Nobel Fizik Ödülleri Listesi (3 sayfa)

Bu makale Tarihinde

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 24 Nisan 2021 Kerim Usta

Nobel Fizik Ödülleri Listesi (3 sayfa)

 • 1972– John Bardeen, Leon Cooper ve Robert Schrieffer (Genellikle bcs teorisi denen ortaklaşa geliştirdikleri süperiletkenlik teorisinden dolayı)
 • 1973– Leo Esaki ve Ivar Giaever (Sırasıyla yarı iletkenler süperiletkenlerdeki tünelleme olgusuna dair deneysel keşiflerinden dolayı) Brian Josephson (Genel olarak josephson etkisi olarak bilinen tünel engelin içindeki süperakımın özelliklerini teorik olarak öngörmesinden dolayı)
 • 1974– Martin Ryle ve Antony Hewish (Radyo astrofizik alanındaki öncül çalışmalarından dolayı ryle’a özellikle açıklık sentezi tekniğinde olmak üzere yaptığı gözlem icatlardan hewish’e ise pulsarların bulunması için oynadığı etkin rolünden dolayı)
 • 1975– Aage Niels Bohr, Ben R. Mottelson ve James Rainwater (Atom çekirdeğindeki toplu hareket parçacık hareketi ilişkiyi keşifleri ilişkiye dayanarak atom çekirdeğinin yapısı hakkındaki teoriyi geliştirmelerinden dolayı)
 • 1976– Burton Richter ve Samuel Ting (Yeni tür ağır temel parçacığın keşfinde gösterdikleri öncül çalışmalardan dolayı)
 • 1977– Philip Anderson, Nevill Mott ve  John Vleck (Manyetik düzensiz sistemlerin elktronik yapılarına dair temel teorik araştırmalarından dolayı)
 • 1978– Pyotr Kapitsa (Düşük sıcaklık fiziği alanındaki basit icatları keşiflerinden dolayı) Arno Penzias ve Robert Wilson (Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunu keşiflerinden dolayı)
 • 1979– Sheldon Glashow, Muhammed Abdüsselam ve Steven Weinberg (Zayıf nötr akım da dahil olmak üzere temel parçacılar arasındaki birleştirilmiş zayıf elektromanyetik etkileşim teorisine olan dair katkılarından dolayı)
 • 1980– James Cronin ve Val Fitch (Nötr mezonunlarının bozunurken gösterdikleri temel simetri ilkelerine aykırılığı keşiflerinden dolayı)
 • 1981- Nicolaas Bloembergen ve Arthur Schawlow (Lazer spektroskopinin gelişiminde gösterdikleri katkılardan dolayı) Kai Siegbahn (Yüksek çözünürlüklü elektron spektroskopisinin gelişiminde gösterdiği katkılardan dolayı)
 • 1982– Kenneth Wilson (Değişimleri ile ilgili kritik olgu teorisinden dolayı)
 • 1983– Subrahmanyan Chandrasekhar (Yıldızların yapısı ve evriminin fiziksel süreci üzerine yaptığı teorik çalışmalarından dolayı) William Fowler (Evrendeki kimyasal elementlerin oluşumundaki nükleer reaksiyonların önemi üzerine yaptığı teorik deneysel çalışmalarından dolayı)
 • 1984– Carlo Rubbia ve Simon Meer (Zayıf etkileşimdeki aktarımı sağlayan w parçacıkları alanının keşfine açan büyük projeye yaptıkları önemli katkılardan dolayı)
 • 1985– Klaus Klitzing (Kuantum hall etkisini keşfinden dolayı)
 • 1986– Ernst Ruska (Elektron optiğindeki temel çalışmaları ilk elektron mikroskobunu tasarlamasından dolayı) Gerd Binnig ve Heinrich Rohrer (Taramalı tünelleme mikroskobu tasarımlarından dolayı)
 • 1987– Georg Bednorz ve Alex Müller (Seramik malzemelerdeki çığır açan süperiletkenlik buluşlarından dolayı)
 • 1988– Leon Lederman, Melvin Schwartz ve Jack Steinberger(Nötrino ışın yöntemi ve müon nötrinosunu keşfederek leptonların ikili yapısını göstermelerinden dolayı)
 • 1989– Norman Ramsey (Ayrık salınım alanları yönteminin keşfi bunun hidrojen mazeri ile diğer atom saatlerinde kullanılmasından dolayı) Hans Dehmelt ve Wolfgang Paul (İyon tuzağı tekniğini geliştirmelerinden dolayı)
 • 1990– Jerome Friedman, Henry Kendall ve Richard Taylor(Parçacık fiziğindeki kuark modelinin geliştirilmesinde hayati önemi olan protonlar nötronlarının üzerindeki elektronların derin inelastik saçılması ile ilgili öncülük eden araştırmalarından dolayı)
 • 1991– PierreGilles Gennes (Basit sistemlerdeki düzen olgusunun araştırılması için geliştirilen yöntemlerin maddenin daha karmaşık şekilleri özellikle de sıvı kristal ve polimerler için uygulanabilirliğini keşfetmesinden dolayı)
 • 1992– Georges Charpak (Parçacık dedektörlerinin özellikle de çok telli orantılı odanın keşfi geliştirmesiden dolayı)
 • 1993– Russell Hulse ve Joseph Taylor (Kütleçekimi araştırmalarında yeni olasılıkların araştırılma şansını doğuran yeni tür pulsar keşfetmelerinden dolayı)
 • 1994– Bertram Brockhouse (Nötron spektroskopisinin geliştirilmesi yoğunlaştırılmış maddelerdeki nötron saçılması tekniklerinin geliştirilmesine yaptığı öncü katkılardan dolayı) Clifford Shull (Nötron kırınımı tekniğinin geliştirilmesi yoğunlaştırılmış maddelerdeki nötron saçılması tekniklerinin geliştirilmesine yaptığı öncü katkılardan dolayı)
 • 1995– Martin Perl (Leptonunun keşfi lepton fiziğine olan öncü deneysel katkılarından dolayı) Frederick Reines (Nötrinonun tespit edilmesi lepton fiziğine olan öncü deneysel katkılarından dolayı)
 • 1996– David Lee, Douglas Osheroff ve Robert Richardson (Helyum’ün süperakışkanlığını keşiflerinden dolayı)
 • 1997– Steven Chu, Claude CohenTannoudji ve William Phillips (Lazer ışığıyla atomların soğutulması yakalanmasına dair geliştirdikleri yöntemlerden dolayı)
 • 1998– Robert Laughlin, Horst Störmer ve Daniel Tsui (Kesirli taşıyan uyarılmalar içeren yeni bir kuantum akışkanı biçiminin keşfinden dolayı)
 • 1999– Gerard Hooft ve Martinus Veltman (Fizikteki elektrozayıf etkileşimlerin kuantum yapısını aydınlatmalarından dolayı)
 • 2000– Jores Alfyorov ve Herbert Kroemer (Yüksek ve optoelektronikte kullanılan yarı iletken heteroyapısını geliştirmelerinden dolayı) Jack Kilby (Tümleşik devrenin icadındaki rolünden dolayı)
 • 2001– Eric Cornell, Carl Wieman ve Wolfgang Ketterle (Alkali atomlarının oluşturduğu seyrek gazlardaki boseeinstein yoğunlaşmasındaki başarıları yoğunlaşmanın özellikleri ilgili temel çalışmalarından dolayı)
 • 2002– Raymond Davis ve Masatoshi Koshiba (Özellikle kozmik nötrinoların tespiti olmak üzere astrofiziğe yaptıkları öncü katkılarından dolayı) Riccardo Giacconi (Kozmik ışını kaynaklarının keşfini sağlayan öncü astrofiziğe yaptığı öncü katkılarından dolayı)
 • 2003– Aleksey Abrikosov, Vitali Ginzburg ve Anthony Leggett (Süperiletkenler teorisi süperakışkanlara yaptıkları öncü katkılardan dolayı)
 • 2004– David Gross, David Politzer ve Frank Wilczek (Güçlü etkileşim teorisindeki asimptotik özgürlüğün keşfinden dolayı)
 • 2005– Roy Glauber (Optik uyumluluğun kuantum teorisine olan katkılarından dolayı) John Hall ve Theodor W. Hänsch (Optik frekans tarağı dahil olmak üzere lazere dayalı hassas spektroskopiye olan katkılarından dolayı)
 • 2006– John Mather ve George Smoot (Kozmik mikrodalga arka plan radyasyonunun siyah cisim şeklini ve anizotropisini keşfettiklerinden dolayı)
 • 2007– Albert Fert ve Peter Grünberg (Manyetorezistansın keşfinden dolayı)
 • 2008– Makoto Kobayashi ve Toshihide Maskawa (Doğadaki 3 kuark ailesinin varlığını öngören bozuk simetrinin kökenlerini keşiflerinden dolayı) Yoichiro Nambu (Atomaltı fizikteki kendiliğinden simetri kırılması mekanizmasını keşfinden dolayı)
 • 2009– Charles Kao (Işığın optik iletişimde fiberlerle aktarılması konusundaki çığır açıcı başarılarından dolayı) Willard Boyle ve George Smith (Yarı iletken görüntüleme devresi olan yük bağlaşımlı aygıt sensörünü icat etmelerinden dolayı)
 • 2010– Andre Geim ve Konstantin Novoselov (Boyutlu grafen malzemesine ilişkin çığır açan deneylerinden dolayı)

 

Lütfen 3. Sayfaya Geçiniz–>

Hazırlayan: Kerim Yarınıneli

Kerimusta.com

Kerim Usta Tarafından Yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir