversitesi d. 1853, ö. 1926:
“Sıvı helyumun üretimine de olanak sağlayan, maddenin düşük sıcaklıkta sergilediği özelliklerle ilgili çalışmaları için”

1914
VON LAUE, MAX
Almanya, Frankfurt-on-the Main Üniversitesi, d. 1879, ö. 1960:
“X-ışınlarının kristaller tarafından kırınımını bulduğu için”

1915
BRAGG, Sir WILLIAM HENRY
İngiltere, Victoria Üniversitesi, Manchester, d. 1890 (Adelaide, Avustralya), ö.1971:
“Kristal yapısının x-ışınları aracılığıyla çözümlenmesinde verdikleri hizmetler için”

1916
Ödül verilmedi.

1917
BARKLA, CHARLES GLOVER
İngiltere, Edinburgh Üniversitesi, d.1877, ö. 1944:
“Elementlerin Röntgen ışıması karakteristiklerini bulduğu için”

1918
PLANCK, MAX KARL ERNST LUDWIG
Almanya, Berlin Üniversitesi, d. 1858, ö. 1947:
“ Enerji kuantumlarını buluşuyla fizik biliminin gelişimine verdiği hizmetler için”

1919
STARK, JOHANNES
Almanya, Greifswald Üniversitesi, d. 1874, ö. 1957:
“Kanal ışınlarında Doppler etkisini buluşu ve elektrik alanlarına spektral çizgilerin bölünümünü buluşu için”

1920
GUILLAUME, CHARLES EDOUARD
İsviçre, Ulusalararası Ağırlıklar ve Uzunluklar Bürosu, Sevr, d. 1861, ö. 1938:
“Nikel çelik alaşımlarının özelliklerini buluşuyla fizikte duyarlı ölçümlere verdiği hizmetler için” 1911
WIEN, WILHELM
Almanya, Würzburg Üniversitesi, d. 1864, ö. 1928:
“Isının yayılımı ile ilgili yasalar konusundaki keşifleri için”

1921
EINSTEIN, ALBERT
Almanya ve İsviçre, Kaiser-Wilhelm Institut (şimdi Max-Planck-Enstitüsü) für Physik, Berlin, d. 1879, ö. 1955:
“Kuramsal fiziğe verdiği hizmetler ve özellikle fotoelektrik etkiyi buluşu için”

1922
BOHR, NIELS
Danimarka, Kopenhag Üniversitesi, d.1885, ö. 1962:
“Atomların yapısı ve atom kaynaklı ışıma konusundaki çalışmalarda hizmetleri için”

1923
MILLIKAN, ROBERT ANDREWS,
A.B.D. Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasadena, CA, d. 1868, ö. 1953:
“Elementer elektrik yükü ve foto-elektrik etki üzerine çalışmaları için”

1924
SIEGBAHN, KARL MANNE GEORG
İsveç, Uppsala Üniversitesi, d. 1886, ö. 1978:
“X-ışını spektroskopisi alanındaki araştırma ve buluşları için”

1925
FRANCK, JAMES
Almanya, Götingen Üniversitesi, d. 1882, ö. 1964; ve
HERTZ, GUSTAV
Almanya, Halle Üniversitesi, d. 1887, ö. 1975:
“Elektronun atom üzerine etkileri konusundaki yasaları buluşları için”

1926
PERRIN, JEAN BAPTISTE
Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Paris, d.1870, ö. 1942:
“Maddenin süreksiz yapısı konusundaki çalışmaları ve özellikle çökelme dengesini buluşu için”

1927
COMPTON, ARTHUR HOLLY,
A.B.D. Chicago Üniversitesi d. 1892, ö. 1962:
“Adını taşıyan etkiyi buluşu için”; ve
WILSON, CHARLES THOMSON REES
İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1869 ö. 1959:
“Elektrik yüklü parçacıkların güzergahlarının buhar yoğuşması yoluyla görünür hale getirilmesi yöntemini buluşu için”

1928
RICHARDSON, Sir OWEN WILLANS
İngiltere, Londra Üniversitesi, d. 1879, ö. 1959:
“Termiyonik olgu üzerindeki çalışmaları ve özellikle adını taşıyan yasayı buluşu için”

1929
DE BROGLIE, Prince LOUIS-VICTOR
Fransa, Sorbonne Üniversitesi, Institut Henri Poincare, Paris, d. 1892, ö. 1987:
“Elektronların dalga özelliğini buluşu için”

1930
RAMAN, Sir CHVERASEKHARA VENKATA
Hindistan , Kalküta Üniversitesi, d. 1888, ö. 1970:
“Işığın saçılımı üzerindeki çalışması ve adını taşıyan etkiyi buluşu için”

1931
Ödül verilmedi.

1932
HEISENBERG, WERNER
Almanya, Leipzig Üniversitesi, d. 1901, ö. 1976:
“Uygulaması sonradan hidrojenin allotropik biçimlerinin de bulunmasını sağlayan kuantum mekaniğini oluşturduğu için”

1933
SCHRÖDINGER, ERWIN
Avusturya, Berlin Üniversitesi, d. 1887, ö. 1961; ve
DIRAC, PAUL ADRIEN MAURICE
İngiltere, Cambridge Üniversitesi, d. 1902, ö. 1984:
“Atom kuramının yeni ve yapıcı biçimlerini buluşu için”

1934
Ödül verilmedi.

1935
CCHADWICK, Sir JAMES
İngiltere, Liverpool Üniversitesi, d. 1891, ö. 1974:
“Nötronu buluşu için”

1936
HESS, VICTOR FRANZ
Avusturya, Innbruck Üniversitesi, d. 1883, ö. 1964:
“kozmik ışınımı buluşu için” ve
ANDERSON, CARL DAVID, A.B.D.
Kaliforniya teknoloji Enstitüsü, Pasadena, CA, d. 1905, ö. 1991:
“Pozitronu buluşu için”

1937
DAVISSON, CLINTON JOSEPH,
A.B.D., Bell Telephone Laboratories, New York, NY, d. 1881, ö. 1958; ve
THOMSON, Sir GEORGE PAGET
İngiltere, Londra Universty, d. 1892, ö. 1975:
“Elektronların kristaller tarafından kırınımını deneysel olarak buluşları için”

1938
FERMI, ENRICO
İtalya, Roma Üniversitesi, d. 1901, ö.1954:
“Nötron ışınlamasıyla oluşturulan yeni radyoaktif elementlerin varlığını gösterdiği ve yine bu konuyla ilgili olarak, yavaş nötronlar aracılığıyla başlatılan nükleer tepkimeleri buluşu için”

1939
LAWRENCE, ERNEST ORLANDO
A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1901, ö. 1958:
“Siklotronu buluşu ve geliştirişi ve bunun aracılığıyla elde edilen bulgular, özellikle de yapay radyoaktif elementlerin bulunuşu için”

1940
Ödül verilmedi.
1941
Odül verilmedi.

1942
Ödül verilmedi.

1943
STERN, OTTO, A.B.D.
Carnegie teknoloji Enstitüsü, Pittsburg, PA, d.1888 (Sorau, o dönemde Almanya’da), ö. 1969:
“Moleküler ışın yönteminin geliştirilmesine katkıları ve protonun manyetik momentini buluşu için”

1944
RABI, ISIDOR ISAAC
A.B.D., Columbia Üniversitesi, New York, NY, d. 1898, ö. 1988:
“Atom çekirdeğinin manyetik özelliklerinin kaydı için kullanılan rezonans yöntemini buluşu için”

1945
PAULI, WOLFGANG
Avusturya, Princeton Üniversitesi, NJ, A.B.D., d.1900, ö. 1958:
“Pauli İlkesi olarak da anılan Dışarlama İlkesi’ni buluşu için”

1946
BRIDGMAN, PERCY WILLIAMS
A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1882, ö. 1961:
“Olağanüstü yüksek basınç düzeylerine ulaşılmasına olanak tanıyan düzeneğini buluşu ve bu yolla yüksek basınç fiziği alanında yaptığı keşifler için”

1947
APPLETON, Sir EDWARD VICTOR
İngiltere, Department of Scientific ve Industrial Research, Londra, d. 1892, ö. 1965:
“Üst atmosfer katmanlarıyla ilgili araştırmaları ve Appleton katmanı olarak anılan katmanı buluşu için”

1948
BLACKETT, Lord PATRICK
MAYNARD STUART
İngilterei Victoria Üniversitesi, Manchester, d. 1897, ö. 1974:
“Wilson sis odasını geliştirişi ve bu yolla nükleer fizik ve kozmik radyasyon alanlarında yaptığı keşifler için”

1949
YUKUWA, HIDEKI
Japonya, Kyoto Kraliyet Üniversitesi ve Columbia Üniversitesi, New York, NY, A.B.D., d. 1907, ö. 1981:
“Nükleer kuvvetler alanındaki kuramsal çalışmalarıyla mezonların varlığını öngörüşü için”

1950
POWELL, CECIL FRANK
İngiltere, Bristol Üniversitesi, d. 1903, ö. 1969:
“Nükleer süreçlerin araştırılmasında fotografik yöntemleri geliştirişi ve bu yöntemle mezonlarla ilgili olarak yaptığı keşifler”
1951
COCKCROFT, Sir JOHN DOUGLAS
İngiltere, Atomic Energy Research Establishment, Harwell, Didcot, Berks., d. 1897, ö. 1967; ve
WALTON, ERNEST THOMAS SINTON
Irlanda, Dublin Üniversitesi, d. 1903, ö. 1995:
“Yapay olarak hızlandırılmış atomik parçacıklar aracılığıyla atom çekirdeğinin transmutasyonu konusundaki öncü çalışmaları için”

1952
BLOCH, FELIX,
A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d. 1905 (Zürih, İsviçre), ö.1983; ve
PURCELL, EDWARD MILLS
A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d.1912, ö. 1997:
“Hassas nükleer manyetik ölçümler için geliştirdikleri yeni yöntemler ve bu yolla yaptıkları keşifler için”

1953
ZERNIKE, FRITS (FREDERIK)
Hollanda, Groningen Üniversitesi, d. 1888, ö. 1966:
“Faz kontrast yöntemini uygulayışı ve özellikle faz kontrast mikroskobunu keşfi için”

1954
BORN, MAX
İngiltere, Edinburgh Üniversitesi, d. 1882 (Breslau, O dönemde Almanya’da), ö. 1970:
“Kuantum mekaniğindeki temel araştırmaları ve özellikle dalga fonksiyonunun istatistiksel yorumunu yaptığı için”; ve
BOTHE, WALTHER
Almanya, Heidelberg Üniversitesi, Max-Planck Institut (daha önceleri Kaiser-Wilhelm-Institut) für medizinische Forschung, Heidelberg, d. 1891, ö. 1957:
“Bulduğu rastlantı yöntemi ve bu aracılıkla yaptığı keşifler için”

1955
LAMB, WILLIS EUGENE
A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d. 1913:
“Hidrojen spektrumunun ayrıntılı yapısıyla ilgili buluşları için”; ve
KUSCH, POLYKARP
A.B.D., Columbia Üniversitesi, New York, NY, d. 1911 (Blankenburg, o dönemde Almanya’da), ö. 1993:
“Elektronun manyetik momentini duyarlı biçimde saptadığı için”

1956
SHOCKLEY, WILLIAM
A.B.D., Beckman Instruments, Inc. Yarı İletken Laboratuarı, Mountain View, CA, d.1910 ö. 1989; ve
BARDEEN, JOHN
A.B.D., Illinois Üniversitesi, Urbana, IL, d. 1908, ö. 1991; ve
BRATTAIN, WALTER HOUSER
A.B.D., Bell Telephone Laboratories, Murray Hill, NJ, d. 1902, ö. 1987:
“Yarı iletkenler üzerinde çalışmaları ve transistör etkisini buluşları için”

1957
YANG, CHEN NING
Çin, Institute for Advanced Study, Princeton, NJ, A.B.D., d. 1922; ve
LEE, TSUNG-DAO
Çin Columbia Üniversitesi, NY, d. 1926
“Temel parçacıklarla ilgili önemli keşiflere yol açan parite yasalarıyla ilgili araştırmaları için”

1958
CHERENKOV, PAVEL ALEKSEYEVICH
SSCB, SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü, Moskova, d. 1904, ö. 1990;
FRANK, ILIJA MIKHAILOVICH
SSCB, SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü, Moskova, d. 1908, ö. 1990; ve
TAMM, IGOR YEVGENYEVICH
SSCB, Moskova Üniversitesi ve SSCB Bilimler Akademisi Fizik Enstitüsü, Moskova, d. 1885, ö. 1971:
“Cherenkov etkisinin bulunuşu için”

1959
SEGRE, EMILIO GINO
.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d.1905 (Tivoli, İtalya’da), ö. 1989; ve
CHAMBERLAIN, OWEN
A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d.1920:
“Antiprotonu keşifleri için”
1961
HOFSTADTER, ROBERT
A.B.D., Standord Üniversitesi, CA, d. 1915, ö. 1990:
“Atom çekirdeğinde elektron saçılımıyla ilgili öncü çalışmaları ve bu yolla yaptığı, nükleonların yapısına ilişkin keşifler için”; ve
MÖSBAUER, RUDOLF LUDWIG
Almanya, Technische Hochschule, Münih, ve Kaliforniya Teknoloji enstitüsü, Pasadena, CA, A.B.D., d. 1929:
“Gamma radyasyonunun rezonans emilimiyle ilgili araştırmaları ve bu aracılıkla keşfettiği ve sonradan adının verildiği etkiyi bulduğu için”

1962
LVEAU, LEV DAVIDOVICH
SSCB, Bilimler Akademisi, Moskova, d. 1908, ö. 1968:
“Yoğun madde, özellikle de sıvı helyumla ilgili öncü çalışmaları için”

1963
WIGNER, EUGENE P.
A.B.D., Princeton Üniversitesi, Princeton, NJ, d. 1902 (Budapeşte, Macaristan’da), ö. 1995:
“Atom çekirdeği ve temel parçacıklar kuramına katkıları ve özellikle temel simetri ilkelerinin keşfi ve uygulaması için”
GOEPPERT-MAYER, MARIA
A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, La Jolla, CA, d. 1906 (Kattowitz, o dönemde Almanya’da), ö. 1972; ve
JENSEN, J. HANS D.
Almanya, Heidelberg Üniversitesi, d. 1907, ö. 1973
“Nükleer kabuk yapısıyla ilgili keşifleri için”

1964
TOWNES, CHARLES H.
A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), Cambridge, MA, d. 1915; ve
BASOV, NICOLAY GENNADIYEVICH
SSCB, Lebedev Institute for Physics, Akademija Nauk, Moskova, d. 1916:
“Kuantum elektronik alanında gerçekleştirdikleri, maser-laser ilkesine dayalı olarak osilatör ve amplifikatörlerin yapılmasına olanak sağlayan temel çalışmalar için”

1965
TOMONAGA, SIN-ITIRO
Japonya, Tokyo, Üniversitesi, Tokyo, d. 1906, ö. 1979;
SCHWINGER, JULIAN
A.B.D. Harward Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1918, ö. 1994; ve
FEYNMAN, RICHARD P.
A.B.D., Kaliforniya teknoloji Enstitüsü, Pasadena,CA, d. 1918, ö. 1988:
“Kuantum elektrodinamiği konusunda yaptıkları, temel parçacıklar fiziğini tepeden tırnağa etkileyen temel nitelikteki çalışmaları için.”

1966
KASTLER, ALFRED
Fransa, Ecole Normale Superieure, Universite de Paris, d.1902, ö. 1984:
“Atomlarda Hertz rezonanslarının çalışılmasına olanak sağlayan optik yönetemleri keşfedip geliştirdiği için”

1967
BETHE, HANS ALBRECHT
A.B.D., Cornell Üniveristesi, İthaca, NY, d. 1906
“Nükleer tepkimeler kuramına katkıları, özellikle de yıldızlarda enerji üretimiyle ilgili buluşları için”

1968
ALVAREZ, LUIS W.
A.B.D., Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley, CA, d. 1911, ö. 1988:
“Temel parçacık fiziğine yaptığı nihai katkılar ve özellikle de, hidrojen kabarcık odası ve veri çözümleme tekniklerini geliştirerek çok sayıda rezonans halini keşfedişi için”

1969
GELL-MANN, MURRAY,
A.B.D., Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasadena, CA, d. 1929:
“Temel parçacıkların sınıflandırması ve etkileşimlerine ilişkin keşif ve katkıları için”

1970
ALFVENi HANNES
İsveç, Royal Teknoloji Enstitüsü, Stokholm, d. 1908, ö. 1995:
“Manyeto-hidrodinamik alanındaki, plazma fiziğinin farklı alanlarında verimli uygulama olanakları bulan temel nitelikte araştırmaları ve keşifleri için”
1971
GABOR, DENNIS
İngiltere, Imperial College of Science ve Technology, Londra, d. 1900, ö. 1979:
“Holografik yöntemi bulup geliştirdiği için”

1972
BARDEEN, JOHNi A.B.D.
Illinois Üniversitesi, Urbana, IL, d. 1908, ö. 1991; ve
COOPER, LEON N., A.B.D.
Pennsylvania Üniversitesi, Philadelphia, PA, ö.1931:
“Genellikle BCS kuramı olarak da anılan üstün iletkenlik kuramını birlikte geliştirdikleri için”

1973
ESAKİ, LEO
Japonyai IBM Thomas J. Watson Research Centeri Yorktown Heights, NY, A.B.D., d. 1925; ve
GIAEVER, IVAR
A.B.D., General Electric Company, Schenectady, Ny, d. 1929 (Bergen, Norveç’te)
“Sırasıyla, yarıiletkenler ve üstüniletkenlerde tünelleme etkisini deneysel olarak keşfettikleri için”
JOSEPHSON, BRIAN
D., İngiletere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d.1940:
“Yaygın olarak Josephson etkileri olarak da anılan, bir tünel engelinden geçen üstünakımın niteliklerine ilişkin kuramsal öngörüleri için”

1974
RYLE, Sir MARTIN
İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d. 1918, ö. 1984; ve
HEWISH, ANTONY
İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d. 1924:
“Radyoastrofizik alanındaki öncü araştırmaları; Ryle’ye özellikle apartür sentez tekniğini buluşu, Hewish’e, pulsarların keşfindeki nihai rolü için”

1975
BOHR, AAGE
Danimarka, Niels Bohr Institute, Kopenhag, d. 1922;
MOTTELSON, BEN
Danimarka, Nordita, Kopenhag, d. 1926; ve
RAINWATER, JAMES
A.B.D., Columbia Üniversitesi, New York, NY, d. 1917, ö. 1986:
“atom çekirdeğinde kollektif hareket ve parçacık hareketi arasındaki bağıntıyı buluşu ve bu bağlamda atom çekirdeğinin yapısıyla ilgili kuramları geliştirdikleri için”

1976
RICHTERi BURTON
A.B.D., Stanford Doğrusal Hızlandırıcı Merkezi, Stanford, CA, d. 1931;
TING, SAMUEL C.C.
A.B.D., Massachusetts Teknoloji enstitüsü (MIT), Cambridge, MA, (Avrupa Nükleer araştırma Merkezi, Cenevre, İsviçre), d. 1936:
“Yeni bir tür temel ağır parçacığın keşfindeki öncü çalışmaları için”

1977
ANDERSON, PHILIP W.,
A.B.D., Bell Laboratuarları, Murray Hill, NJ, d. 1923;
MOTT, Sir NEVILL F.
İngiltere, Cambridge Üniversitesi, Cambridge, d. 1905, ö. 1996; ve
VAN VLECK, JOHN H.,
A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1899, ö. 1980:
“Manyetik ve düzensiz sistemlerin elektronik yapısına ilişkin temel nitelikte kuramsal araştırmaları için”

1978
KAPITSA, PYOTR LEONIDOVICH
SSCB, Bilimler Akademisi, Moskova, d. 1894, ö. 1984:
“Düşük sıcaklıklar fiziği alanındaki temel buluş ve keşfi için”; ve
PENZIAS, ARNO A.
A.B.D., Bell Laboratuarları, Holmdel, NJ, d.1933 ve
WILSON, ROBERT W.
A.B.D., Bell Laboratuarları, Holmdel, NJ, d. 1936:
“Kozmik mikrodalga zemin ışımasını keşifleri için”

1979
GLASHOW, SHELDON L.
A.B.D., Lyman Laboratory, Harvard Üniversitesi,
Cambridge, MA, d. 1932;
SALAM, ABDUS
Pakistan, Uluslar arası Kuramsal Fizik Araştırmaları Merkezi, Trieste, ve Imperial College of Science ve Technology, Londra, İngiltere, d. 1926, 1996; ve
WEINBERG, STEVEN
A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1933:
“Temel parçacıklar arasındaki zayıf ve elektromanyetik etkileşimlerin birleşik kuramına katkıları ve bu çalışmaları kapsamında zayıf yüksüz akımı öngörmeleri için”

1980
CRONIN, JAMES, W.
A.B.D., Chicago Üniversitesi, Chicago, IL, d. 1931; ve
FITCH, VAL L.
A.B.D., Princeton Üniversitesi, Princeton, NJ, d. 1923:
“Yüksüz K-mezonların bozunumunda, temel simetri ilkelerinin ihlalini buluşları için”
1981
BLOEMBERGEN, NICOLAAS
A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, d. 1920; ve
SCHAWLOW, ARTHUR L.
A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, d.1921:
“Lazer spektroskopisinin geliştirilmesine katkısı için”; ve
SIEGBAHN, KAI M.
İsveç, Uppsala Üniversitesi, Uppsala, d. 1918:
“Yüksek çözünürlükte elektron spektroskopisinin geliştirilmesine katkısı için”

1982
WILSON, KENNETH G.
A.B.D., Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY, d. 1936;
“Faz geçişiyle ilintili kritik olgu kuramı için”

1983
CHANDRASEKHAR, SUBRAMANYAN
A.B.D., Chicago Üniversitesi, Chicago, IL, d. 1910 (Lahore, Hindistan), ö. 1995:
“Yıldızların yapıları ve evrimlerine ilişkin önemli fiziksel süreçler hakkındaki kuramsal çalışmaları için”; ve
FOWLER, WILLIAM A.
A.B.D., Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü, Pasedena, CA, d. 1911, ö. 1995:
“Evrende kimyasal elementlerin oluşumunda nükleer tepkimelerin etkisi üzerine kuramsal ve deneysel çalışmaları için”

1984
RUBBIA, CARLO
Italya, CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1934; ve
VAN DER MEER, SIMON
Hollanda, CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1925:
“Zayıf etkileşimlerin taşıyıcıları olan W ve Z parçacıklarının keşfiyle sonuçlanan büyük projeye nihai katkıları için”

1985
VON KLITZING, KLAUS
Federal Almanya Cumhuriyeti, Max-Planck-Enstitüsü, Katı Hal Araştırmaları, Stutgart, d. 1943:
“Kuantum Hall etkisini keşfi için”

1986
RUSKA, ERNST
Federal Almanya Cumhuriyeti, Fritz-Haber-Instituti Berlin, d. 1906, ö. 1988:
“Elektron optiği alanında temel nitelikte çalışması ve ilk elektron mikroskobunu tasarlayışı için”, ve
BINNIG, GERD
Federal Almanya Cumhuriyeti, IBM Zürih Araştırma Laboratuarı , Rüschlikon, İsviçre, d. 1947; ve
ROHRER, HEINRICH
İsviçre, IBM Zürih Araştırma Laboratuarı, Rüschlikon, İsviçre, d. 1933:
“Taramalı tünelleme mikroskobunu tasarlayışı için”

1987
BEDNORZ, J. GEORG
Federal Almanya Cumhuriyeti, IBM Araştırma Laboratuarı, Rüschlikon, İsviçre, d. 1950; ve
MÜLLER, K.ALEXANDER
İsviçre, IBM Araştırma Laboratuarı, d. 1927:
“Seramik malzemelerde üstüniletkenliğin keşfine kaydettikleri önemli katkı için”

1988
LEDERMAN, LEON M.
A.B.D., Fermi Ulusal Hızlandırıcı Laboratuarı, Batavia, IL, d. 1922;
SCHWARTZ, MELVIN
A.B.D., Digital Pathways, Inc., Mountain View, CA, d. 1932; ve
STEINBERGER, JACK
A.B.D., CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1921
“Nötrino demeti yöntemi ve muon nötrinosunun keşfi aracılığıyla elektronların ikili yapısının gösterilişi için”

1989
RAMSEY, NORMAN F.
A.B.D., Harvard Üniversitesi, Cambridge, MA, d. 1915:
“Ayrışık salınımsal alanlar yönteminin bulunuşu ve bunu hidrojen mazeriyle diğer atomik saatlerde kullanışları için”; ve
DEHMELT, HANS G.
A.B.D., Washington Üniversitesi, Seattle, WA, d. 1922; ve
PAUL, WOLFGANG
Federal Almanya Cumhuriyeti, Bonn Üniversitesi, d. 1913, ö. 1993:
“İyon hapsetme tekniğini geliştirdiği için”

1990
FRIEDMANi JEROME I.
A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge, MA, d. 1930;
KENDALL, HENRY W.
A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge, MA, d. 1926; ve
TAYLOR, RICHARD E.
Kanada, Stanford Üniversitesi, CA, A.B.D., d. 1929:
“Parçacık fiziğinde kuark modelinin gelişimi için önemli olan bağlı elektronlar ile protonlar üzerinde, elektronların derin, esnek olmayan saçılımlarıyla ilgili öncü niteliğindeki araştırmaları için”
1991
de GENNES, PIERRE-GILLES
Fransa, College de France, Paris, d. 1932:
“Basit sistemlerdeki düzen olgularının araştırılması için geliştirilmiş yöntemlerin, özellikle sıvı kristaller ve polimerler gibi, daha karmaşık madde biçimlerine genelleştirilebileceğini keşfettiği için”

1992
CHARPAK, GEORGES
Fransa, Ecole Superieure de Physique et Chimie, Paris ve CERN, Cenevre, İsviçre, d. 1924 (Polonya):
“Parçacık detektörlerini, özellikle çok kabolu orantısal odayı bulduğu ve geliştirdiği için”

1993
HULSE, RUSSELL A.
A.B.D., Princeton Üniversitesi, NJ, d. 1950, ve
TAYLOR Jr., JOSEPH H.
A.B.D., Princeton Üniversitesi, NJ, d. 1941:
“Kütleçekim çalışmaları için olanaklar yaratan bir buluş olan yeni bir tip pulsarı keşfi için”

1994
“Yoğun madde çalışmalarında kullanılan nötron saçılımı tekniklerinin geliştirilmesine öncü nitelikte katkıları için”:
BROCKHOUSE, BERTRAM N.
Kanada, McMaster Üniversitesi, Ontario, d. 1918:
“Nötron spektroskopisini geliştirdiği için”; ve
SHULL, CLIFFORD G.
A.B.D., Massachusetts Teknoloji Enstitüsü, Cambridge, MA, d. 1915:
“Nötron kırınım tekniğini geliştirdiği için”

1995
“Lepton fiziğine öncü nitelikteki deneysel katkıları için”:
PERL, MARTIN L.
A.B.D., Stanford Üniversitesi, CA, d. 1927
“Tau leptonunun keşfi için”
REINES, FREDERICK
A.B.D. Kaliforniya Üniversitesi, Irvine, d. 1918, ö. 1998
“Nötrinonyu keşfi için”

1996
LEE, DAVID M.
A.B.D., Cornell Üniversitesi, Ithaca, NY, d. 1931;
OSHEROFF, DOUGLAS D.
A.B.D., Stanford Üniversitesi, CA, d. 1945; ve
RICHARDSON, ROBERT C.
A.B.D., Cornell Üniversitesi Ithaca, NY, d. 1937:
“Helyum-3’ün üstünakışkanlığını keşifleri için”

1997
CHU, STEVEN
A.B.D., Stanford Üniversitesi, Kaliforniya, d. 1948;
COHEN-TANNOUDJI, CLAUDE
Fransa, College de France ve Ecole Normale Superieure, Paris, Fransa, d. 1933; ve
PHILLIPS, WILLIAM D.
A.B.D., National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, Maryland, d. 1948:
“Atomları lazer ışığıyla soğutma ve hapsetme yöntemlerini geliştirdikleri için”

1998
LAUGHLIN, ROBERT B.
A.B.D., Stanford Üniversitesi, Stanford, CA, A.B.D., d. 1950;
STÖRMER, HORST L.
A.B.D., Columbis Üniversitesi, New York, NY ve Bell Laboratuarları, NJ, USA d. 1949; ve
TSUI, DANIEL C.
A.B.D., Princeton Üniversitesi, NJ, d. 1939:
“Kesirli yüklü uyarımları olan yeni bir kuantum sıvısı keşfettikleri için”

1999
HOOFFT, GERARDUS
Utrecht Üniversitesi, Utrecht, Hollanda
MARTİNUS J. G. VELTMAN
Michigan Üniversitesi, Ann Arbor , Michigan ,ABD
“Elektromanyetik zayıf etkileşimin yapısı”

2000
ALFEROW, ZHONES I.
A.F. Ioff Fiziko – Teknik Enstitüsü, Petersburg, Rusya
KROEMAN, HORWERT
Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara, California, ABD
KİBY, JACK S.
Texas Instruments, Dallas, Texas, ABD
“Modern İletişim Teknolojilerine yaptıkları katkı”

2001
Eric.A.Cornell,WolfgangKetterle,CarlE.Wieman
Bose-EinsteinYoğuşması
Amerikalı Eric A. Cornell, Carl E. Wieman ve Alman Wolfgang Ketterle,
buldukları maddenin yeni haliyle (daha hızlı ve küçük elektronik bileşenler
üretilmesine yol açabilecek ultra-soğuk gaz) 2001 Nobel Fizik Ödülü’nün sahibi oldu.
2002
RaymondDavisJr.,MasatoshiKoshiba,RiccardoGiacconi
Astrofiziktekiöncüçalışmaları,özelliklekozmiknötrinolarınsaptanmasınedeniyle

2003
AlexeiA.Abrikosov,VitalyL.Ginzburg,AnthonyJ.Leggett
2003 Nobel Fizik Ödülü’nü süperiletkenler üzerine yaptıkları çalışmalarla Rus Alexei Abrikosov ve Vitaly Ginzburg ve İngiliz vatandaşı Anthony Leggett kazandılar.

2004
DavidJ.Gross,H.DavidPolitzer,FrankWilczek
California Üniversitesi’nden David J. Gross, California Institute of Technology’den H. David Politzer ve Massachusetts Institute of Technology’den (MIT) Frank Wilczek, maddenin mümkün olan en küçük parçası (kuark) üzerinde yaptıkları çalışmalar göz önüne alınarak ödüle layık görüldü.

Kaynak;Emrah Tosunoğlu

Ergunca Yayımladı.

Herkes Cennete Gitmek İster ama Hiç Ölmeden Cennete Gidilir mi?

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir