Nakib-ül-Eşraf Hakkında Bilgi

Nakib-ül-eşraf Nedir?

Osmanlı devlet ‘inde Seyyidlerin ve şeriflerin doğum ve ölüm kayıtlarını tutan kuruluşun idarecisine verilen addır. Bilindiği üzere  hazreti Hüseyin’in soyundan gelenlere seyyid, hazret-i Hasan’ın soyundan gelenlere ise Şerif denir. Nakib-ül-eşraf adı verilen memur Peygamber efendimizin torunlarının işlerine bakar, neseplerini kayıt eder ve saklar, doğumlarını ve vefatlarını deftere geçirir, onları kötü işlerden ve şanlarına uygun olmayan sanatlara girmekten alıkoyarlardı.

Fena hallere düşmelerini engellemek için vergi ve ganimetlerden pay alıp Seyyid ve şeriflere dağıtırlardı. Bu sülaleden olan kadınları dengi olmayan biriyle evlendirilmemesini sağlamakla görevliydiler. Nakib-ül-eşraf,Secere-i Tayyibe defteri adında bir defteri merkez ve taşrada kayıt altında tutardı. Sefere çıkıldığında ise görevleri Sancak-ı şerifin altında yürümektir. Nakib-ül-eşraf’tan sonra ki en yüksek makam Alemdarlık ‘tır.

Yorum yapın