Nobel Fizik Ödülleri Listesi (3 sayfa)

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 24 Eylül 2021 Kerim Usta

Nobel Fizik Ödülleri Listesi (3 sayfa)

Nobel Fizik Ödülleri Listesi

 • 1901– Wilhelm Röntgen (Sonrasında kendi adıyla anılan x ışınlarının bulunmasında gösterdiği başarılı çalışmalarından dolayı)
 • 1902– Hendrik Lorentz ve Pieter Zeeman (Manyetizmanın radyasyon olgusu üzerindeki etkileri hakkında gösterdikleri başarılı çalışmalarından dolayı)
 • 1903– Henri Becquerel (Doğal radyoaktivitenin keşfinden dolayı) Pierre Curie ve  Marie Curie  (Profesör henri becquerel tarafından keşfedilen radyasyon olgusunun üzerine birlikte gerçekleştirdikleri araştırmalardan dolayı)
 • 1904John William Strutt (Önemli gazların yoğunluklarını araştırmasından çalışmalarla bağlantılı olarak argonun keşfinden dolayı)
 • 1905– Philipp Lenard (Katot ışınları üzerine yaptığı çalışmadan dolayı)
 • 1906– J.J. Thomson (Gazlardaki elektrik iletkenliğine dair yaptığı teorik deneysel araştırmalarından dolayı)
 • 1907– Albert Michelson (Optik kesinlik aletleri aletleri kullanarak gerçekleştirdiği spektroskopik ve metrolojik araştırmalarından dolayı)
 • 1908– Gabriel Lippmann (Girişim olgusuna dayanan yöntemle fotoğrafik şekilde renkleri yeniden üretmeyi başarmasından dolayı)
 • 1909– Guglielmo Marconi ve Ferdinand Braun (Kablosuz telegrafın geliştirilmesine olan katkılarından dolayı)
 • 1910– Johannes Diderik Waals ( Sıvılar için hâl denklemi üzerine çalışmalarından dolayı)
 • 1911– Wilhelm Wien (Radyasyonu kanunları ilgili bulgularından dolayı)
 • 1912– Gustaf Dalén (Deniz fenerleri ve şamandıraların aydınlatılmasında kullanılan gaz akümülatörleri ile beraber kullanılan otomatik vanaları keşfinden dolayı)
 • 1913– Heike Kamerlingh Onnes (Sıvı helyum gibi çeşitli şeyin üretimini mümkün kılan maddelerin düşük sıcaklıklardaki özelliklerine dair yaptığı araştırmalardan dolayı)
 • 1914– Max Von Laue (Işınlarının kristaller tarafından kırılmasını keşfetmesinden dolayı)
 • 1915– William Bragg ve Lawrence Bragg (Kristal yapının yapısının ışınları yardımıyla analiz etmelerindeki çalışmalarından dolayı)
 • 1916Ödül verilmedi
 • 1917– Charles Glover Barkla (Kimyasal elementlerdeki karakteristik röntgen radyasyonunu keşfinden dolayı)
 • 1918– Max Planck (Enerji kuantasını keşfiyle birlikte fiziğe sağladığı ilerlemelerden dolayı)
 • 1919– Johannes Stark (Kanal ışınlarındaki doppler etkisini ve elektrik alanlarındaki spektrum çizgilerinin ayrılmasını keşfinden dolayı)
 • 1920– Charles Édouard Guillaume (Çeliknikel alaşımlarındaki anomallikleri bularak fizikte hassas ölçüm yapılmasına sağladığı katkılarından dolayı)
 • 1921– Albert Einstein (Özellikle fotoelektrik etkisi kanununu keşfi olmak üzere teorik fiziğe olan katkılarından dolayı)
 • 1922– Niels Bohr (Atomların yapısına yaydıkları radyosyona dair yaptığı araştırmalardan dolayı)
 • 1923– Robert Millikan (Elektrikteki temel yük ile fotoelektrik etki üzerine yaptığı çalışmalardan dolayı)
 • 1924– Manne Siegbahn (Işını spektroskopisine dair buluşları araştırmalarından dolayı)
 • 1925– James Franck ve Gustav Hertz (Elektronun atom üzerine olan etkisini yöneten kanunların keşfinden dolayı)
 • 1926– Jean Perrin (Maddenin süreksiz yapısına dair çalışmalarından özellikle çökelme dengesini keşfinden dolayı)
 • 1927– Arthur Compton (Kendi adıyla adlandırılan etkiyi keşfinden dolayı) Charles Wilson (Elektrik yüklü parçacıkların yollarını buharı yoğunlaştırarak görülebilir yaptığı yöntemden dolayı)
 • 1928– Owen Richardson (Termiyonik olguya dair çalışmalarından özellikle kendi adına adlandırılan kanunun keşfinden dolayı)
 • 1929– Louis Broglie (Elektronların dalga özelliğini keşfinden dolayı)
 • 1930– C.V. Raman (Işığın saçılması üstüne yaptığı çalışmalarından kendi verilen etkiyi keşfinden dolayı)
 • 1931 Ödül verilmedi
 • 1932– Werner Heisenberg (Kuantum mekaniğini yaratması sayede hidrojenin allotropik türlerinin keşfi gibi birçok dair çalışmaya öncülük etmesinden dolayı)
 • 1933– Erwin Schrödinger ve Paul Dirac (Atom teorisine dair yeni yaratıcı buluşlarından dolayı)
 • 1934Ödül verilmedi
 • 1935– James Chadwick (Nötronu keşfinden dolayı)
 • 1936– Victor Hess (Kozmik radyasyonu keşfinden dolayı) Carl David (Pozitronu keşfinden dolayı)
 • 1937– Clinton Davisson ve George Thomson (Elektronların kristaller tarafından kırınımlarının deneysel olarak keşfinden dolayı)
 • 1938– Enrico Fermi (Nötron irradyasyonundan dolayı oluşan yeni radyoaktif elementlerin varlıklarının gösterilmesi yavaş nötronlar tarafından oluşturulan nükleer reaksiyonların keşfinden dolayı)
 • 1939– Ernest Lawrence (Siklotronun keşfi geliştirmesi bununla elde ettiği sonuçlardan özellikle yapay radyoaktif elementler üzerine olan sonuçlardan dolayı)
 • 1940(Dünya savaşı nedeniyle Ödül verilmedi)
 • 1941(Dünya savaşı nedeniyle Ödül verilmedi)
 • 1942(Dünya savaşı nedeniyle Ödül verilmedi)
 • 1943-Otto Stern (Moleküler ışın yönteminin gelişimine yaptığı katkılar ve protonun manyetik momentini keşfinden dolayı)
 • 1944– Isidor Isaac Rabi (Atom çekirdeğinin manyetik özellikleri kayıt etmek için geliştirdiği rezonans yönteminden dolayı)
 • 1945– Wolfgang Pauli (Pauli ilkesi de denilen dışarlama ilkesi’ni keşfinden dolayı)
 • 1946– Percy Bridgman (İcat ettiği yüksek basınç üretebilen aygıtı burada yüksek basınç fiziği alanında dair yaptığı keşiflerden dolayı)
 • 1947– Edward Appleton (Atmosfer fiziği üzerine yaptığı araştırmalardan özellikle daha sonradan appleton katmanı olarak adlandırılan katmanın keşfinden dolayı)
 • 1948– Patrick Blackett (Wilson buhar odası yönteminin geliştirmesi bunun sayesinde nükleer fizik ve kozmik radyasyon alanlarındaki keşiflerinden dolayı)
 • 1949– Hideki Yukava (Nükleer kuvvetler üzerine yaptığı teorik çalışmalarına dayanarak mezonların varlığına dair tahmininden dolayı)
 • 1950– Powell (Nükleer süreçleri incelemek için fotoğrafik yöntem geliştirmesi yöntemi kullanarak mezonlara dair keşiflerinden dolayı)
 • 1951– John Cockcroft ve Ernest Walton (Yapay olarak hızlandırılmış atom parçacıkları kullanılarak atom çekirdeğinin dönüştürülmesindeki öncü çalışmalarından dolayı)
 • 1952– Felix Bloch ve Edward Purcell (Nükleer manyetik duyarlılık üzerine geliştirdikleri yeni yöntemler yöntemleri kullanarak yaptıkları keşiflerden dolayı)
 • 1953– Frits Zernike (Karşıtlığı yönteminin gösterimi özellikle faz kontrast mikroskobunun icatından dolayı)
 • 1954– Max Born (Kuantum mekaniği üzerine yaptığı temel araştırmalar özellikle de dalga fonksiyonunun istatistiksel izahından dolayı) Walther Bothe (Geliştirdiği tesadüf yöntemi ve yöntemle yaptığı buluşlardan dolayı)
 • 1955– Willis Lamb (Hidrojen spektrumunun ince yapısına dair keşiflerinden dolayı) Polykarp Kusch (Elektronun manyetik momentine dair yaptığı hassas tespitlerinden dolayı)
 • 1956– John Bardeen, Walter Brattain ve  William Shockley (Yarı iletkenlere dair çalışmaları ve transistör etkisini keşiflerinden dolayı)
 • 1957– Tsung-dao Lee ve Chen Ning Yang (Temel parçacıklara dair önemli keşiflerin gerçekleşmesine açan ilerleyen dönemlerde parite kanunları olarak adlandırılan alanda yaptıkları kapsamlı araştırmalarından dolayı)
 • 1958– Pavel Çerenkov, İlya Frank ve İgor Tamm (Çerenkov etkisini keşifleri izah etmelerinden dolayı)
 • 1959– Emilio Segrè ve Owen Chamberlain (Antiprotonu keşiflerinden dolayı)
 • 1960– Donald Glaser (Kabarcık odasını keşfinden dolayı)
 • 1961– Robert Hofstadter (Atom çekirdeğindeki elektron saçılması ile ilgili yaptığı öncü çalışmaları çalışmalarla nükleonların yapılarına dair keşifler yapmasından dolayı) Rudolf Mössbauer (Gama radyasyonunun rezonans emilimi ilgili yaptığı çalışmalar konuyla alakalı olarak kendi adını taşıyan etkiyi keşfinden dolayı)
 • 1962– Lev Landau (Yoğun madde özellikle sıvı helyum ilgili öncü teorilerinden dolayı)
 • 1963– Eugene Wigner (Atom çekirdeği teorisi temel parçacıklara katkıları özellikle temel simetri ilkelerinin keşfi ilkeye dair uygulamalarından dolayı) Maria Goeppert Mayer ve Hans Jensen (Çekirdek kabuğu yapısına dair keşiflerinden dolayı)
 • 1964– Nikolay Basov, Aleksandr Prohorov ve Charles Townes (Osilatörler ve mazerlazer ilkesine dayanan amplifikatörlerin yapımına açan kuantum elektroniği alanında yaptıkları temel çalışmalardan dolayı)
 • 1965– Richard Feynman, Julian Schwinger ve Siniçiro Tomonaga (Kuantum elektrodinamiği ile ilgili yaptıkları temel çalışmalar çalışmaların temel parçacık fiziğinde yaratığı derin etkilerden dolayı)
 • 1966– Alfred Kastler (Atomlardaki hertz rezonansını incelemek için optik yöntemler keşfettiği geliştirdiğinden dolayı)
 • 1967– Hans Bethe (Nükleer reaksiyonlar teorisine yaptığı katkılar özellikle de yıldızlardaki enerji üretimine dair keşiflerinden dolayı)
 • 1968– Luis Alvarez (Temel parçacık fiziğine olan belirleyici katkılarından özellikle hidrojen kabarcık odası veri analizini kendi geliştirdiği teknikle kullanarak sayıda rezonans durumunu keşfinden dolayı)
 • 1969– Murray Gell-Mann (Temel parçacıklar temel parçacıkların etkileşimlerini sınıflandırmaya yönelik katkılarından keşiflerinden dolayı)
 • 1970– Hannes Alfvén (Manyetik hidrodinamik ile ilgili temel çalışmaları keşifleri ile plazma fiziğinin çeşitli alanlarındaki yararlı çalışmalarından dolayı) Louis Néel (Katı fiziğinde önemli uygulamalara açan antiferromanyetizma ve ferrimanyetizmaya dair çalışmaları keşiflerinden dolayı)
 • 1971– Dennis Gabor (Holografik yöntemi icat etmesi geliştirmesinden dolayı)

Hazırlayan: Kerim Yarınıneli

Kerimusta.com

Konuyu okumaya devam et.  Sayfa 2

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir